W Poznaniu rozpoczyna się III Kongres Kuratorski

Wymiar sprawiedliwości

Praca i wyzwania stojące przed kuratorami sądowymi, ich bezpieczeństwo i zagrożenia z którymi się na co dzień stykają, zmiany m.in. w prawie, których potrzebują - to główne tematy rozpoczynającego się w poniedziałek w Poznaniu III Kongresu Kuratorskiego. Data jest szczególna - w lutym minęło 100-lecie kurateli sądowej.

25.02.2019

Przeciwdziałanie pedofilii w Kościele - będą nowe przepisy

Wymiar sprawiedliwości

Papież Franciszek ma wydać nowy dokument na temat ochrony nieletnich. Jego publikacja ma towarzyszyć opracowaniu nowych przepisów i vademecum dla biskupów z całego świata. Chodzi o przeciwdziałanie pedofilii.

24.02.2019

WSA: Nie można domniemywać wprowadzania dopalaczy do obrotu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Inspektor sanitarny wymierzył karę pieniężną w kwocie 20 tys. zł za wprowadzanie dopalaczy do obrotu. Sprawa trafiła do WSA w Białymstoku, który uznał, że udowodniono jedynie posiadanie substancji psychoaktywnych, ponieważ znalezienie podczas przeszukania narzędzi do porcjowania nie dowodzi wprowadzania do obrotu.

24.02.2019

Kuratorzy sądowi nadal walczą o swoją ustawę

Wymiar sprawiedliwości

Powiązanie wynagrodzenia kuratorów z wynagrodzeniem sędziów rejonowych, wprowadzenie dodatku za trudne warunki pracy, uregulowanie kwestii liczebności zespołów i zwiększenie kompetencji, to główne propozycje samorządu do opracowywanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawy o kuratorach sądowych.

24.02.2019

Skarga nadzwyczajna gorsza od dawnej rewizji

Wymiar sprawiedliwości

Autorzy regulacji wprowadzającej skargę nadzwyczajną nie ukrywali, że inspiracją była dla nich rewizja nadzwyczajna. Czyli twór państwa totalitarnego, stworzony w warunkach braku podziału władz, oddający inicjatywę kontroli nad prawomocnymi orzeczeniami sądowymi czynnikom politycznym - twierdzą prof. Tadeusz Ereciński i prof. Karol Weitz.

24.02.2019

Pełnomocnik rządu za szerszym traktowaniem przemocy w rodzinie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Adam Lipiński, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, jest za poszerzeniem pojęcia przemocy w rodzinie o przemoc psychiczną i seksualną i uważa, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy mogłaby też objąć przemoc w związkach osób nie będących małżeństwem, a nawet nie mieszkających razem.

23.02.2019

MS: Nowe firmy nie będą zwolnione z opłat za wpis do KRS

Wymiar sprawiedliwości Spółki

Ministerstwo Sprawiedliwości nie przewiduje zwolnienia przedsiębiorców od opłat sądowych za pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Resort uważa, że opłaty te są już na stosunkowo niewielkim poziomie.

23.02.2019

RPO radzi rządowi, jak walczyć z mową nienawiści

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie ustawowej definicji mowy nienawiści, ściganie z urzędu przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz karalność samego członkostwa w organizacjach odwołujących się do totalitaryzmów - takie m.in. rekomendacje w sprawie walki z mową nienawiści przekazał szefowi rządu rzecznik praw obywatelskich.

21.02.2019

MS: Sędziowie przyjęli informacje roczne, a więc chwalą zmiany w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Zmiany kadrowe, których celem było usprawnienie pracy sądów, sprawdzają się - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu pozytywnie oceniają je sami sędziowie, o czym świadczą uchwały o przyjęciu informacji rocznych o działalności sądów rejonowych. Zdaniem działaczy Stowarzyszenia "Iustitia" te głosowania nie dotyczyły ocen zmian w sądach.

