W środę prace nad projektem rozpoczęła sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która skierowała go do dalszych prac w podkomisji.

Przedstawiciel wnioskodawców poseł Czesław Gluza (PO) poinformował, że celem projektowanej nowelizacji jest zniesienie stażu referendarskiego w ramach aplikacji sędziowskiej. Podkreślił, że ta zmiana podyktowana jest brakiem możliwości zagwarantowania wszystkim egzaminowanym aplikantom sędziowskim zatrudnienia na stanowiskach referendarskich. Gluza dodał, że likwidacja stażu referendarskiego wynika też z braku możliwości pozyskania środków finansowych na utworzenie nowych etatów referendarskich.

"Sytuacja spowodowana jest niedostateczną liczbą zwalnianych stanowisk referendarskich na skutek naturalnego ruchu kadrowego. Ewentualne zatrudnienie wszystkich aplikantów aplikacji sędziowskiej na stanowiskach referendarzy sądowych może powodować problemy o charakterze organizacyjnym" - wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów aplikacja sędziowska trwa 48 miesięcy. W jej ramach aplikanci odbywają w okresie 30 miesięcy zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji, a przez kolejnych 18 miesięcy staż na stanowisku referendarza sądowego. W okresie stażu aplikant zostaje zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego na czas nieokreślony.

Projekt przewiduje wprowadzenie przepisu przejściowego, zgodnie z którym wobec aplikantów, którzy ukończyli aplikację sędziowską w 2013 r. i w tym roku powinni rozpocząć staż referendarski, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Resort sprawiedliwości popiera tej projekt nowelizacji - zadeklarował wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń.

Posłowie nie poparli zgłoszonego przez PiS wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Jednocześnie w Senacie przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Przewiduje on m.in. zmianę modelu kształcenia sędziego i prokuratora oraz likwidację aplikacji ogólnej. Ponadto celem projektowanej zmiany jest uproszczenie procedury naboru na aplikacje prowadzone przez KSSiP oraz zmiany dotyczące finansowania kształcenia ustawicznego prowadzonego przez tę szkołę.

W styczniu Sejm przyjął nowelizację, która ma skrócić postępowania w sprawie powoływania sędziów na wolne stanowiska. Do postępowań tych ma zostać m.in. wprowadzona procedura elektroniczna. Ponadto określono, że nie można będzie kandydować równolegle na kilka wolnych stanowisk. (PAP)