Zgodnie z projektem, który przyjęła Rada Ministrów, wydłużony zostanie termin na zarejestrowanie pojazdu. wydłużenie do 60 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium Unii Europejskiej. Chodzi także o zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji wprowadza zmiany dotyczące wydłużenia terminów na zarejestrowanie pojazdu.

 


Wydłużone terminy korzystne w pandemii

Od początku stycznia wrócił 30-dniowy termin na czynności związane z rejestracją czy zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdu, co podczas pandemii było utrudnieniem dla obywateli i urzędników.

Rząd zaproponował – do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – wydłużenie do 60 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium Unii Europejskiej. Chodzi także o zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.

Obecnie właścicieli pojazdów obowiązuje termin 30 dni. Nowe rozwiązanie wpłynie na rozłożenie w czasie realizacji obowiązków ustawowych przez kierowców, a tym samym ułatwi organizację bezpiecznej pracy w organach rejestrujących i pomoże zmniejszyć ich obciążenie w okresie zagrożenia COVID-19.

Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu obowiązywało na mocy przepisów covidowych do 31 grudnia 2020 r. Od stycznia tego roku nastąpiło skrócenie z 180 do 30 dni terminów na urzędowe czynności związane ze zbyciem i nabyciem pojazdów. Według samorządów zasadne było ponowne przedłużenie terminu.