Wypowiedź wiceministra administracji i cyfryzacji stanowiła odpowiedź na wniesioną w grudniu 2011 r. interpelacje ówczesnej pełnomocnik rządu Julii Pitery. Posłana PO zwróciła uwagę na problem zatrudniania w samorządach osób skazanych przez sąd za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Więcej>>>