"Wniosek jest opracowywany i na początku przyszłego tygodnia zostanie złożony. Trzeba mieć jednak na uwadze, że posiedzenie KRP odbędzie się według zapowiedzi w połowie września" - powiedział PAP rzecznik prasowy PG prok. Mateusz Martyniuk.

W poniedziałek Seremet, przedstawiając działania prokuratury w sprawie Amber Gold, zapowiedział, że zwróci się do Krajowej Rady Prokuratury o wyrażenie zgody na odwołanie prokuratora rejonowego Gdańsk-Wrzeszcz "z powodu nienależytego wypełniania obowiązków służbowych". Szef prokuratury rejonowej odpowiada za nadzór nad pracami wszystkich prokuratorów z tej jednostki i za prawidłowość ich działań. Zgodnie z przepisami bez zgody KRP nie można odwołać prokuratora przed upływem kadencji.

Decyzje procesowe prokuratury zapadające w sprawie Amber Gold w latach 2009-11 Seremet uznał za "nietrafne merytorycznie". Jak mówił, wiele faktów świadczy o "niedoskonałości" pracy prokuratury. Prokuratura w Gdańsku-Wrzeszczu - jak mówił Seremet - najpierw odmówiła śledztwa, po uchyleniu tej decyzji przez sąd postępowanie umorzyła (to także zostało uchylone), a następnie podjęto decyzję o zawieszeniu dochodzenia i zwlekano z jego odwieszeniem. Ostatecznie śledztwo w początkach lipca przejęła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Szef KRP prok. Edward Zalewski mówił w poniedziałek PAP, że wniosek Seremeta może być rozpatrywany 18 września. "Najpierw prokurator generalny musi przedłożyć umotywowany wniosek, potem musi się odbyć stosowna procedura badania sprawy. Nie można wykluczyć, że zajdzie potrzeba osobistego spotkania z prokuratorem, o którego odwołanie zwróci się pan prokurator Seremet, więc prokurator ten musiałby zostać zaproszony na nasze posiedzenie" - wyjaśniał.

W czwartek w Sejmie Seremet był pytany przez posłów o ewentualne działania w przypadku nieuwzględnienia wniosku prokuratora generalnego przez KRP. "Prawo jest takie, jakie jest, jeśli KRP nie uwzględni wniosku, przyjmę to do wiadomości, bo innych możliwości prawnych nie mam" - odpowiadał prokurator generalny.

KRP stoi "na straży niezależności prokuratorów". Składa się z 25 członków. W jej skład wchodzą: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, trzech prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz 11 prokuratorów, wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.

Według informacji PAP uzyskanych w gdańskiej prokuraturze prokurator rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz do końca tygodnia jest na urlopie, w poniedziałek ma wrócić do pracy. (PAP)