- Zgodnie z art. 77 par. 4 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) sędzia delegowany do pełnienia obowiązków w innym sądzie, w wyjątkowych wypadkach w sądzie wyższym, na czas nieokreślony, może być odwołany z delegowania przez Ministra Sprawiedliwości bez zachowania okresu uprzedzenia. Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że delegacja sędziego do pełnienia obowiązków w sądzie wyższym zgodnie z przepisami ustawy u.s.p. może nastąpić w wyjątkowych okolicznościach – podało Ministerstwo Sprawiedliwości w czwartek, 28 marca 2024 r., w komunikacie.

Czytaj również: MS wszczyna procedurę odwołania prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga>>
 

Przyczyny odwołania

Jak podaje ministerstwo, przyczyną odwołania delegacji sędziów: Piotra Maksymowicza, Agnieszki Stachniak-Rogalskiej, Jolanty Stasińskiej, Dagmary Pawełczyk-Woickiej oraz Adama Jaworskiego jest brak odpowiedniego doświadczenia i stażu orzeczniczego, pozwalającego na orzekania w sądzie apelacyjnym.
Sędzia Piotr Maksymowicz został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 8 czerwca 2022 roku, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r. Następnie, od dnia 1 października 2023 r., został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze zaledwie 1 roku i 3 miesięcy był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

Sędzia Agnieszka Stachniak-Rogalska została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r. Następnie, od dnia 25 października 2023 r., została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze 2 lat i 8 miesięcy była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

Sędzia Jolanta Stasińska została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r. Następnie od dnia 1 stycznia 2024 r. (data wydania aktu delegacji 30 listopada 2023 r.) została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze 2 lat i 11 miesięcy była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 8 września 2020 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r., której sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka była członkiem w momencie przeprowadzania procedury konkursowej. Następnie, od dnia 1 listopada 2023 r. (data wydania aktu delegacji 12 października 2023 r.) została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze około 3 lat była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego, zwłaszcza że przez większość okresu orzekała w sądzie okręgowym.

Sędzia Pawełczyk-Woicka była zarazem prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie i członkiem, a potem przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa, co sprawia, że orzekała w minimalnym wymiarze pensum sędziowskiego.

Sędzia Adam Jaworski został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r. Następnie, od dnia 16 lipca 2024 r. (data wydania aktu delegacji 13 lipca 2023 r.), został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, na okres do dnia 15 stycznia 2024 r.

Zwraca uwagę, że delegację do dalszego orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie  sędzia Adam Jaworski uzyskał już dnia 28 listopada 2023 r. W ocenie Ministra Sprawiedliwości brak jest przesłanek merytorycznych, aby sędzia sądu okręgowego ze stażem orzeczniczym na tym szczeblu sądownictwa w wymiarze niespełna 2 lat był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego sądu apelacyjnego.