Jak powiedziała w środę PAP kierownik samodzielnej sekcji prasowej KG Straży Granicznej ppor. Joanna Rokicka tymczasowa kontrola opierać się będzie na mobilnych patrolach SG. "Funkcjonariusze korzystać będą ze specjalistycznych pojazdów, tzw. schengenbusów. Są one wyposażone w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji narkotyków oraz urządzenia do kontroli radiometrycznej" - podkreśliła.

Zastrzegła równocześnie, że w podróżowaniu "generalnie nic się nie zmieni". "Nie przewidujemy żadnych utrudnień, kontrole (na granicy wewnętrznej - PAP) prowadzone będą wyrywkowo, wobec wytypowanych osób - także na lotniskach i w portach" - powiedziała.

Polacy wyjeżdżający np. na urlop powinni jednak pamiętać o tym, by mieć przy sobie dokumenty, które uprawniają ich do pobytu na terenie danego kraju. W przypadku krajów strefy Schengen chodzi o dokumenty potwierdzające tożsamość np. dowód osobisty czy paszport. Z kolei podróżni i pielgrzymi, którzy przyjadą do Polski z krajów należących do strefy Schengen, będą musieli mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo - np. dowód osobisty lub paszport; a obywatele państw trzecich dokumenty uprawniające do przekraczania granicy (paszport) oraz potwierdzające prawo pobytu w Polsce, np. wizy.

Osoby zidentyfikowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego nie zostaną wpuszczone do Polski i otrzymają decyzje o odmowie wjazdu.

"Mamy doświadczenia w zakresie przywracania tymczasowej kontroli. Dla nas nie jest to żadna nowość; taka sytuacja była już w związku z odbywającymi się w Polsce Euro 2012" - przypomniała Rokicka. Dodał, że funkcjonariusze SG przygotowując się do przywrócenia tymczasowej kontroli na czas szczytu NATO i ŚDM - "przeszli szereg ćwiczeń, w tym także wspólnie z sąsiadami".

W sumie w zabezpieczaniu lipcowych wydarzeń i do działań związanych z tymczasowo przywróconą kontrolą na wewnętrznej granicy UE zaangażowanych ma być ok. 1500 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, na przykład przy okazji organizacji międzynarodowych imprez masowych.(PAP)

pru/ malk/