Skarga nadzwyczajna - dług mieszkaniowy rodziców, gdy pozwany był dzieckiem

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Młody człowiek ma zapłacić 62,5 tys. zł długu mieszkaniowego rodziców, choć powstał on w części, gdy był jeszcze małoletni oraz gdy potem się wyprowadził. Sąd wydał taki nakaz zapłaty z pozwu miasta, choć nie sposób z niego ustalić, w jakim okresie powstały dochodzone należności. Zdaniem RPO, materiały sprawy nie były wystarczające do wydania nakazu zapłaty przez sąd wobec tego pozwanego.

09.01.2023

Coraz dłuższe terminy rozpoznawania spraw frankowych

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Rośnie liczba spraw frankowych trafiających do sądów, co skutkuje tym, że sądy są coraz bardziej „zatkane”. Powstanie tzw. wydziału frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie miało przyspieszyć rozpoznawanie spraw dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF, ale w praktyce skumulowało się tam tyle spraw, że oczekiwanie na wyrok trwa tam najdłużej.

09.01.2023

Wyrok wstępny szansą na szybsze postępowania, ale według prawników potrzebne są zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Wyroki wstępne mają przyspieszać postępowania, ale sądy decydują się na nie dość rzadko. Bywa też, że odmawiają wydania takiego wyroku, a po kilkunastomiesięcznej batalii o wysokość szkody, wydają wyrok oddalający - wynika z jednego ze zgłoszeń do akcji Poprawmy prawo. W ocenie jego autora warto by wprowadzić zmiany - np. obowiązek wydania takiego wyroku, gdy wnioskuje o to strona.

09.01.2023

SN: Sędzia uniewinnił swego pożyczkodawcę i stracił urząd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia sądu rejonowego prowadził, i to korzystnie, sprawy osoby, od której pożyczył pieniądze. Nie uznał też za stosowne złożenie wniosku o wyłączenie. A co więcej, pożyczając pieniądze od oskarżonego w sposób jaskrawy naruszył zasady etyki zawodowej. Za to przewinienie został złożony z urzędu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała wyrok sądu I instancji za słuszny.

09.01.2023

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci w kopalni w Bogdance

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura BHP

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci i naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy po tym, gdy 36-letni pracownik kopalni zginął pod ziemią w kopalni w Bogdance. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę podczas wymijania się dwóch kolejek podwieszanych na głębokości 990 m.

07.01.2023

Komisarz UE: Projekt o SN to krok do wypełnienia warunków płatności KPO

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nowy projekt ustawy o sądownictwie, złożony przez polski rząd w grudniu 2022 roku, jest obiecującym krokiem naprzód w celu osiągnięcia zgodności z tymi zobowiązaniami w ramach polskiego KPO - stwierdził komisarz Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Didier Reynders. Według ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka to dowód, że taka jest umowa z KE.

07.01.2023

Nowa ustawa o nieletnich działa od pięciu miesięcy, a już potrzebne zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich weszła w życie pierwszego września 2022 r. Część rozwiązań była i jest chwalona, część budzi wątpliwości. Prawnicy wskazują m.in. na przepisy, zgodnie z którymi sędziowie w pewnych sytuacjach muszą zastosować poprawczak. Jest furtka, możliwość warunkowego zawieszenia umieszczenia go w poprawczaku, ale musi być bardzo dobrze uzasadniona.

07.01.2023

Dr Czarnecki: Pokrzywdzony w sprawach nieletnich powinien być stroną postępowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Pozycja pokrzywdzonego w przepisach ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uległa pewnym zmianom względem poprzedniego stanu prawnego. Przepisy wymagają jednak modyfikacji, a ponadto organy stosujące prawo powinny zwracać uwagę na osobę pokrzywdzonego - wskazuje dr Paweł Czarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, społeczny kurator sądowy w sprawach nieletnich.

06.01.2023

MS potwierdza problemy z KRS, ale uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, w piśmie przesłanym Stowarzyszeniu Referendarzy Sądowych LEX IUSTA, że począwszy od października do końca grudnia minionego roku, były problemy z działaniem Krajowego Rejestru Sądowego. Zapewniło jednak, że dokłada wszelkich starań, by "usuwanie niedogodności i utrudnień" przebiegało jak najsprawniej, a tłumaczy je m.in. kwestiami wydajności i "zakleszczeniem" danych.

05.01.2023

Prokuratura ma prowadzić śledztwo w sprawie podarcia dokumentu przez sędziego Nawackiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Sąd Rejonowy w Malborku uchylił w środę decyzję Prokuratury Krajowej o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie podarcia dokumentu uchwały zgromadzenia sędziów - przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Macieja Nawackiego w lutym 2020 roku. Prokuratura ma więc obowiązek przeprowadzić postępowanie w tej sprawie.

