Porozumienie zakłada, że dla usług o charakterze transgranicznym wnioski o certyfikaty bezpieczeństwa oraz dopuszczenie lokomotyw i wagonów będą składane do Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA). W przypadku usług w jednym kraju członkowskim przewoźnicy i producenci będą mogli wybrać, czy zwrócą się o certyfikaty do władz krajowych czy też do ERA. Agencja ta ma dzielić się wszystkimi informacjami na temat problemów związanych z bezpieczeństwem na kolei.

Nowe zasady mają zlikwidować przeszkody na wspólnym rynku, wynikające z obowiązywania różnych krajowych standardów technicznych dla taboru kolejowego. Państwa unijne będą mieć trzy lata na wdrożenie tych przepisów.

"Udało nam się rozwiązać problem odrębnych narodowych procedur i stworzyć reguły unijne, które pomogą w produkcji tańszych i bezpieczniejszych pociągów - oświadczył przewodniczący komisji PE ds. transportu, niemiecki europoseł Zielonych Michael Cramer. - ERA pogodzi ponad 11 tysięcy krajowych zasad. To może być fundament europejskiej przestrzeni kolejowej".

Porozumienie między negocjatorami musi zostać jeszcze zatwierdzone przez rządy państw UE i Parlament Europejski, co ma nastąpić do października. Przepisy te są częścią tzw. czwartego pakietu kolejowego, który ma poprawić konkurencyjność sektora kolejowego w UE i jakość usług, m.in. poprzez większą liberalizację.(PAP)