SO: Bank złamał zasady współżycia i oskarżył o to klientów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Nie może na naruszenie zasad współżycia społecznego przez przeciwnika procesowego powoływać się ten, kto sam działa wbrew tym zasadom. Wprowadzenie zaś przez bank do obrotu wzorca umowy, który zawierał niedozwolone klauzule umowne, doprowadzając do podważenia równości stron z korzyścią dla siebie – stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego - orzekł sąd.

08.06.2022

Ponad 10 mln kary dla UNIQA za zakazane naliczanie opłat

Prawo cywilne Rynek i konsument

Opłaty naliczane przez AXA Życie TU S.A.(obecnie UNIQA) były tak skonstruowane, że zniechęcały konsumentów do rozwiązania umowy w pierwszych latach jej trwania. Sprawą zainteresował się UOKiK, którego prezes zakwestionował mechanizm naliczania opłat dystrybucyjnych i alokacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z ufk i za stosowanie klauzul niedozwolonych nałożył na spółkę ponad 10 mln zł kary.

06.06.2022

UOKiK: Co trzeci kosmetyk nieprawidłowo oznakowany

Rynek i konsument

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy dystrybutorzy prawidłowo udostępniają produkty na rynku, oraz czy deklaracje marketingowe, które znajdują się na opakowaniach kosmetyków, są prawdziwe. W efekcie prawie 300 kontroli, ponad 1800 produktów, m.in. szamponów, kremów, żeli antybakteryjnych i mydeł, nieprawidłowości wykryto w co trzecim sklepie i w prawie co trzecim kosmetyku.

03.06.2022

UODO: Międzynarodowa grupa sprawdza, czy Vinted działa zgodnie z RODO

Rynek i konsument

W związku z otrzymaniem znacznej liczby skarg dotyczących serwisu sprzedażowego ubrań on-line vinted.com, prowadzonego przez litewską spółkę Vinted UAB, organy nadzorcze z Francji, Litwy i Polski podjęły współpracę w celu zbadania zgodności tej strony z przepisami RODO.

02.06.2022

Surowa kara za "cykliczne" opłaty za hulajnogi

Prawo cywilne Rynek i konsument

Operatora hulajnóg - firma Logo-Sharing stwarzała, zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wrażenie, że konsument płaci za jeden przejazd hulajnogą, a w rzeczywistości pieniądze były pobierane z konta cyklicznie. Nałożona za to przez prezesa Urzędu kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów to prawie 750 tys. zł.

01.06.2022

Koniec z fałszywymi zniżkami - dyrektywa Omnibus pomoże klientom, sprzedawców może skłonić do kombinowania

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji

Konieczność prezentacji podczas promocji najniższej ceny produktu z ostatnich 30 dni, rozgraniczanie sprzedaży od osoby fizycznej oraz firmy, konieczność informowania o profilowaniu cen. Zmiany, które dzięki dyrektywie unijnej Omnibus, mają pomóc kupującym, przy polskiej specjalności do kombinowania, mogą sprawić, że mimo wszystko nieuczciwe praktyki wielu sprzedawców na rynku mogą dalej funkcjonować.

01.06.2022

Kontrolerów żywności wielu, a czasem kontroli nie ma

Rynek i konsument Administracja publiczna

Kontrolę żywności sprawuje w Polsce kilka państwowych organów, problemem jest już np. samo ustalenie, która z kilku inspekcji i w jakim zakresie powinna nadzorować danego przedsiębiorcę - stwierdza RPO. I zauważa, że w efekcie podlega on różnym kontrolom i mogą być na niego nałożone dwie niezależne sankcje. Ale mogą być i takie obszary jego działalności, których kontrola nie obejmie.

31.05.2022

Auchan i Carrefour na celowniku UOKiK - zastrzeżenia budzą niektóre opłaty

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające w stosunku do spółki Carrefour i Auchan Polska. Chce sprawdzić, czy wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Jego zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane przez sieci handlowe od swoich kontrahentów.

30.05.2022

Do końca czerwca adwokaci będą konsultować zmiany w etyce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Na dniach mają się zacząć konsultacje środowiskowe adwokatów w sprawie kilku zmian punktowych w Kodeksie Etyki Adwokackiej - ich zakończenie planowane jest 30 czerwca. To jednak ma być preludium do być może bardziej rewolucyjnego kroku, bo Adwokatura chce też wrócić po raz kolejny do tematu reklamy. W tym przypadku konieczne będą jednak badania i wśród adwokatów, i społeczeństwa.

27.05.2022

Dr Gajewski: Polityka tranzytowa wpływa na bezpieczeństwo energetyczne

Rynek i konsument Administracja publiczna

Kryzys energetyczny zainicjowany przez Rosję powinien przyczynić się do trwałej zmiany polskiej kultury energetycznej na poziomie społecznym, technologicznym, politycznym i prawnym. Jeśli spojrzymy na rosyjską „geopolitykę rurociągów” jako na całość dostrzeżemy, że Europa została podzielona gazową żelazną kurtyną - pisze Łukasz Gajewski z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

27.05.2022

Firmy też odpowiadają za influencerów promujących ich produkty

Rynek i konsument

Ostatnie działania UOKiK wobec influencerów powinny skłonić marki do zwrócenia jeszcze większej uwagi na to, jak internetowi twórcy reklamują ich produkty i usługi w sieci. Łamanie przepisów przez influencerów może nie tylko zaszkodzić reputacji marek, ale również nieść za sobą konsekwencje prawne - twierdzą Aleksandra Wrońska-Szymkowiak i Agnieszka Staszek z kancelarii DLA Piper.

