"Termin tego posiedzenia przesunięto na przyszły tydzień na wniosek kilku członków rady, którzy nie mogliby się pojawić na posiedzeniu 16 października" - wyjaśnił Zalewski.

Kadencja dotychczasowej Rady wygasła 21 września. Na swoim pierwszym posiedzeniu nowa Rada wybierze członków prezydium: przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Zgodnie z ustawą o prokuraturze kadencja KRP trwa cztery lata. Inauguracyjne posiedzenie Rady pierwszej kadencji odbyło się 21 września 2010 r., zaś jej ostatnie posiedzenie zakończyło się 4 września tego roku. Łącznie posiedzenia KRP zajęły blisko 140 dni.
Czytaj: Stabilne współdziałanie między KRP a prokuratorem generalnym>>>

W skład KRP wchodzi 25 członków: z urzędu jest to minister sprawiedliwości, prokurator generalny i przedstawiciel prezydenta, a ponadto czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez prokuratorów IPN, trzech prokuratorów wybranych przez prokuratorów Prokuratury Generalnej, a także 11 prokuratorów wybranych przez zgromadzenia prokuratorów okręgów apelacyjnych.

Prokurator może być członkiem KRP najwyżej dwie kadencje. Większość dotychczasowych członków Rady wybrano ponownie.

Z kolei kadencje posłów i senatorów nie są związane z kadencją KRP, tylko z kadencją parlamentu. Kadencyjnym członkiem Rady nie jest także przedstawiciel prezydenta - jest nim od początku prok. Edward Zalewski. Nowym członkiem KRP, z racji zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości, będzie obecny szef tego resortu Cezary Grabarczyk.

Krajową Radę Prokuratury, która ma m.in. stać "na straży niezależności prokuratorów", utworzono na mocy obowiązującej od 31 marca 2010 r. nowelizacji Ustawy o prokuraturze, która rozdzieliła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Rada zgodnie z ustawą m.in. opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących prokuratury; wysłuchuje informacji prokuratora generalnego o działalności prokuratury i wyraża opinie w tym zakresie; wyraża opinię w przedmiocie wniosku premiera o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji, rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich, zajmuje stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie w trakcie trwania kadencji z pełnienia funkcji prokuratora, czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej prokuratorów. (PAP)