Sędzia Wesołowska-Zbudniewek: Sędziowie oczekują zmian w przepisach o biegłych sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Obecny system współpracy sędziów i biegłych wymaga zmian. Brakuje specjalistów, co wynika często z nieadekwatnych stawek wynagrodzenia biegłych. Potrzebujemy jednak takich rozwiązań, aby można było rzetelnie weryfikować kompetencje osób, które chcą wydawać opinie. Procedowanie mogłaby usprawnić centralna lista biegłych - wskazuje sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek z Sądu Okręgowego w Łodzi.

06.02.2023

​Sędzia frankowicz pozwał bank - SN oceni, czy jest bezstronny

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy wróci do kwestii bezstronności sędziego, który ma kredyt we frankach. Przeanalizuje sytuację sędziego orzekającego w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej, gdy sam wystąpił z takim pozwem. Wcześniej SN orzekł, że sędzia, który ma kredyt w danym banku, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy, gdy chodzi o spór pomiędzy tym bankiem i innym podmiotem.

04.02.2023

Kontakty z dziadkami - sąd ureguluje, jeśli nie da się inaczej

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Coraz częściej do sądów trafiają sprawy o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami. Zazwyczaj takie wnioski są uwzględniane, ale bywa, że wniosek podlega oddaleniu. Jak zauważają prawnicy, dla oceny zasadności wniosku znaczenie ma w szczególności to, czy dziecko chce kontaktów i czy w czasie spotkań ma odpowiednio zabezpieczone potrzeby.

04.02.2023

TSUE: Niejasny wzorzec umowy ubezpieczenia z UFK może być nieuczciwą praktyką handlową

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ubezpieczenia

Zarówno zakład ubezpieczeń, jak i bank będący pośrednikiem ubezpieczeniowym, mogą ponosić odpowiedzialność za sprzedaż polisy, gdy wzorzec umowy grupowego ubezpieczenia na życie związanej z UFK, który nie pozwala konsumentowi przystępującemu do tej umowy grupowej zrozumieć charakteru i konstrukcji oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz związanego z nim ryzyka.

03.02.2023

SN: Możliwe powołanie nowych dowodów dla wykazania faktów, wymienionych w zgłoszeniu wierzytelności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sprzeciw może być oparty na dowodach nie wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Chociaż art. 258 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe mówi, że inne twierdzenia i zarzuty mogą być zgłoszone tylko wtedy, gdy wierzyciel wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe albo że potrzeba ich wskazania wynikła później.

03.02.2023

Sprawy dyscyplinarne czekają, bo zabrakło ławników w Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Sądzie Najwyższym jest tylko czterech ławników nowej kadencji przydzielanych do dwóch Izb - Odpowiedzialności Zawodowej i Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I trwa spór w sprawie przedłużenia kadencji ławników powołanych w 2018 r. Za niedopuszczaniem „starych” jest sędzia Barbara Skoczkowska i sędzia Krzysztof Staryk, za dopuszczaniem – m.in. sędzia Marek Siwek i sędzia Wiesław Kozielewicz.

02.02.2023

SN: Orzeczenie o kosztach postępowania w sprawie błędu medycznego jest tytułem egzekucyjnym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Finansowanie zdrowia

Orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ustalające wysokość kosztów postępowania, stanowi tytuł egzekucyjny i może zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wierzycielem w zakresie kosztów sądowych może być Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy sąd.

02.02.2023

SN: Nie będzie wyłączenia sędziów, uchwała o przywróceniu Tuleyi do orzekania ostateczna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uchwała, która w listopadzie ubiegłego uchyliła zawieszenie w obowiązkach warszawskiego sędziego Igora Tuleyi, jest ostateczna - poinformował Sąd Najwyższy. SN nie uwzględnił bowiem wniosku Tuleyi o wyłączenie dwóch sędziów, którzy podjęli tamtą uchwałę. Postanowienie w tej sprawie, które wydał sędzia Marek Siwek, opublikowano w środę na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

01.02.2023

UE zaniepokojona przepisami o wydawaniu dzieci, Ziobro o wyciąganiu "brudnych łap" po polskie dzieci

Wymiar sprawiedliwości

Komisja Europejska rozpoczęła 26 stycznia br. procedurę przeciwnaruszeniową wobec Polski, tym razem dotyczącą polskich przepisów w zakresie rodzinnych spraw transgranicznych, a konkretnie wydawania dzieci. To kolejna odsłona. Wcześniej Rzecznik Generalny TSUE, w opinii do pytania prejudycjalnego warszawskiego sądu wskazał, że polskie prawo systemowo nie sprzyja szybkości i skuteczności postępowania w sprawie powrotu dziecka.

01.02.2023

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN oddala skargę przeciwko sędziemu Żurkowi

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej oddaliła wczoraj na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o ochronę dóbr osobistych na korzyść sędziego Waldemara Żurka. Spór toczył się o obrażające sędziego pomówienie byłej żony jakoby nie płacił alimentów na swoje dzieci. Prokurator Generalny uznał ten wyrok za sprzeczny z konstytucyjną zasadą państwa prawa.