21.02.2019

Fundacja Helsińska: Zaostrzenie kar zaludni więzienia, przestępczości nie zmniejszy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zaostrzenie kar za wiele przestępstw, odejście od wychowawczej filozofii odpowiedzialności nieletnich oraz wprowadzenie kary bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności – to niektóre z propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości na zmiany w prawie karnym. - Wszystkie one budzą wątpliwości - ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

21.02.2019

Sejm zaczął prace nad reformą procedury cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, którego celem jest m.in. do przyspieszenie i usprawnienie postępowań w sprawach cywilnych, został w środę skierowany do dalszych prac w Sejmie. Po pierwszym jego czytaniu za skierowaniem do komisji zdecydowała większość z udziałem klubów PiS, PO-KO i Nowoczesnej.

21.02.2019

Przegląd Sądowy nagrodził książki przydatne w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Dwaj pracownicy naukowi z Uniwersytetu Warszawskiego, Piotr Rylski i Tadeusz Zembrzuski, zostali nagrodzeni za książki prawnicze najbardziej przydatne dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku.

21.02.2019

Prof. Jagiełło: Zmiany w procedurze karnej potrzebne, ale uwaga na zagrożenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Polski proces karny wymaga zmian, które umożliwią szybsze i bardziej sprawne prowadzenie postępowań, ale trzeb bardzo uważać by w dążeniu do tego słusznego celu nie ograniczyć prawa do sądu oraz praw uczestników procesów - uważa prof. Dariusz Jagiełło z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

21.02.2019

SN: Kto skarży prawomocny wyrok, nie może zapominać o skardze nadzwyczajnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Dopiero gdy strona spotka się z odmową zainicjowania przez właściwy podmiot skargi nadzwyczajnej w jej sprawie, to może ona składać skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Powyższe odnosi się do spraw prowadzonych przed dniem w życie przepisów o skardze nadzwyczajnej, jak i przed tą datą - orzekł Sąd Najwyższy.

21.02.2019

KE: pytanie prejudycjalne Igora Tulei jest niedopuszczalne

Wymiar sprawiedliwości

Portal wPolityce opublikował dokument Komisji Europejskiej z którego wynika, że pytanie prejudycjalne sędziego Igora Tulei dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów oraz wpływu polityków na ich przebieg są niedopuszczalne. Nie ma bowiem znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy karnej zawisłej przed sądem.

20.02.2019

Po blisko dwóch latach oczekiwania sędzia z Łodzi powołany do SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Jacek Błaszczyk otrzymał w środę nominację na urząd sędziego Sądu Najwyższego. Został wskazany jeszcze przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa i na decyzję prezydenta czekał od końca maja 2017 roku. Do SN powołany został też Aleksander Stępkowski, zarekomendowany przez nową KRS.

20.02.2019

Sędzia Zabłocki odejdzie z SN trochę później

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prezes kierujący Izbą Karną Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki przejdzie w stan spoczynku 31 sierpnia. Jak poinformował rzecznik SN Michał Laskowski, termin ten wskazała I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, a jej decyzja została przez Zabłockiego zaakceptowana.

20.02.2019

Prokurator Generalny chce kasacji dawnego wyroku w sprawie Świadków Jehowy

Wymiar sprawiedliwości

Kazimierz P. w 1971 roku został skazany na rok więzienia za kierowanie nielegalnym związkiem "świadków Jehowy", jako sługa obwodu i sługa zboru. W ocenie Prokuratora Generalnego wyrok w tej sprawie został wydany z "rażącym" naruszeniem przepisów prawa m.im. dlatego, że Świadkowie Jehowy to grupa wyznaniowa, a nie związek działający niejawnie.

20.02.2019

KE nie wycofa z TSUE skargi przeciwko Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Komisja Europejska nie wycofa skargi przeciwko Polsce z Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Sądu Najwyższego - poinformował we wtorek wiceszef KE Frans Timmermans. Jak mówił, problem dotyczy Sądu Najwyższego, ale także Trybunału Konstytucyjnego i innych kwestii.

19.02.2019

W procesie znanych adwokatów i lekarzy SN każe zbadać bezstronność sędziego i zeznania świadka koronnego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uchylił wyroki w sprawie, powiązanej z procesem Lwa Rywina, ośmiu oskarżonych lekarzy i znanych adwokatów o fałszowanie lub skłanianie do "ubarwiania" dokumentacji medycznej. Powód: wątpliwości co do bezstronności sędziego przewodniczącego. Sprawa wraca do sądu rejonowego i proces zaczyna się od początku.

19.02.2019