Roman Majer

Specjalista ds. BHP, sprawuje nadzór nad firmami o zróżnicowanym charakterze działalności – biurowym, handlowym i produkcyjnym. Opiniuje instrukcje dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. Nadzoruje rejestry dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Prowadzi doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu BHP. Od 2002 r. współpracuje z firmą SEKA.

Artykuły autora

Jak oznaczyć niebezpieczne elementy maszyn?

BHP

Miejsca niebezpieczne na terenie zakładu pracy, ale również na maszynie, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa, określonymi w przepisach.

14.01.2019

W jakich zbiornikach przechowywać olej opałowy

BHP

Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55C może się odbywać w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten...

28.05.2018
1  2  3  4  5  6  7  8  9    63
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski