Ostatecznie za pozytywną oceną projektu było 10 posłów z komisji, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Według wstępnych planów drugie czytanie projektu mogłoby odbyć się na początku kwietnia.

Komisja, przed przegłosowaniem całości projektu, wprowadziła do niego 26 poprawek zgłoszonych przez posłów i kilkanaście redakcyjnych przygotowanych przez biuro legislacyjne. Najważniejsze z poprawek dotyczyły zawodów notariusza i komornika - wprowadziły m.in. kategorię zastępcy notarialnego.

W pierwszym projekcie deregulacji znalazł się m.in. zawód: adwokata, trenera sportowego, przewodnika turystycznego, taksówkarza i radcy prawnego. Druga transza, mająca obejmować 91 zawodów, trafiła już do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zapowiadana jest jeszcze trzecia transza, która ma objąć ponad 100 zawodów. Według planów resortu za ok. miesiąc powinna ona trafić do konsultacji.