Głosowanie nad projektem PiS ustawy o Sądzie Najwyższym będzie - zgodnie z informacją na stronie internetowej Sejmu - pierwszym punktem bloku głosowań, który miał się rozpocząć o godz. 14.

Według informacji, zawartej na stronach Sejmu, do projektu zaplanowano maksymalnie 977 głosowań. W nocy, podczas burzliwych obrad poprawki, zgłoszone do projektu w II czytaniu opiniowała komisja sprawiedliwości. Zdecydowana większość poprawek wpłynęła z klubu Nowoczesnej, blisko 300 - z PO, kilkanaście złożył PiS. Komisja negatywnie zaopiniowała - w głosowaniach blokowych - wszystkie poprawki opozycji, pozytywnie zaś - poprawki PiS. Opozycja próbowała zablokować obrady.

Projekt nowej ustawy o SN przewiduje m.in. trzy nowe Izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Pozytywnie zaopiniowane poprawki PiS wnoszą do projektu m.in. propozycje zgłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę - wzmacniające kompetencje głowy państwa i wprowadzające przepis, że Sejm będzie wybierał sędziów członków KRS większością 3/5 głosów. (PAP)

Czytaj: SN: prezydent zostawi sędziów, których wskaże minister>>