Ustawa została uchwalona przez sejm 15 września br. Jak mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra ustawa wdraża unijne przepisy m.in. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania napojów spirytusowych.

Jakie zmiany w prawie

Ustawa określa zasady nadzoru nad procesem leżakowania i etykietowania napojów spirytusowych. Nadzór będzie sprawowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i za jej zgodą producent będzie mógł umieszczać informacje o okresie leżakowania (dojrzewania) napoju spirytusowego. Jak wyjaśnił wiceminister, długość leżakowania wpływa pozytywnie na jego smak i jakość, co przekłada się na jego wyższą cenę. Takie rozwiązanie da konsumentom pewność, że co do wieku trunku.

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych >

 

 

Ustawa określa tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w unijnym rozporządzeniu; przekazuje dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kompetencję do prowadzenia rejestrów m.in. wyrobów spirytusowych i tytoniowych. Dotychczas rejestr produkcji alkoholi był w gestii resortu rolnictwa.

Ustawa wprowadza wyłączenia z obowiązku posiadania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napoje spirytusowe w sposób inny niż w procesie destylacji po fermentacji, od których zapłacono podatek akcyzowy. Takie przepisy dotyczą np. barów i restauracji. Obecnie przepisy nie regulują tej kwestii.

Czytaj w LEX: Wyrób i rozlew napojów spirytusowych - PORADNIK >>>

Przewidziano też zaostrzenie kar za nielegalną produkcję i przetwarzanie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych. Np. za wykonywanie działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestru grozi grzywa, lub ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat trzech (obecnie do roku).

Podczas dyskusji na posiedzeniu sejmowej komisji posłowie zwracali uwagę, że projektowana ustawa nie przynosi korzyści rolnikom tj. nadal nie będą on mogą produkować i sprzedawać np. nalewek. Według Ciecióry, nowe przepisy dają możliwość sprzedaży takich produktów Kołom Gospodyń Wiejskim.

 

Posłowie ponadto mówili o uprzywilejowanej pozycji piwa wśród alkoholi z powodu niższej akcyzy. Powoduje to, że młodzież częściej sięga po tanie, mocne i słabej jakości piwo z dużych browarów, niż po dobre piwo z rzemieślniczej produkcji.

Obecnie w rejestrze jest 146 przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych oraz 471 przedsiębiorców mogących produkować lub przetwarzać alkohol etylowy.

Senat poparł we wtorek m.in. poprawkę, która wykreśla przepis mówiący o zaostrzeniu kar pozbawienia wolności dla osób produkujących i przetwarzających nielegalnie alkohol. Podobna poprawka zgłoszona została wcześniej w Sejmie przez posłów Konfederacji, jednak posłowie jej nie poparli. Sejm w środę 28 września przyjął poprawki Senatu, więc ustawa trafiła do Prezydenta.