Dubois i Stępiński: Prezydent próbuje nieudolnie sprzątać bałagan w Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydencki projekt nie zmienia nic poza nazewnictwem i polepszeniem sytuacji członków Izby Dyscyplinarnej. Prezydent chce likwidacji tej izby, ale jednocześnie domaga się, by wadliwie powołani sędziowie pozostali w Sądzie Najwyższym. To nie do przyjęcia, prawdziwa reforma może oznaczać jedynie przywrócenie sytuacji sprzed zmian wprowadzonych z udziałem Andrzeja Dudy.

11.02.2022

Prokurator Święczkowski nie odpowie za nazwanie adwokata Giertycha podejrzanym

Prawo karne Prawnicy

W czwartek 10 lutego w Izbie Dyscyplinarnej odbyła się rozprawa w sprawie Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. Wniósł ją adwokat Romana Giertycha, który zaskarżył uchwałę o odmowie uchylenia immunitetu prokuratorowi, aby był on sądzony za zniesławienie polegające na udzieleniu wywiadu, w którym stwierdził, że Giertych ma status podejrzanego.

10.02.2022

Kolejni sędziowie zawieszani za stosowanie orzeczeń o statusie nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia z Sądu Rejonowego w Słupsku została zawieszona na miesiąc przez ministra, prezes sądu zarządziła odwołanie jej rozpraw i odebrała dostęp do akt i systemu informatycznego, a rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie dyscyplinarne. Drugi zastępca rzecznika wszczął podobne postępowanie wobec innego sędziego. Według MS to działanie w trosce o praworządność.

10.02.2022

Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

Prawo cywilne Prawnicy

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.

10.02.2022

Jacek Chlebny nowym prezesem NSA, Joanna Lemańska ponownie Izby Kontroli SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek prezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym został Jacek Chlebny (fot.), dotychczasowy wiceprezes NSA kierujący Izbą Ogólnoadministracyjną oraz prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, którą kierować będzie nadal Joanna Lemańska.

10.02.2022

Izba Dyscyplinarna: Nagana dla radcy za pomoc w upadłości spółki, której wcześniej doradzał

Prawo karne Prawnicy

Radca prawny został ukarany za nielojalność wobec swego byłego klienta - spółki, której byt został zagrożony. Niedopuszczalnie etyczne bowiem jest reprezentowanie byłego prokurenta spółki, w której świadczył usługi, w toczącym się postępowaniu upadłościowym - orzekły samorządowe sądy dyscyplinarne, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podzieliła tę ocenę.

09.02.2022

ETPC ostrzega, Izba Dyscyplinarna nie orzeka w sprawie sędziego Wróbla

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polskie państwo powinno zapewnić, by postępowanie dotyczące uchylenia immunitetu sędziego SN Włodzimierza Wróbla było zgodne z wymogami „rzetelnego procesu” oraz by żadna decyzja w odniesieniu do immunitetu nie została podjęta przez Izbę Dyscyplinarną do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia jego skarg przez Trybunał.

09.02.2022

Widziały gały co brały? Sądy nadal różnie podchodzą do "urzędówek"

Prawnicy

Kolejny miesiąc trwa walka adwokatów, ale też radców prawnych, o zmiany w zakresie stawek za pomoc prawną z urzędu. Sposobem miały być wnioski o to, by sądy przyznawały im wynagrodzenie zgodne ze stawkami dla pełnomocników i obrońców z wyboru. Prawnicy liczyli, że sędziowie będą stosowali rozproszoną kontrole konstytucyjności. I część to robi, ale nie wszyscy.

09.02.2022

Prof. Wierczyński: Prawnik musi wiedzieć, jak szukać informacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polskie uczelnie kształcące przyszłych adwokatów i radców prawnych wciąż kładą zbyt mały nacisk na naukę pozyskiwania informacji prawnej. Tymczasem to jedna z podstawowych umiejętności prawnika-praktyka. Powinien on wiedzieć, jak korzystać z systemów legalresearch-owych i jak weryfikować tak pozyskane informacje - mówi Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

09.02.2022

Studia prawnicze zbyt analogowe - trzeba więcej zajęć z nowych technologii

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Przyszłość zawodów prawniczych to już raczej nie papierowy kodeks i zestaw łacińskich paremii w głowie. Według ekspertów, przyszłych prawników w za małym stopniu uczy się korzystania z nowych technologii – i to nawet tak podstawowych jak obsługa systemów informacji prawnej. Potrzebę taką widzą zarówno uczelnie, jak i samorządy prawnicze, choć niejednakowo zamierzają do tego dążyć.

