O sprawie pierwsza napisała "Nowa Trybuna Opolska".

Opolanka została zatrzymana w ubiegły wtorek za to, że nie zapłaciła ponad 2 tys. zł zaległej wobec Urzędu Kontroli Skarbowej grzywny. Policjanci stawili się u niej - według policji - po godz. 21 z zarządzeniem opolskiego Sądu Rejonowego o wykonaniu kary zastępczej - 25 dni pozbawienia wolności.

Według Jarosława Dryszcza z biura prasowego opolskiej policji dopiero na miejscu policjanci dowiedzieli się, że kobieta, którą mieli zatrzymać jest matką samotnie wychowującą dzieci. "Poinformowali tę panią, że aby uniknąć zatrzymania powinna wpłacić zaległą karę grzywny. Zezwolili na wykonanie kilku telefonów, ale kobiecie nie udało się zebrać pieniędzy" - opowiedział Dryszcz. I dodał, że zwyczajowo w takich sytuacjach, jeśli komuś uda się zebrać pieniądze, policja podwozi go na pocztę i po wpłaceniu odstępuje od zatrzymania.

W związku z tym, że kobieta nie spłaciła grzywny, policjanci ją zatrzymali. Tymczasem jak powiedział Dryszcz dzieci mogły - według prawa - pozostać pod opieką osób bliskich. "W związku z tym, że nie było kogoś takiego, kto mógłby dojechać na bieżąco, za najbardziej łagodne wyjście policjanci uznali przekazanie dzieci do pogotowia opiekuńczego" - wyjaśnił Dryszcz.

Na pytanie, dlaczego tak późno wieczorem miało miejsce zatrzymanie, Dryszcz odpowiedział, że "praktyka zatrzymań wskazuje, iż w takiej porze najłatwiej zastać w miejscu zamieszkania osobę wskazaną do zatrzymania".

Przedstawiciel biura prasowego opolskiej policji dodał, że następnego dnia policjanci skontaktowali się z opolskim sądem rejonowym, by powiadomić o sytuacji rodzinnej zatrzymanej. "Tego dnia okazało się też, że ktoś zapłacił wymagane pieniądze i zatrzymana opuściła izbę zatrzymań" - dodał Dryszcz.

Ewa Kosowska-Korniak z biura prasowego opolskiego sądu powiedziała, że nie udało się jej ustalić, kogo policja powiadomiła o sytuacji rodzinnej kobiety po jej zatrzymaniu. Dodała, że z akt sprawy dotyczącej egzekwowania niezapłaconej grzywny wynikało, że kobieta, wobec której sąd wydał 17 października nakaz doprowadzenia do odbycia kary, jest zamężna i ma jedno dziecko.

Kosowska-Korniak potwierdziła, że Sąd Rejonowy w Opolu zajmował się sprawą ponad 2 tys. zł niezapłaconej grzywny, którą na mieszkankę Opola nałożył w lipcu 2010 roku Urząd Kontroli Skarbowej. Kobieta grzywny nie zapłaciła, w związku z czym sprawa trafiła do komornika. "W sierpniu ubiegłego roku komornik wysłał pismo, że egzekucja w przypadku tej pani okazała się bezskuteczna, bo nie ma z czego ściągnąć pieniędzy" - powiedziała Kosowska-Korniak.

Sąd rejonowy po otrzymaniu pisma komorniczego, które - jak wynika z akt sprawy - trafiło też do kobiety - wyznaczył posiedzenie, które miało karę grzywny zamienić na karę zastępczą - pozbawienia wolności. "W aktach sprawy jest potwierdzenie z 15 grudnia ubiegłego roku, że informacja o tym posiedzeniu została odebrana przez tę panią osobiście" - przekazała Kosowska-Korniak.

Na posiedzeniu sądu na początku roku 2012 kobieta się jednak nie stawiła. W lutym wysłano do niej wezwanie do stawienia się w opolskim Zakładzie Karnym do odbycia kary 25 dni pozbawienia wolności. "Zawiadomienie to było dwukrotnie awizowane na poczcie, więc jest traktowane jako dostarczone" - skwitowała Kosowska-Korniak.

Kosowska-Korniak dodała, że mimo obowiązku prawnego opolanka nie poinformowała sądu, który prowadził jej sprawę, o zmianie miejsca zamieszkania. "Dysponowaliśmy dwoma adresami tej pani, na które wysyłana była korespondencja. Miejsce jej obecnego pobytu ustaliła dopiero kurator sądowa, która zna tę rodzinę" - poinformowała przedstawicielka sądu.

W związku z tym, że kobieta nie stawiła się do odbycia kary, sąd wydał nakaz doprowadzenia. "Gdyby sąd wiedział, że nakaz wydaje wobec matki samotnie wychowującej dzieci, to z pewnością na przykład zastosowałby odroczenie" - zapewniła Kosowska-Korniak.

I dodała: "Z moich ustaleń wynika, że kurator sądowa, która ustaliła miejsce pobytu zatrzymanej, informowała też policję o jej sytuacji rodzinnej".