Jak mówił prezydent na otwarciu III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), "zielona księga" zawiera rekomendacje procesu usprawnienia stanowienia prawa - to efekt rozmów dotyczących przedsiębiorczości w ramach organizowanego przez niego Forum Debaty Publicznej.

Przewidywalność i stabilność stanowienia prawa musi być fundamentem ładu gospodarczego, który staramy się budować - mówił prezydent. Zauważył, że postulaty tej stabilności nie są niczym nowym. Zwracając się do uczestników Kongresu Komorowski zaapelował o wsparcie dla jego wysiłków na rzecz poprawy jakości stanowienia prawa, np. poprzez wskazanie najlepszych rozwiązań.

Prezydent mówił też, że "zielona księga", obok potrzeby wzmocnienia spójności i wewnętrznej zgodności prawa, wskazuje na zwiększenie roli obywateli i przedsiębiorców w ocenach skutków regulacji prawnych. Chodzi o to, żeby stanowione prawo było oceniane także z punktu widzenia MSP - taki kierunek jest aktualnie obecny w debacie europejskiej - podkreślał.