Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych, który ma zablokować reorganizację sądów rejonowych i połączenie części z nich z większymi jednostkami. Ponadto przedstawiona ma być informacja rządu na temat planów likwidacji części sądów rejonowych.

Na początku października minister sprawiedliwości podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym 79 małych sądów rejonowych o limicie etatów do dziewięciu sędziów włącznie, zostanie zniesionych i stanie się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

W obywatelskim projekcie wymieniono enumeratywnie wszystkie sądy rejonowe w Polsce; projekt miałby wejść w życie od początku stycznia 2013 r. - tym samym uniemożliwiłby przewidzianą od Nowego Roku reorganizację sądów przez Ministerstwo Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Zmiany dotyczące sądownictwa od początku krytykowało m.in. PSL, którego posłowie złożyli w Sejmie obywatelski projekt ustawy. Według ludowców Sejm przyjmując obywatelską propozycję zmieni "upartą postawę" ministra sprawiedliwości. Ponadto wicepremier szef PSL Waldemar Pawlak zapowiedział, że zwróci się do rządu o cofnięcie rozporządzenia ws. reorganizacji małych sądów rejonowych.

Reorganizacja sądownictwa rejonowego w drodze rozporządzenia została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Krajową Radę Sądownictwa. Rada wskazała, że do czasu rozpoznania sprawy przez TK minister nie powinien korzystać z zaskarżonych przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Resort sprawiedliwości podkreśla z kolei, że zmiany dotyczące sądów rejonowych mają, w zamierzeniach ministerstwa, służyć lepszemu wykorzystaniu kadry sędziowskiej.

Posłowie rozpatrzą też propozycję zmian w ustawach regulujących wykonywanie niektórych zawodów, czyli tzw. deregulację. Projekt nowelizacji ponad 20 ustaw ma doprowadzić do całkowitej lub częściowej deregulacji 49 zawodów regulowanych (z ogólnej liczby 380, jakie mamy w Polsce).

Resort sprawiedliwości chce, aby całkowicie zniesiono wymagania ustawowe m.in. dla przewodników i pilotów; licencje i wymogi mają też przestać obowiązywać pośredników pracy i doradców zawodowych. Zniesiony ma zostać egzamin i wymóg praktyki zawodowej. Kursy, egzaminy i licencje zniesione zostaną też w odniesieniu do pracowników ochrony fizycznej.