SN: Jeden sędzia orzeka gorzej niż troje, w pandemii widać to wyraźnie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie widzą zależność między wyrokami wydanymi przez jednego sędziego a jakością orzeczeń kolegialnie. Do tego pogłębiają się rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych apelacji. Dlatego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego przekazała problem składowi siedmiu sędziów - czy pandemia uzasadnia ograniczenie prawa do sądu.

15.12.2022

Sędzia Romańska: Prezydent łamie prawo i ogłasza, że to jest prawem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie może być tak, że osoby, które przeszły przez prawidłowo przeprowadzone postępowanie konkursowe, latami czekają na nominację i nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Tymczasem dokonuje się „skok na KRS”, po czym osoby wskazane przez obsadzony z naruszeniem prawa organ, otrzymują nominacje w pośpiechu, Prezydent oznajmia nam, że stało się, i już. Obawiam się tak wykonywanych prerogatyw prezydenckich - mówi prof. Marta Romańska, sędzia Sądu Najwyższego.

15.12.2022

Sejm powołał Komisję Nadzwyczajną do projektu zmian konstytucji

Wymiar sprawiedliwości Finanse

Sejm powołał Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu zmian w Konstytucji. Chodzi o wyłączenie finansowania potrzeb obronnych RP z limitu zadłużenia publicznego. W jej skład wejdą: Marek Ast (PiS), Bartosz Kownacki (PiS), Robert Kropiwnicki (KO), Anna Milczanowska (PiS), Arkadiusz Myrcha (KO), Dariusz Rosati (KO), Kazimierz Smoliński (PiS), Jacek Tomczak (KP-PSL), Małgorzata Wassermann (PiS), Wojciech Zubowski (PiS), Anna Maria Żukowska (Lewica)

14.12.2022

Solidarna Polska będzie przeciwna noweli o SN

Wymiar sprawiedliwości

Solidarna Polska będzie przeciwna projektowi nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - zapowiedział Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski. Dodał, że proponowane rozwiązania m.in. mogą doprowadzić do "anarchii w polskim sądownictwie". Z kolei opozycja będzie analizować ewentualne poprawki.

14.12.2022

Rażące błędy sądu w sprawie cywilnej o zwolnienie z pracy - skarga nadzwyczajna RPO

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Koronawirus

Sąd rejonowy nie uwzględnił sprzeciwu powoda na skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne - co naruszyło przepisy. W miejsce zarządzonego przez siebie dowodu z przesłuchania stron, sąd przeprowadził nieznany prawu dowód z zeznań stron na piśmie. Wyrok wydał zaś z udziałem ławnika wyznaczonego w dniu wyroku, tymczasem ten, kto nie zna sprawy, nie może orzekać sprawiedliwie.

14.12.2022

SN: Sędzia może stracić immunitet za znęcanie się nad psem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia w stanie spoczynku miała zaniedbywać swojego psa do tego stopnia, że sprawą zainteresowali się sąsiedzi i donieśli na policję. Prokurator w tej sytuacji postawił jej zarzut znęcania się nad zwierzęciem i zażądał od Sądu Najwyższego uchylenia immunitetu. A także przymusowego zatrzymania w celu przeprowadzenia badań psychiatrycznych.

14.12.2022

W pozwie brakuje podpisu, a sąd wymaga ponownie pisma i załączników

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Procedura cywilna daje pełnomocnikom możliwość ponownego wniesienia pisma, które sąd zwrócił z powodu braków formalnych. Przepisy budzą jednak wątpliwości interpretacyjne - część sądów wymaga więc wniesienia ponownie całego pisma ze wszystkimi załącznikami, inne uważają to za absurd i ograniczają się do "poprawionego" pisma lub jego części. Prawnicy uważają, że potrzebne są zmiany i doprecyzowanie, co po poprawkach należy wnieść.

14.12.2022

Ziobro uratowany - Sejm odrzucił wotum nieufności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm odrzucił we wtorek wieczorem wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Za przyjęciem wniosku o odwołanie Ziobry opowiedziało się 226 posłów, przeciw było 228 posłów, a 3 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 3 posłów. Większość ustawowa konieczna do odwołania ministra to 231 głosów.

13.12.2022

SN: Zbrodnia sądowa w czasie stanu wojennego nadal wymaga interpretacji

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego Izba Odpowiedzialności Zawodowej stanęła przed problemem czy pozwolić na ściganie sędziego, który w 1982 roku na mocy dekretu skazał na więzienie czterech robotników z NSZZ "Solidarność". Trzech sędziów postanowiło skierować pytania do rozszerzonego składu, który odpowie też czy jednorazowe skazanie jest zbrodnią przeciwko ludzkości, która się nie przedawnia.

13.12.2022

TK: Ograniczenia wieku dla kandydatów na sędziów i prokuratorów niezgodne z Konstytucją

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Przepisy, zgodnie z którymi osoby powyżej 35. roku życia nie mogą kandydować na aplikację sędziowską i prokuratorską Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a powyżej 40. roku - na aplikacje uzupełniające - są niezgodne z Konstytucją orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Wniosek o zbadanie ich konstytucyjności skierował Rzecznik Praw Obywatelskich.