26.05.2022

SA: Zwrot bankowi kapitału z kredytu indeksowanego w euro po potrąceniu

Prawo cywilne Rynek i konsument

Bank udzielający kredytu hipotecznego indeksowanego w euro wystąpił o zwrot kapitału po unieważnieniu umowy z klientami. Sąd Apelacyjny orzekł, że należało potrącić wierzytelność pozwanych wynoszącą bezspornie 106 tys. zł przy zastosowaniu jednakże teorii dwóch kondykcji. Jednak sąd nie jest uprawniony do kreowania postanowień umownych, które mogłyby zastąpić niedozwolone klauzule.

26.05.2022

Młodzież wie, jak chronić dane, ale łatwo je udostępnia

Rynek i konsument Nowe technologie RODO

Aż 90 proc. Polaków deklaruje, że wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Najpewniej czują się w tym ludzie młodzi, ale pomimo przekonania o swojej wiedzy, to oni są jednak grupą, która najczęściej popełnia błędy w postaci publikacji zdjęć swoich dokumentów w sieci lub udostępniania osobom trzecim loginów i haseł.

25.05.2022

UOKiK: Poczta Kwiatowa ma dostarczyć bukiet na Dzień Matki, nie później

Rynek i konsument

Gdy kwiaty i upominki zamówione na ubiegłoroczny Dzień Matki przychodziły z opóźnieniem, Poczta Kwiatowa przedstawiła konsumentom postanowienie umowne, które wyłącza jej odpowiedzialność w takich sytuacjach. Prezes UOKiK wszczął w związku z tym postępowanie o uznanie tej klauzuli za niedozwoloną, a spółce grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

25.05.2022

SO: Spłata kredytu przed terminem to redukcja kosztów, w tym prowizji, nawet po cesji

Prawo cywilne Rynek i konsument

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu, obniżeniu ulega całkowity koszt kredytu, w tym prowizja. Redukcja całkowitego kosztu kredytu ma charakter proporcjonalny - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi i oddalił apelację banku. Umowa cesji wierzytelności była ważna, gdyż konsument może zbyć swoje uprawnienia wobec banku na rzecz przedsiębiorcy.

25.05.2022

Branża apeluje o likwidację barier dla fotowoltaiki

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Czy ktokolwiek chciałby zaopatrywać się w energię elektryczną, której 1 MWh wytworzony z węgla kosztuje prawie 1.000 zł, czy też wolałby tą samą 1 MWh pochodzącą z energii słonecznej za 330 zł? - pyta retorycznie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej. Przedstawicielstwo branży chce sprawę nagłośnić i spowodować, by rozwój OZE, w tym fotowoltaiki, przyspieszył.

23.05.2022

Nie zawsze opłaca się wcześniejsza spłata kredytu

Rynek i konsument Finanse

Rosną raty kredytów hipotecznych i kredytobiorcy, których na to stać, chętnie pozbywają się całości lub części zadłużenia, spłacając zadłużenie przed terminem. W przypadku starszych kredytów może to być obwarowane dodatkowymi warunkami. W niektórych przypadkach wcześniejsza spłata kapitału może wiązać się z dodatkową opłatą.

21.05.2022

Sklep internetowy warto sprawdzić, nie tylko zamieszczone opinie

Rynek i konsument Nowe technologie

Jaki wybrać wiarygodny sklep internetowy? Czy polegać na pozytywnych opiniach, które mogą być kupione? Warto sprawdzić, czy sklep ma program ochrony kupujących w postaci e-mediacji od firm z listy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działających na podstawie unijnych dyrektyw - pisze radca prawny Robert Szczepanek z Elektronicznego Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima Ratio.

21.05.2022

Co czwarty sprzedawca nie informuje o zasadach utylizacji elektrośmieci

Środowisko Rynek i konsument

Inspekcja Handlowa sprawdziła ponad 1000 przedsiębiorców, czy odpowiednio informują o utylizacji elektrośmieci oraz miejscach ich zbiórki. I okazało się, że co czwarty z nich nie informuje klientów o tym, co zrobić ze starym sprzętem przy zakupie nowego. Ponadto prawie 7 proc. pralek, lodówek, suszarek nie miało symbolu selektywnego zbierania, mimo że powinny go mieć.

20.05.2022

Kredyt bez wkładu własnego tylko dla wybranych

Rynek i konsument Nieruchomości

Ustawa dotycząca kredytu bez wkładu własnego dotyczy bardzo istotnej kwestii ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia. Powinna ona jednak wspierać nie tylko kredytobiorców, ale również zapewniać możliwość preferencyjnego udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytowania np. samym spółdzielniom mieszkaniowym - pisze Piotr Pałka, radca prawny. Więcej na ten temat w Legal Alercie.

18.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski