Do projektu noweli - jak podkreśliło we wtorek Centrum Informacyjne Rządu (CIR) - wprowadzono przepisy wynikające z prawa unijnego, które dotyczą usprawnienia zadań wykonywanych przez organy żeglugi śródlądowej.
"Określono, że w składzie komisji inspekcyjnej, powoływanej przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, specjalista ds. nautyki powinien legitymować się patentem żeglarskim kapitana żeglugi śródlądowej, uprawniającym do kierowania statkiem, który podlega inspekcji" - zaznaczyło CIR.
Zgodnie z projektem autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w elektronicznej bazie danych o statkach mają się znaleźć m.in. takie informacje, jak europejski numer identyfikacyjny statku. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny ma być dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
"Informacje z bazy będą przekazywane do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Komisję Europejską, organom państwowym w Polsce, państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym" - podkreśliło CIR.
Koszt utworzenia bazy wraz z kosztami wykonania i zakupu sprzętu ma wynieść 500 tys. zł. Jak zaznaczono w ocenie skutków regulacji, kwotę tę oszacowano na podstawie wstępnych kosztorysów potencjalnych wykonawców. Z kolei roczny koszt utrzymania bazy w kolejnych latach oszacowano na ok. 131 tys. zł