Tuż przed posiedzeniem komisji Stanisław Piotrowicz (PiS) zapowiedział, że autorzy projektu będą chcieli wprowadzić do niego autopoprawki; jedna z nich przewiduje, że TK rozpoznaje sprawy według kolejności ich wpływu do Trybunału.

W myśl kolejnej, nowo wybrani sędziowie mieliby składać ślubowanie - jak dotąd - przed prezydentem; w aktualnym projekcie proponuje się zaprzysiężenie przed marszałkiem Sejmu. Kolejna autopoprawka zakłada, że skargi konstytucyjne złożone przez obywateli miałyby być rozpatrywane w składzie 7-osobowym.

Więcej>>Premier: chcemy zamknąć sprawę TK...

"Jesteśmy bardziej elastyczni, jeśli chodzi o rozpoznawanie spraw w pełnym składzie. Skargi konstytucyjne składane przez obywateli będą mogły być rozpoznawane w składach siedmioosobowych" - mówił w Sejmie w poniedziałek rano Piotrowicz, wskazując, że taka zmiana powinna przyspieszyć prowadzenie spraw przez TK.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się w miniony czwartek. PO i Nowoczesna domagały się jego odrzucenia; w głosowaniach skierowano go jednak do komisji.
W myśl rozpatrywanego przez komisję projektu Trybunał ma m.in. co do zasady orzekać w pełnym składzie - co najmniej 13 z 15 sędziów (dziś jest to dziewięciu sędziów, a większość spraw w TK rozpatruje skład pięciu sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak dotychczas - zwykłą.

Dowiedz się więcej z książki
Konstytucyjny system organów państwowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł