Prezydencki projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych pozostawia ministrowi sprawiedliwości kompetencje do tworzenia i likwidacji sądów rejonowych; precyzuje jednak, na podstawie, jakich przesłanek ma on prawo do tego typu decyzji.

Według tego projektu sąd rejonowy miałby być tworzony dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkałych przez co najmniej 60 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczna spraw cywilnych, karnych i nieletnich wpływających do sądu rejonowego z obszaru gminy lub kilku gmin, wynosi co najmniej 7 tys. w ciągu roku kalendarzowego.

Podczas prac w podkomisji zaproponowano, żeby sąd był powoływany dla obszaru zamieszkałego przez 50 tys. osób, tam, gdzie rocznie rozpatruje się minimum 5 tys. spraw.

"Dobiega końca spór w polskim parlamencie, który miał charakter ustrojowy. Osią tego sporu było zasadnicze pytanie, czy państwo polskie chce być obecne w życiu swoich obywateli, czy nie. Czy Polska ma być spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wszystko musi się opłacać, jak chciał Jarosław Gowin i liberałowie, czy ma być wspólnotą obywateli, z równym dostępem do usług publicznych, czy to mieszkańców Warszawy, czy Sierpca, bo to są tak samo obywatele polscy" - podkreślił na piątkowej konferencji prasowej Zgorzelski.

Jak dodał, do tego sporu włączył się skutecznie Bronisław Komorowski przedstawiając dobry projekt, nad którym pracowała długo podkomisja, przystosowując go do możliwości i oczekiwań.

"Dziś możemy powiedzieć, że na stole leży projekt, który obiektywizuje kryteria, daje jasne i czytelne: 50 tys. mieszkańców, 5 tys. spraw. To pozwala na powrót 41 sądów rejonowych do wspólnot powiatowych, wspólnot obywatelskich. Dziś panu prezydentowi za to szczególnie dziękujemy" - mówił poseł PSL.

Od początku tego roku w wyniku rozporządzenia ówczesnego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, 79 najmniejszych sądów rejonowych - o limicie etatów do dziewięciu sędziów - stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Obywatelska ustawa o sądach, przywracająca stan sprzed reformy Gowina została przyjęta przez Sejm, jednak zawetował ją prezydent Bronisław Komorowski. Sejm nie zdołał odrzucić jego weta.

Równolegle z zawetowaniem obywatelskiej ustawy, prezydent złożył wniosek o nowelizację prawa o ustroju sądów, która ma wprowadzić skonkretyzowane kryteria do ewentualnych przyszłych postanowień ministra o tworzeniu lub znoszeniu sądów. (PAP)