08.02.2022

Izba Dyscyplinarna SN jeszcze raz rozważy możliwość ścigania prof. Wróbla

Prawnicy

W środę 9 lutego br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie jeszcze raz decydować w drugiej instancji o uchyleniu immunitetu sędziemu Izby Karnej SN prof. Włodzimierzowi Wróblowi. Rozpoznawane będzie zażalenie prokuratury oraz zainteresowanego na uzasadnienie. W pierwszej instancji Izba odmówiła zgody na ściganie sędziego.

07.02.2022

Radcy prawni szykują się do nadzwyczajnego zjazdu

Prawnicy

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych odbędzie się w dniach 6-8 lipca tego roku w Warszawie. Podejmie dyskusję na temat kierunków rozwoju samorządu, w tym zwłaszcza kształtu i potencjalnych zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, regulaminu wykonywania tego zawodu oraz tzw. ordynacji wyborczej.

07.02.2022

Władza już wie, czym po pracy zajmują się sędziowie

Prawnicy

Minister sprawiedliwości musi wiedzieć, nie tylko jak sędziowie orzekają, ale co robią w wolnym czasie. A z deklaracji przynależności do zrzeszeń wynika, że ci aktywnie spędzają czas poza sądem: łowią ryby, chronią ginące gatunki zwierząt, grają w tenisa czy tańczą w latynoskich rytmach. Są też członkami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, należą do Kościoła, a niektórzy do Ordo Iuris. Tylko na co ta wiedza dostępna publicznie?

05.02.2022

Będą odszkodowania do 20 tys. zł za wyrok wydany przez stronniczy sąd

Prawnicy

Nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje odszkodowania dla osób poszkodowanych przez sąd, który nie był niezawisły. Do Izby Odpowiedzialności Zawodowej trafią również sprawy dyscyplinarne m.in. lekarzy, aptekarzy i pielęgniarek. Podobnie - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów SN - przewiduje prezydencki projekt.

05.02.2022

Kancelaria Rö z nową nazwą i nowymi partnerami

Prawnicy

Do grona partnerów kancelarii Rö dołączyli nowi prawnicy. To: Sylwia Zielezińska, Dominika Leszczyńska, Jakub Adamski i Mateusz Kotowicz. Nazwa kancelarii została zmieniona na Radwan-Röhrenschef Petruczenko. Partnerami zarządzającymi są bowiem: Katarzyna Petruczenko oraz Marcin Radwan-Röhrenschef.

04.02.2022

WSA: Mandant ma prawo wiedzieć, czy jego adwokat miał dyscyplinarkę

Prawnicy

Dziekan okręgowej rady adwokackiej twierdził, że informacje o postępowaniach dyscyplinarnych nie stanowią informacji publicznej, więc nie zostaną udostępnione. Stanowisko to nie zyskało aprobaty Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Krakowie. Kwestia, czy w stosunku do adwokata było prowadzone postępowanie dyscyplinarne, stanowi bowiem sprawę publiczną.

04.02.2022

Prezydencki projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej - spóźniony, ale potrzebny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent RP przedstawił w czwartek, 3 lutego br., projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Powstanie nowa Izba - Odpowiedzialności Zawodowej. Tym samym Prezydent chce zakończyć spór z Komisją i stworzyć płaszczyznę do negocjacji dla rządu z Unią Europejską o przyznaniu pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy dla Polski.

03.02.2022

TSUE odpowie, czy firma może wchodzić w prywatną przestrzeń konsumenta

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Rafał Cebula z Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich skierował do TSUE pytanie prejudycjalne o fundamentalnym znaczeniu - odnoszące się do wykładni przepisów chroniących konsumentów przez pryzmat gwarantowanego w Karcie Praw Podstawowych prawa do poszanowania życia prywatnego. Trybunał zdecyduje, czy można wprowadzić do ochrony konsumentów art. 7 Karty.

03.02.2022

Konflikt w Izbie Cywilnej SN nasila się: sędzia Zawistowski odpowiada I Prezes

Prawnicy

Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie podjęła uchwały dotyczącej prawidłowości odmowy powołania sędziego. Na posiedzenie w składzie siedmiorga sędziów nie stawił się sprawozdawca prof. Karol Weitz z przyczyn usprawiedliwionych. Przewodnicząca składu prof. Małgorzata Manowska odwołała posiedzenie. Do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie: czy orzeczenie wydane przez neo-sędziego jest ważne? Były prezes Izby wyjaśnia jak układał składy orzekające.

02.02.2022