Inspekcja Handlowa tropi naruszanie praw konsumentów w gastronomii

Rynek i konsument

Brak ceny, nieokreślona ilość napojów i potraw, zaniżanie wagi posiłków, brak informacji o szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie palenia – to najczęstsze nieprawidłowości wykrywane przez Inspekcję Handlową. Sprawdzono przed wakacjami 53 lokale gastronomiczne, m.in. w Świnoujściu, Giżycku, Sopocie, Krakowie i we Wrocławiu, i okazało się, że ponad 60 proc. z nich nie przestrzega przepisów.

15.07.2022

Ważny wyrok WSA - nie każde cookies jest zaraz daną osobową

Rynek i konsument RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, że internauta musi wyrazić zgodę na cookies w sposób aktywny. Nie może to być zgoda bierna udzielona jedynie poprzez ustawienie przeglądarki internetowej. Tymczasem tę ostatnią formę dopuszcza prawo telekomunikacyjne, którego urząd nie zauważył. W poniedziałek WSA uchylił decyzję i uznał, że nie każda informacja w świecie cyfrowym dotycząca urządzenia musi od razu być daną osobową.

15.07.2022

SO: Nielojalne wykorzystanie zaufania klienta przez bank w umowach kredytu

Rynek i konsument Domowe finanse

Skutkiem nałożenia na kredytobiorców całości ryzyka zmiany kursu franka szwajcarskiego, było bardzo nierównomierne i niesprawiedliwe rozłożenie ogólnego ryzyka ponoszonego przez obie strony w związku z zawarciem obu umów kredytu mieszkaniowego - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu i zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot nienależnego świadczenia.

15.07.2022

Banki zgłoszą fiskusowi częste transakcje firm prowadzących handel elektroniczny

Rynek i konsument VAT Nowe technologie

Banki będą musiały informować fiskusa o przypadkach, gdy ten sam odbiorca otrzymuje ponad 25 płatności w ciągu kwartału. Ma to być element dalszego udoskonalania i uszczelniania systemu VAT w tej sferze. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów, które mają wejść w życie z początkiem 2024 r.

14.07.2022

UOKiK zarzuca firmie łączenie szkoleń z promowaniem usług brokerskich

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Brak istotnych informacji o ryzyku inwestycyjnym i nieoznaczanie treści reklamowych w materiałach szkoleniowych – to zarzuty postawione przez prezesa UOKiK spółce 3P Consulting Group. W efekcie konsumenci mogli podjąć niekorzystne dla siebie decyzje finansowe. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu, a jej prezesowi – do 2 mln zł.

13.07.2022

Kraków niczym Barcelona? Ministerstwo turystyki pracuje nad prawem o najmie na doby

Rynek i konsument Nieruchomości

Najem krótkoterminowy mieszkań jest coraz bardziej popularny w Polsce. Jest też powodem wielu konfliktów, ale do tej pory nie doczekał się kompleksowych uregulowań. Być może to się zmieni, bo resort turystyki zapowiada przygotowanie przepisów. Od lat zabiegają o nie samorządy i branża turystyczna. Pierwsze chcą same to regulować, a drudzy postulują wprowadzenie licencji dla właścicieli nieruchomości.

13.07.2022

UOKiK sprawdza, czy domy aukcyjne nie naruszają praw konsumentów

Rynek i konsument

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy domy aukcyjne w Polsce naruszały zbiorowe prawa konsumentów albo stosowały w umowach niedozwolone klauzule. Wszczęte postępowania wyjaśniające obejmują pięć największych domów aukcyjnych w kraju, a ich przedmiotem są m.in. wzorce umów, zasady rozpatrywania reklamacji, stosowania reklam.

12.07.2022

SO: Odszkodowanie z ubezpieczenia AC nie według stawek robocizny, a zgodnie z umową

Prawo cywilne Rynek i konsument

Przy dobrowolnym ubezpieczeniu pojazdu polisą autocasco bez znaczenia pozostaje okoliczność, że stawka robocizny stosowana przez warsztat naprawczy jest stawką rynkową. To nie rynkowość stawki decyduje o wysokości odszkodowania, lecz zapisy umowy określające sposób jego ustalenia - orzekł sąd drugiej instancji uznając, że odszkodowanie było niedoszacowane.

12.07.2022

Omnibus na straży uczciwości - czyli koniec z fałszywymi opiniami w sieci

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo unijne

Polecenia to najlepsza forma reklamy oferowanych do sprzedaży towarów lub usług. Aktualnie biznes przeniósł się w znacznym stopniu do świata online i dotychczasowe przekazywanie sobie rekomendacji „z ust do ust” zastępują zamieszczane w sieci internet opinie. Czy jednak faktycznie pochodzą one od kupujących, którzy nabyli dany produkt lub usługę i chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ich temat?

11.07.2022

SN: Błędnie wystawiony rachunek za prąd narusza prawa człowieka

Prawo cywilne Rynek i konsument

Choć obywatel nie był stroną umowy o dostawę prądu, sąd nakazał mu spłatę długu – wspólnie z zajmującą mieszkanie jego partnerką, z którą dostawca energii zawarł umowę. Sąd wydał wyrok w trybie zaocznym, nie wysłuchując pozwanych. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw publicznych przyznała mu rację i wyrok uchyliła.

