WSA: Zwlekanie z wniesieniem odwołania nie blokuje przywrócenia terminu

Prawnicy Ordynacja PIT

Adwokat zachorował ostatniego dnia terminu do wniesienia odwołania. Wniósł więc o jego przywrócenie. Dyrektor izby administracji skarbowej jednak konsekwentnie mu odmawiał. Sądy administracyjne miały inną ocenę sytuacji. Uznały bowiem, że nie można czynić pełnomocnikowi zarzutu z tego, że powinien dokonać czynności wcześniej lub przekazać sprawę ostatniego dnia innemu pracownikowi kancelarii.

23.08.2021

Umowa o pracę, czy o współpracę - adwokatura przed ważną decyzją

Prawnicy Prawo pracy

Kwestia umowy o pracę była jednym z tematów podgrzewających tegoroczne wybory w adwokaturze. We wrześniu odbędzie się druga, programowa część Krajowego Zjazdu. Część adwokatów liczy na to, że sprawa wróci, planowane są wnioski o uchwałę w tym zakresie. Tymczasem NRA analizuje jak miałoby to wyglądać i rozważa "adwokacką umowę o współpracy".

23.08.2021

Jak odebrać pismo sądowe poprzez portal informacyjny sądu?

Prawnicy

Odbieranie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania aktywnego konta oraz dostępu do danej sprawy. Co więcej, aktywowanie konta pełnomocnika zawodowego przez pracownika sądowego następuje tylko w jednej apelacji, wybranej na etapie rejestracji. Resort zalecał aktywowanie ich w każdej apelacji

22.08.2021

Nie żyje prof. dr hab. Elżbieta Traple

Prawnicy

Adwokat prof. dr hab. Elżbieta Traple zajmowała się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej. W jej zainteresowaniu były prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej i prawo farmaceutyczne. Była prezesem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,

21.08.2021

Pełnomocnik z urzędu czasem konieczny, ale nie zawsze sąd go wyznaczy

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prawo do sądu byłoby iluzoryczne, gdyby niektóre ze stron nie mogły skorzystać z pomocy zawodowych pełnomocników w sytuacji, gdy potrzebują takiego wsparcia. W niektórych przypadkach strony nie są w stanie pokryć kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru. Kto może liczyć na uzyskanie pełnomocnika z urzędu?

21.08.2021

Zmarł prof. Michał Pietrzak

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

W wieku 92 lat zmarł 18 sierpnia br. prof. Michał Pietrzak, absolwent i wieloletni wykładawca Wydziału Prawa i Administracji Iniwersytetu Warszawskiego, wybitny specjalista z zakresu prawa wyznaniowego. Autor wielu publikacji na ten temat i współtwórca obowiązującego obecnie ustawodawstwa dotyczącego stosunku państwa do związków reliligijnych.

19.08.2021

Adwokaci apelują o wsparcie dla ludności cywilnej i obcokrajowców w Afganistanie

Prawnicy

Apel Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris skierowany został do wszystkich środowisk prawniczych, jak i do władz publicznych, tak na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Dotyczy podjęcia natychmiastowych i adekwatnych do obecnej sytuacji działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ludności cywilnej, jak i obcokrajowcom przebywającym na terenie Afganistanu.

18.08.2021

Adwokat od momentu zatrzymania? W Sejmie nowy projekt

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiana definicji osoby podejrzanej, zapisanie w ustawie konieczności przedstawienia zatrzymanemu listy adwokatów i radców prawnych oraz umożliwienie rozmowy z wybranym prawnikiem, w końcu delegacja dla ministra sprawiedliwości do wydania rozporządzenia dotyczącego sposobów zapewnienia takiego kontaktu - to główne założenia projektu zmian w Kodeksie

18.08.2021

Rząd zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale jej nie zawiesza

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, w planach likwidacja Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci - taką deklarację złożył polski rząd w odpowiedzi do Komisji Europejskiej. Jednocześnie Polska złożyła wniosek o uchylenie postanowienia TSUE o zastosowaniu środka tymczasowego ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Podstawą jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca.

