Jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie za pracę?

W przypadku gdy pracownikowi wypłacono zawyżoną kwotę wynagrodzenia za pracę, dalszy sposób postępowania pracodawcy zależy od tego, czy nadpłata wynagrodzenia jest wynikiem błędu pracodawcy, czy...

11.10.2018

Czy pożyczki są wykazywane w CIT/TP?

CIT

Dla pożyczki czy kredytu nie przewidziano odrębnych pól w CIT-TP(2). W efekcie nie wykazuje się tych zdarzeń w uproszczonym sprawozdaniu. Niemniej jednak niektóre pożyczki czy kredyty mogą zostać...

01.10.2018

Na awans w szkole trzeba dłużej poczekać

Kadry w oświacie

Od 1 września 2018 r. obowiązują dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczycieli. Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trzeba poczekać cztery lata....

28.09.2018

Lektor w szkole językowej może pracować na zlecenie

Kadry w oświacie

Od 1 września 2018 r. nauczycieli pracujących w szkołach trzeba zatrudniać na etacie. Nie dotyczy to jednak wszystkich pedagogów ani też szkół, których funkcjonowanie nie jest uregulowane w...

26.09.2018

Jakie decyzje musi posiadać składowisko zamknięte?

Środowisko

Podmiot zarządzający zamkniętym składowiskiem powinien posiadać zatwierdzoną instrukcję prowadzenia składowiska do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej. Instrukcja ta powinna zawierać elementy, o...

13.09.2018