04.01.2023

Zmiany w Sądzie Najwyższym konsultowane na szczeblu politycznym

Wymiar sprawiedliwości

W środę odbyły się rozmowy premiera z ministrem sprawiedliwości i politykami Solidarnej Polski w sprawie m.in przyjęcia nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt, który ma Polsce przynieść pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, krytykują sędziowie sądów administracyjnych i I prezes Sądu Najwyższego. Obarczony jest poważną wadą - narusza Konstytucję RP w zakresie kompetencji sądów.

04.01.2023

SN: Nie konflikt interesów a odmowa orzekania z neosędziami wyłącza sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie, którzy wyrażają publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym a zgodne z oczekiwaniami niektórych kręgów politycznych, zdają się podlegać nieuprawnionym naciskom, co w oczywisty sposób zagraża ich niezależności - orzekł jednoosobowo sędzia Mariusz Załucki. I wyłączył z tego powodu sędziego Sądu Najwyższego, jednego z 30 sędziów odmawiających orzekania z neosędziami.

04.01.2023

Na mediację obligatoryjną jeszcze za wcześnie, ale MS nie mówi "nie"

Wymiar sprawiedliwości

Im bardziej w Polsce rozwija się mediacja, tym częściej i głośniej mówi się o tym, że być może powinna ona być obligatoryjna. Zwolenników takiego rozwiązania jest wielu, przeciwników zresztą też. Ci ostatni podnoszą kwestie dobrowolności i prawa do sądu. Pojawiają się też głosy, że najpierw trzeba uregulować rynek mediatorów. Samo ministerstwo nie jest przeciwne obowiązkowej mediacji, choć zaznacza, że "jeszcze nie teraz".

04.01.2023

Polski premier chce przywrócić karę śmierci, ale nie może

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Moim zdaniem kara śmierci za najcięższe przestępstwa powinna być dopuszczalna - stwierdził w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że w tym względzie nie zgadza się z nauką Kościoła. - Bo jestem zwolennikiem kary śmierci, ale jej nie mamy - mówił. We wtorek szef polskiego rządu trochę zdystansował się od tej opinii i przyznał, że Polskę obowiązują standardy Rady Europy.

03.01.2023

Wyższe kary za fantomy w dziecięcej pornografii - rząd przyjął projekt

Wymiar sprawiedliwości

Rząd przyjął kolejny projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego, który ma dostosować polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi m.in. - jak poinformowano - o zapewnienie odpowiedniego poziomu gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, zgodnie z dyrektywą unijną.

03.01.2023

Rusza e-dziennik dla aplikantów adwokackich

Wymiar sprawiedliwości

Ma być sprawniej, łatwiej i jednolicie w całym kraju - wraz z nowym rokiem rusza e-Dziennik na potrzeby aplikacji adwokackiej. Aplikanci będą mieli m.in. dostęp do planu zajęć, materiałów, ankiet, będą mogli też usprawiedliwiać nieobecności, składać wnioski w różnych sprawach czy przesyłać prace domowe i zaglądać do ocen. Wykładowcy z kolei mają mieć m.in. łatwiejszy kontakt z aplikantami.

03.01.2023

Alimenciarz "bez" spadku, lepsza ochrona małoletnich spadkobierców - coraz bliżej zmian w prawie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Tuż przed świętami rząd przyjął projekt zmian w prawie spadkowym, który ma ograniczyć krąg spadkobierców i m.in. rozszerzyć podstawy niegodności dziedziczenia o sytuacje uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy lub obowiązku pieczy. Co więcej, małoletni ma być lepiej chroniony przed dziedziczeniem długów.

02.01.2023

Prof. Zembrzuski: Tworzenie prawa przestało być dziełem sztuki prawniczej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Działalność ustawodawcza - nie tylko w odniesieniu do prawa procesowego cywilnego - powinna respektować standardy porządku konstytucyjnego, w tym także prawo do sądu oraz inne powiązane z nim wartości. Tymczasem prawo tworzone jest szybko i bezrefleksyjnie - wskazuje prof. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.

02.01.2023

SN: Nietrzeźwy sędzia za kierownicą nie uniknie kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia jadąc samochodem w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek. Zlikwidowana Izba Dyscyplinarna zezwoliła na uchylenie immunitetu sędziemu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła tę uchwałę, ale nie uchroniło to sprawcy od zawieszenia w czynnościach służbowych, obcięcia wynagrodzenia o 40 proc. i możliwości postawienia zarzutów przez prokuratora.

02.01.2023

Iustitia: W 2023 r. trzeba uniknąć potrącania kar

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już 2 mld zł sięgnęła suma kar nałożonych na Polskę za niewykonanie zabezpieczenia TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów. To są pieniądze bezpowrotnie stracone, które mogłyby być przeznaczone na społecznie pożyteczne inwestycje - przypomina Stowarzyszenie Sędziów. Polskich 'Iustitia". Dlatego rząd musi wreszcie wykonać postanowienie Trybunału Sprawiedliwości.

31.12.2022