Pytanie użytkownika LEX BHP:

W którą stronę mają się otwierać drzwi z korytarza do pomieszczeń biurowych?

 

Odpowiedź

Zwykle kierunek otwierania drzwi wewnętrznych jest zaznaczony w projekcie budynku przez architekta, który kierował się przy jego wyborze swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie należy więc tego pochopnie zmieniać, chyba że w trakcie budowy sami zdecydowaliśmy się na przykład na przesunięcie ścian działowych, powiększając jedno pomieszczenie kosztem drugiego. W takich sytuacjach warto sprawdzić, czy podczas otwierania drzwi nie będzie jakiejś kolizji, mogącej skończyć się uszkodzeniem skrzydeł drzwiowych, a czasem przycięciem palców.

 

Czytaj też: Definicje, obowiązki oraz procedury postępowania w związku z wypadkiem >>

 

Zgodnie z § 79 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej r.w.t.b.) drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 r.w.t.b., co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.

W łazienkach i ustępach, z wyjątkiem ogólnodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych.

 

 


 

Zgodnie z § 239 r.w.t.b.:

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:

  • zagrożonych wybuchem;
  • do których jest możliwe niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji trujących, duszących bądź innych, mogących utrudnić ewakuację;
  • przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób;
  • przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX BHP:

Jak oznaczyć niebezpieczne elementy maszyn? >>

Kiedy obowiązkiem pracodawcy jest przedłożenie kart charakterystyki organom kontrolującym? >>