01.02.2023

Pracownik pozwie sąd - sprawę rozpatrzy inny sąd

Wymiar sprawiedliwości

Sprawy, w których pracownicy sądów decydują się na pozwanie swojego pracodawcy, czyli sądu, nie należą wcale do rzadkości. Problem jednak w tym, że do tej pory takie sprawy trafiały do tego samego sądu, co mogło rodzić wątpliwości choćby dotyczące bezstronności czy niezawisłości. Znowelizowana przez Sejm procedura cywilna sytuację zmienia - jeśli wejdzie w życie, takie sprawy trafiać będą do innych sądów.

01.02.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN podniosła karę sędziemu za błąd orzeczniczy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Karę upomnienia wymierzył Sąd Najwyższy sędziemu, który popełnił błąd w orzekaniu wysyłając nieletniego do schroniska na trzy miesiące za zniszczenie mienia. Dodatkowo przewinieniem dyscyplinarnym była próba naprawienia tego błędu poprzez błędne i niezgodne z prawem sprostowanie swego wcześniejszego orzeczenia. SN uwzględnił tym samym odwołania ministra sprawiedliwości i rzecznika dyscyplinarnego.

01.02.2023

Defensor Iuris: Bez zmian w KRS kamienie milowe nie zostaną spełnione

Wymiar sprawiedliwości

Poprawkami senackimi nie da się naprawić nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - wskazuje w swojej opinii Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris. I precyzuje, że regulacja nie eliminuje zasadniczego problemu, jakim są same powołania sędziowskie z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. W ocenie stowarzyszenie próba usuwania skutków bez usunięcia przyczyny jedynie pogłębi chaos panujący w polskim wymiarze sprawiedliwości.

31.01.2023

Po wynagrodzeniach czas na sędziowskie pożyczki - problem z oprocentowaniem

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Zaczęło się od prokuratorów, którzy od ubiegłego roku alarmują, że przyznawana im pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest kosztowna, a rosnące raty są mniej korzystne niż te przy kredytach bankowych. Ma to związek z oprocentowaniem w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego w ustawie budżetowej. To samo obowiązuje sędziów i oni również zaczynają podnosić w tej sprawie larum.

31.01.2023

Komisja Europejska ostrzega - sklepy internetowe manipulują klientami

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Komisja Europejska i krajowe organy ds. ochrony konsumentów z 23 państw członkowskich, Norwegii i Islandii opublikowały wyniki akcji kontrolnej stron internetowych związanych z handlem detalicznym. 42 strony internetowe korzystały z fałszywych liczników odmierzających czas i podawały terminy zakupu konkretnych produktów. 54 strony internetowe skłaniały konsumentów do dokonania konkretnego wyboru.

30.01.2023

Wiceminister Frydrych: Sędzia jak każdy obywatel ma prawo do pozwu w sprawie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sędziowskie pozwy dotyczące „zamrożonych” wynagrodzeń stanowią realizację prawa do sądu przysługującego sędziom, tak jak każdemu obywatelowi - mówi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych. Tymczasem w sprawie prokuratorskich wynagrodzeń wydane zostały dwa nakazy zapłaty. Do sądów trafiają też kolejne pozwy - sędziowskie, prokuratorskie, ale też kierowane przez asesorów i referendarzy.

30.01.2023

Niealimentacja ani przy podwyżce, ani obniżce alimentów nie pomoże

Wymiar sprawiedliwości

Niealimentacja, podobnie jak utrudnienia kontaktów z dzieckiem, jest nadal jednym z głównych grzechów polskich rodziców, którzy się rozstali. Zdarzają się też tacy, którzy próbują uzyskać np. niższe alimenty wskazując na to, że nie płacą, i tłumacząc trudną sytuacją finansową. Sędziowie przypominają jednak, że może to być argument - co najwyżej - w postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

28.01.2023

SA: Sędzia pozwany przez skazanego może orzekać w jego sprawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skierowanie pozwu o ochronę dób osobistych przeciwko sędziemu przez prawomocnie skazanego przestępcę, nie podważa bezstronności sędziego. Gdyby w takich sprawach stosować automatyzm, oskarżeni i skazani zyskaliby nieograniczone narzędzie do blokowania toczących się z ich udziałem postępowań - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie odmowy odroczenia kary.

27.01.2023

TSUE: Policja może rejestrować dane biometryczne i genetyczne, ale uwaga na prawo do ochrony danych wrażliwych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO

Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej, jest niezgodne z wymogiem zapewnienia wzmocnionej ochrony w odniesieniu do przetwarzania wrażliwych danych osobowych - stwierdził w wydanym 26 stycznia br. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

27.01.2023

Warszaty, aukcje, konkursy i zbiórki do skarbonek - radcy prawni wspomagają WOŚP

Wymiar sprawiedliwości

Warsztaty m.in. z zakresu cyberbezpieczęństwa, przeciwdziałania hejtowi, niedozwolonych klauzul umownych czy egzekwowania odszkodowań, konkurs "Koło Tortury", liczne aukcje internetowe m.in. obrazów, zdjęć ale i przejazdu wybranym tramwajem z prezesem MPK Poznań - tak radcy prawni, m.in. z Poznania wspierają w tym roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

27.01.2023