Czy pracodawca może zabronić korzystania z toalety?

Prawo pracy

Polskie przepisy prawa pracy nie regulują korzystania przez pracownika z toalety w czasie pracy. Należy jednak przyjąć, że pracodawca nie może tego zabronić, nawet jeśli pracownik udaje się tam zbyt...

01.08.2018

Laboratoria szpitalne nie zarabiają

Finansowanie zdrowia

Szpitale zamykają laboratoria i robią badania w firmach zewnętrznych. Robi to ok. 30 proc. placówek w kraju. Najwięcej laboratoriów wyeksportowały na zewnątrz placówki medyczne ma Pomorzu, bo aż 50...

30.07.2018

Zasady opiniowania arkuszy nowe, ale nie do końca

Zarządzanie oświatą

MEN szykuje nowe przepisy dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół. Niekoniecznie jednak będą one skuteczne. Zmiany ma wprowadzić ustawa reformująca szkolnictwo zawodowe.

26.07.2018

Kolonie i obozy na ogół zgodnie z prawem

Zarządzanie oświatą

Ze zorganizowanego wypoczynku korzysta lub skorzysta 1,2 mln uczniów. Kuratoria przeprowadziły sprawdziły warunki panujące na koloniach i nie stwierdziły większych naruszeń prawa. Kilka obozów...

26.07.2018

Ocena pracy nauczyciela do końca na starych zasadach

Od 1 września 2018 r. obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Nie będą one jednak stosowane, gdy wniosek zostanie złożony przed tą datą. Kwestię tę wyjaśnia Joanna Lesińska...

23.07.2018

Ustrój sądów powszechnych radykalnie zmieniony

Przyjęta w piątek, 20 lipca br. przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Prokuraturze to szereg istotnych zmian dla wymiaru sprawiedliwości. Zakłada m.in....

22.07.2018

Służby bez kontroli sięgają po metadane

Policja

Sądy mają sprawdzać jak służby korzystają z danych telekomunikacyjnych i bilingów. Informacje, które do nich trafiają są jednak szczątkowe i uniemożliwiają skuteczną weryfikacje.

17.07.2018

Europejska rada adwokatur krytykuje zmiany w polskich sądach

Wymiar sprawiedliwości

W wyniku podjętych niedawno kroków władza wykonawcza w Polsce zwiększa swój wpływ na władzę sądowniczą. Obserwujemy to z coraz większym niepokojem, ponieważ niezależność sądownictwa od wszelkiego...

12.07.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski