Część rozwiązań proponowanych w projekcie została uchwalona przez Sejm 18 sierpnia 2011 r. w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia. Zwiększono m.in. kary za znęcanie się nad zwierzęciem, zakazano strzelania do błąkających się w lasach psów, a także handlu zwierzętami domowymi na targowiskach. Rozwiązania proponowane w projekcie obywatelskim przygotowanym przez Koalicję dla zwierząt są jednak bardziej radykalne.

 

Jego autorzy chcą powołania Krajowej Inspekcji ds. Zwierząt z wojewódzkimi oddziałami i inspektorami. Miałaby ona m.in. nadzorować miejsca opieki nad bezdomnymi zwierzętami, hodowle zwierząt domowych, a także miejsca, w których zwierzęta dzikie i domowe są wykorzystywane dla celów zarobkowych.

 

W projekcie zakazano: stałego trzymania psów na uwięzi lub w zamknięciu (obecnie określona jest długości uwięzi oraz dopuszczalny czasu przebywania na niej), utrzymywania zwierząt dzikich w cyrkach, hodowli zwierząt futerkowych na futra, transportowania żywych ryb żywych bez wody, uniemożliwiania kotom wolno żyjącym dostępu do pożywienia i schronienia.

 

Obywatelski projekt ogranicza także czas przewozu zwierząt do 12 godzin. Zakazano kastrowania świń bez znieczulenia. Zaproponowano także przepisy, które - w ocenie autorów - mają ograniczyć ubój rytualny zwierząt. Ponadto zwierzęta zabijane w ubojniach miałyby być oddzielane przegrodami od tych, które czekają na ubój.

 

W sklepach zoologicznych dopuszczona byłaby sprzedaż tylko niektórych zwierząt. Hodowlę zwierząt domowych uznano w projekcie za podlegającą opodatkowaniu działalność gospodarczą. Projekt zakłada także stopniowe wprowadzanie powszechnego systemu identyfikacji zwierząt domowych - czipowania.

 

W myśl projektu, gminy miałyby obowiązek sporządzania programów walki z bezdomnością zwierząt; ponadto prowadzić schronisk ani wyłapywać zwierząt bezdomnych nie mogłyby podmioty nastawione na zysk ani osoby skazane za przestępstwa przeciw zwierzętom.

 

Koalicja dla Zwierząt jest porozumieniem kilkudziesięciu organizacji zajmujących się zwierzętami. (PAP)