13.12.2022

TK: Starosta nie może zatrzymywać prawa jazdy tylko na podstawie wniosku policji

Prawo karne Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Niezgodne z konstytucją są przepisy ustawy o kierujących pojazdami pozwalające staroście, tylko na podstawie nieweryfikowalnej informacji policji, na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

13.12.2022

Decyzja Rady UE: Węgry nie dostaną unijnych pieniędzy, bo nie przywracają praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Unia Europejska postanowiła zamrozić 6,3 mld euro funduszy dla Węgier z uwagi na praworządność. Decyzja została podjęta przez ambasadorów państw członkowskich przy UE większością kwalifikowaną w ramach unijnego mechanizmu warunkowości. - Węgry nie wdrożyły wystarczającej liczby reform, aby poprawić zabezpieczenia antykorupcyjne - podano jako powód decyzji.

13.12.2022

Świadek - małżonek może odmówić zeznania, przyjaciel - nie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zarówno w procedurze karnej, jak i cywilnej, istnieje możliwość odmowy składania zeznań przez świadka lub odmowy odpowiedzi na zadane pytanie. Nie dotyczy to jednak wszystkich osób. Przepisy mają chronić prawo do życia rodzinnego i prywatnego, dotyczą więc bliskich - m.in. małżonków, w tym nawet po rozwodzie. A w przypadku prawa karnego także tych, którzy w innej toczącej się sprawie są oskarżeni o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

13.12.2022

Polska policja podsłucha nawet unijnego urzędnika

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Służby będą mogły stosować kontrolę operacyjną także w przypadku urzędników pracujących w innych krajach lub w organizacji międzynarodowej, jeśli w grę wchodzić będzie np. przyjmowanie przez nich korzyści majątkowych lub takiej obietnicy. Taką zmianę wprowadzono wraz z nowelizacją kodeksu karnego. To kolejne rozszerzenie stosowania podsłuchów, gdy coraz pilniejszą sprawą są systemowe zmiany w tej dziedzinie.

13.12.2022

Obrót nieruchomościami warszawskimi zagrożony wstecznym wyłączaniem rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Masowo wpisywane do ksiąg wieczystych ostrzeżenia o prowadzonych czynnościach sprawdzających przez komisję weryfikacyjną stwarzają istotne ryzyko przy obrocie zreprywatyzowanymi nieruchomościami w Warszawie. Dochodzi bowiem do wyłączenia rękojmi z mocą wsteczną. Ostrzeżenie to nie musi jednak całkowicie blokować obrotu. Piszą o tym Michał Gliński radca prawny oraz dr Radosław Wiśniewski, adwokat z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

13.12.2022

Polski rząd może już składać wnioski o KPO, trzeba tylko wypełnić "kamienie milowe"

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska zaakceptowała ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Oznacza, że nie ma już formalnych przeszkód do złożenia przez polski rząd wniosku o pierwszą wypłatę środków z tego funduszu. Wcześniej jednak muszą być wprowadzone zmiany wynikające z zaakceptowanych przez ten rząd tzw. kamieni milowych.

12.12.2022

Polskę drogo kosztuje niedostosowanie do orzeczeń TSUE, a presja na sędziów trwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Europejskie trybunały - unijny w Luksemburgu i praw człowieka w Strasburgu - dokonały precyzyjnie wykładni niezawisłości sędziowskiej - stwierdzili zgodnie uczestnicy na seminarium "Praworządność w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa sądów międzynarodowych". I ubolewali, że polskie władze wolą tracić pieniądze, zamiast zastosować się do tej wykładni.

12.12.2022

Pierwsze prawomocne orzeczenie unieważniające umowę kredytu frankowicza-przedsiębiorcy

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Pekao Banku Hipotecznego S.A. od wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego, zawartą pomiędzy spółką akcyjną a bankiem. Zdaniem sądu bank naruszył zasadę swobody umów, ustalając jednostronnie i dowolnie kurs franka, co wpływało na wysokość rat kredytowych. Nie stosował również obiektywnych kryteriów w zakresie ustalania kursu. To pierwszy tego typu prawomocny wyrok.

12.12.2022

Areszt w Polsce nadal problemem, RPO apeluje o zmianę przepisów

Wymiar sprawiedliwości

W grudniu - według statystyk Służby Więziennej - tymczasowo aresztowanych było 8387 osób. To nieco mniej niż średnia z ubiegłego roku - 8707, ale nadal, jak podkreślają prawnicy, bardzo dużo. RPO wystąpił po raz kolejny do Ministra Sprawiedliwości, tym razem w sprawie przewlekłości aresztu i tego, że nadal przepisy nie określają przesłanek jego przedłużania po wydaniu wyroku w I instancji.

12.12.2022

SN: Strój służbowy odpowiedni do tożsamości płciowej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy orzekł, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczona w formie ustawowej ze względu na ważny interes publiczny, co w demokratycznym „państwie prawnym" musi wiązać się z poszanowaniem wolności indywidualnej, a granicę wolności gospodarczej stanowi m.in. zakaz dyskryminacji. Sprawa dotyczyła ubrania służbowego dla osoby zmieniającej płeć.

12.12.2022