Za odrzuceniem projektu głosowało 261 posłów, 171 było przeciwnych, a czworo wstrzymało się od głosu.

Autorzy projektu proponowali, by zabójcy dzieci podlegali karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Przypomnieli, że regulacja taka wprowadzona została do Kodeksu karnego w 2005 r., jednak w 2009 r. Trybunał Konstytucyjny uznał tryb wprowadzonych zmian za sprzeczny z zasadami poprawnej legislacji. Podkreślili jednak, że TK nie zakwestionował w swoim wyroku samego brzmienia przepisu, lecz wyłącznie tryb jego wprowadzenia, poprzez zawarcie go w poprawce poselskiej na dalszym etapie prac legislacyjnych. Jednak skutki wyroku Trybunału doprowadziły w rezultacie do złagodzenia odpowiedzialności karnej sprawców najbardziej brutalnych zabójstw.

Wnioskodawcy przekonywali, że zwiększenie wymiaru kary może zmniejszyć liczbę tego typu przestępstw, co jest szczególnie istotne w kontekście nagłaśnianych ostatnio przez media przypadków zabójstw dzieci.

"Proponowana nowelizacja zmniejszy koszty społeczne, wynikające z niemożliwego do zaakceptowania w społeczeństwie zjawiska łagodzenia odpowiedzialności karnej sprawców, co stanowiło dotychczasową praktykę" - przekonywano w uzasadnieniu projektu.(