Roman Majer

Specjalista ds. BHP, sprawuje nadzór nad firmami o zróżnicowanym charakterze działalności – biurowym, handlowym i produkcyjnym. Opiniuje instrukcje dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. Nadzoruje rejestry dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Prowadzi doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu BHP. Od 2002 r. współpracuje z firmą SEKA.

Artykuły autora

Pracodawca musi analizować wszystkie szkodliwe czynniki środowiska pracy

BHP

Oddziaływanie czynników szkodliwych na pracownika może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Pracodawca musi więc stosować środki zapobiegawcze oraz przeprowadzać badania i pomiary tych czynników. Analiza warunków pracy oraz ocena ryzyka zawodowego powinna uwzględniać wszystkie czynniki środowiska pracy.

28.11.2022

Jak oznaczyć niebezpieczne elementy maszyn?

BHP

Miejsca niebezpieczne na terenie zakładu pracy, ale również na maszynie, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa, określonymi w przepisach.

14.01.2019
1  2  3  4  5  6  7  8  9    62