08.07.2022

Skarbówka sprawdzi paragony w kurortach i sfilmuje zakupy

Rynek i konsument VAT RODO Polski Ład

Kontrolerzy skarbowi ruszyli do miejscowości turystycznych, by sprawdzić, czy smażalnie ryb, lodziarnie czy pensjonaty wystawiają paragony i używają kas fiskalnych. Za nieprawidłowości mają być wystawiane co najmniej tysiączłotowe mandaty. Sposobem kontroli mają być nabycia sprawdzające, filmowane miniaturowymi kamerami.

08.07.2022

UOKiK pokieruje międzynarodową siecią ochrony konsumentów

Rynek i konsument

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został wybrany do przewodzenia pracom Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN). Od lipca 2023 roku Urząd przejmuje na rok prezydencję w tej organizacji od Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów.

05.07.2022

WSA: Bank i Biuro Informacji Kredytowej muszą usunąć dane osobowe niedoszłego kredytobiorcy

Rynek i konsument Finanse RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazał, by SKOK i BIK usunęły dane osobowe, które zostały uzyskane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka. Organ ocenił, że odpadła przesłanka legalizująca dalsze przetwarzanie danych, ponieważ nie doszło do zawarcia umowy kredytu. WSA w Warszawie nie uznał argumentów instytucji, że dane były potrzebne do obrony roszczeń oraz budowy modeli scoringowych.

05.07.2022

Firma i prezes ukarani za nadużycia podczas pokazów handlowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Ponad 1,2 mln kary zapłaci firma, która zapowiadając akcję promocyjną „Poznaj Polską Markę” i prezenty dla jej uczestników, organizowała pokazy handlowe ze sprzedażą produktów w bardzo wysokich cenach. Konsekwencje finansowe - w sumie 225 tys. zł - poniesie też jej prezes, który umyślnie doprowadził do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów i utrudniał przeprowadzenie kontroli.

04.07.2022

Nietrudno otworzyć upadłość konsumencką - jej realizacja bywa wyzwaniem

Rynek i konsument Domowe finanse

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nowy start dla przygniecionych ciężarem długów. Do otwarcia postępowania upadłościowego wobec konsumenta wystarczy jedynie prawidłowo wypełniony wniosek i 30 zł wpisu sądowego. Problemem jednak staje się sprostanie obowiązkom w toku postępowania i w trakcie wykonywania ustalonego planu spłaty. Znaczna część otwartych postępowań upadłościowych jest umarzanych na dalszych etapach. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

02.07.2022

Niezmienna cena wycieczki - to zakupienie "spokoju ducha"

Prawo cywilne Rynek i konsument

Małpia grypa, wirus Covid-19, wybuch wulkanu, inflacja czy wojna w Ukrainie mogą utrudnić korzystanie z wypoczynku, a nawet uniemożliwić nam wyjazd urlopowy. Jednym z zabezpieczeń na czas malejącej wartości pieniądza jest wykupienie "gwarancji niezmienionej ceny". Wyjaśniamy, czy warto dopłacać do wycieczki i w jakich okolicznościach.

02.07.2022

SO: Odszkodowania od państwa dla pokrzywdzonych przez Amber Gold

Prawo cywilne Rynek i konsument Prokuratura

Sąd Okręgowy w Warszawie w piątek 1 lipca br. uwzględnił pozew grupowy 206 klientów piramidy finansowej, jaką była półka Amber Gold. Sąd I instancji zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z powodów kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona zł, łącznie ponad 20 mln zł. W tej sprawie wykazano związek przyczynowy między zaniechaniem prokuratury o bezprawnym charakterze a powstaniem szkody.

01.07.2022

WIBOR musi odejść, ale co zamiast niego?

Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe

WIBOR, który obecnie jest wskaźnikiem, w oparciu o który oprocentowane jest większość kredytów zarówno dla klientów indywidualnych jak i klientów firmowych, ma być w przyszłym roku zastąpiony nowym rozwiązaniem. Pisze o tym dr Urszula Wysocka z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. I podkreśla, że bardzo ważne będzie zaplanowanie realnego procesu wdrożenia tego wskaźnika.

01.07.2022

Nowa ustawa deweloperska – ważne zmiany dla kupujących mieszkania

Rynek i konsument Budownictwo

Od 1 lipca obowiązuje nowa ustawa deweloperska powołująca do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dzięki niemu klienci dewelopera mają czuć się bezpieczniej, bo nie stracą pieniędzy w razie jego upadłości. Nowe przepisy objęły również ochroną gotowe już mieszkania - pisze Maciej Górski, adwokat. Ale zaznacza, że na deweloperów zostanie nałożony szereg nowych obowiązków.

01.07.2022

Korzystanie z telefonu za granicą bez dodatkowych opłat przez kolejne 10 lat

Rynek i konsument Prawo unijne

Do 2032 r. przedłużona zostanie możliwość korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju, dzięki czemu podróżni w Unii Europejskiej będą mogli dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z internetu za granicą bez dodatkowych opłat. Komisja Europejska poinformowała, że 1 lipca br. wejdzie w życie w UE nowe rozporządzenie w sprawie roamingu.

30.06.2022