17.08.2021

Minął czas na wykonanie orzeczeń TSUE, a decyzji w sprawie Izby Dyscyplinarnej nie ma

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W poniedziałek 16 sierpnia minął czas wyznaczony polskiemu rządowi przez Komisję Europejską na przekazanie informacji o wykonaniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości nakazujących wstrzymanie działalności Izby Dyscyplinarnej. Premier zapowiedział, że do końca dnia zostanie ona przekazana, ale tymczasem ID działa, a przedstawiciele władz tylko ogólnie mówią o likwidacji bądź przekształceniu tego organu.

16.08.2021

Adwokaci, radcy prawni mają prawo do godnego wynagrodzenia - interpelacja do ministra

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kwestia stawek adwokackich i radcowskich co rusz wraca. Przykładowo Naczelna Rada Adwokacka chce m.in., by o zwrocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sąd decydował w oddzielnym postanowieniu, wydanym po orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. Teraz - także w tej sprawie - do ministra sprawiedliwości napisała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

16.08.2021

Wraca sprawa Kodeksu Etyki Adwokackiej - we wrześniu druga część Krajowego Zjazdu

Prawnicy

Adwokatura wraca do dyskusji nad zasadami etyki. Wiodącymi tematami są obecnie reklama, success fee, umowa o pracę i współpraca z kancelariami odszkodowawczymi. To z kolei, według nieoficjalnych informacji Prawo.pl oznacza, że los nowego kodeksu etyki, który będzie rozpatrywany podczas wrześniowego KZA jest praktycznie przesądzony i raczej są małe szanse na jego przyjęcie.

14.08.2021

Szef Iustitii składa pozew w sprawie stosunku służbowego nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Stowarzyszenia "Iustitia" sędzia prof. Krystian Markiewicz chce ustalenia nieistnienia stosunku służbowego między Małgorzatą Manowską, pierwszą prezes SN, a Sądem Najwyższym. Złożony przez niego pozew dotyczy też siedmiu innych sędziów SN i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej pozwał w tej samej sprawie Tomasza Przesławskiego, prezesa Izby Dyscyplinarnej SN.

13.08.2021

Będą problemy z wygaszaniem stosunku służbowego sędziów Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy

Wraz ze spodziewaną likwidacją Izby Dyscyplinarnej zmieni się status zasiadających w niej sędziów, gdyż spowoduje ona wygaśnięcie ich stosunków służbowych. Zniknie problem orzekania przez sędziów nieposiadających przymiotu niezawisłości oraz problem pozbawienia podsądnych prawa do obrony - twierdzą prawnicy. Pojawić się może jednak kwestia konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów.

13.08.2021

Adwokaci chcą prawa do niższej stawki ryczałtu

Prawnicy PIT Doradca podatkowy Polski Ład

W ramach Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów chce od przyszłego roku wprowadzić niższe stawki ryczałtu. Przedstawiciele zawodów medycznych będą mogli się rozliczać w oparciu o 14-proc. stawkę podatku (obecnie 17 proc.). Obniżona stawka będzie miała zastosowanie także dla zawodów technicznych (m.in. architektów). Adwokaci apelują, by obniżony ryczałt można było stosować także do usług prawniczych.

12.08.2021

E-doręczenia - jest szansa na kalendarz pełnomocnika, który uwzględni urlop

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

E-doręczenia nadal spędzają sen z powiek pełnomocników. Głównymi problemami są niejednolita praktyka sądów i brak części funkcjonalności portalu informacyjnego sądów. To ostatnie może zmienić się już w połowie września. Wtedy ma zacząć działać moduł doręczeń, a sąd automatycznie dostanie sygnał o odebraniu pisma.

12.08.2021

SN: Kolejna delegacja sędziego sprzeczna z ustawą

Prawnicy

Nie spełnia wymogów ustawowych akt delegowania sędziego do pełnienia służby sędziowskiej „na czas pełnienia funkcji prezesa” - stwierdził po raz drugi Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Podkreślił, że czasowa skuteczność delegowania sędziego nie da się pogodzić z prawem do sądu ustanowionego ustawą, skoro do odwołania z funkcji prezesa sądu może dojść w każdym czasie.

11.08.2021

Poznańscy radcowie prawni doradzali na festiwalu Pol’and’Rock

Prawnicy

Prawne aspekty nierówności płci na rynku pracy, jak również wykluczenia niektórych grup społecznych - to najczęściej zgłaszane problemy podczas warsztatów prawnych zorgazowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu podcza tegorocznego 27 PolandRock Festivalu, na terenie zachodniopomorskiego lotniska Makowice – Płoty.

10.08.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski