Pierwotnie ta nowelizacja Kodeksu karnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksu postępowania karnego przewidywała m.in. zaostrzenie do ośmiu lat więzienia kary grożącej za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie grozi za to do trzech lat więzienia.

Senat wskazał, że kara taka nie została jednak skorelowana z karą grożącą za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do pięciu lat. W związku z tym zaproponował wykreślenie takiego zaostrzenia.

Senacką poprawkę poparło 413 posłów, przeciw było 7, a 3 wstrzymało się od głosu. Sejm przyjął także drugą senacką poprawkę, która ujednoliciła terminologię używaną w nowelizacji.

Powstała ona wskutek współpracy Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Zespołu Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta RP, w którego skład wchodzą: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Finansowy, oraz przy współudziale Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej KPRP i Biura Prawa i Ustroju KPRP. Sejm przyjął ją 24 lutego.

Ustawa zaostrza kary m.in. za okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka czy handel dziećmi. Ponadto przestępstwem ma się stać niezgłaszanie czynów przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej wymierzonych w dobro dziecka.

W myśl ustawy osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym - lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy - będzie podlegała karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczyłoby osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny - sprawca podlegać ma karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8.

Znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone ma być karą od roku do 10 lat. W przypadku zaś, gdy pokrzywdzony w wyniku znęcania popełniłby samobójstwo, sprawca podlegać ma karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Surowiej karane będą bezprawne pozbawienia wolności osoby poniżej 15. roku życia - karą od 3 do 15 lat więzienia, czyli tyle samo, ile obecnie w przypadku przestępstwa pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Ustawa podnosi kary minimalne za handel osobą w wieku poniżej 15. roku życia - z 3 do 5 lat pozbawienia wolności.

Obowiązkiem będzie zgłaszanie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej, obyczajności wymierzonych w dobro dziecka. Przykładowo, osobie, która będzie miała wiedzę o akcie pedofilskim i nie powiadomi o nim organów ścigania, grozić ma do 3 lat pozbawienia wolności.

Ponadto uzupełniona będzie lista okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę: jeśli przestępstwo zostałoby dokonane na szkodę małoletniego, sąd musi to wziąć pod uwagę i wymierzyć odpowiednio wyższą karę.(PAP)

mja/ sta/ wkt/