Uchwałę autorstwa komisji ds. UE poparło 411 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

W uchwale Sejm wzywa rząd m.in. do starań o wyrównanie dopłat bezpośrednich oraz zachowanie inwestycyjnego charakteru unijnego budżetu.

Ponadto posłowie wyrażają przekonanie, że wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 muszą być "sprawiedliwym kompromisem odpowiadającym na potrzeby Polski i całej Unii Europejskiej". Zgodnie z projektem podstawą do kompromisu powinny stać się zasady: równości praw i obowiązków państw członkowskich, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz prorozwojowego charakteru wspólnych polityk.

"Za szczególnie ważne Sejm uważa zachowanie inwestycyjnego charakteru unijnego budżetu. Rozwój infrastruktury i inwestycje w kapitał ludzki, z pomocą funduszy strukturalnych i funduszu spójności, przyczynią się do wzmocnienia jednolitego rynku i unijnej gospodarki, a Polsce powinny dać możliwości wzmacniania konkurencyjności" - czytamy w uchwale.

Sejm oczekuje też przyjęcia rozwiązań, które pozwolą polskim rolnikom konkurować na jednolitym rynku na równych zasadach. "Do takich rozwiązań w szczególności należy zaliczyć wyrównanie dopłat bezpośrednich i znaczące wsparcie procesu modernizacji obszarów wiejskich" - wskazuje uchwała.

Po przyjęciu uchwały przygotowanej przez komisję, Krzysztof Szczerski (PiS) poinformował, że jego klub wycofuje z głosowania swój projekt. Zawierał on wezwanie rządu do zawetowania budżetu Unii, gdyby jego rozwiązania były niekorzystne dla Polski.