Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, do egzaminu komorniczego, który odbył się w kwietniu i maju 2022 r., przystąpiły w tym roku 63 osoby. Pozytywny wynik z tego egzaminu uzyskało 48 osób, co stanowi 76% ogółu przystępujących.

Czytaj też: Wynik egzaminu adwokackiego jest indywidualny dla każdego zdającego - omówienie orzeczenia >>>

Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1604 zdających, a wynik pozytywny uzyskało 1321 osób, co stanowi ok. 82% ogółu przystępujących.
Najwyższy poziom zdawalności uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji - ok. 90%. Wśród pozostałych aplikantów odsetek ten wyniósł ok. 71%, natomiast wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji - ok. 54%.    

 

    

Egzamin radcowski zdawało 2135 osób. Pozytywny wynik uzyskały 1744 osoby, co stanowi blisko 82% ogółu przystępujących. Najwyższe wyniki uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji –  ok. 88 %. Wśród pozostałych aplikantów oraz wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji odsetek ten wyniósł ok. 59 %.

Egzamin komorniczy

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych pozytywny wynik z egzaminu komorniczego  uzyskało przed:

 • Komisją Egzaminacyjną w Katowicach - 29 spośród 35 zdających, tj. ok. 83%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Warszawie - 19 spośród 28 zdających, tj. ok. 68%.

Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadania z drugiej części egzaminu  -  11, tj. ok. 52% wszystkich takich ocen. Z zadania z pierwszej części egzaminu wystawiono 7 ocen niedostatecznych, a z zadania z trzeciej części egzaminu  -  2 oceny niedostateczne (odpowiednio ok. 33% i 9%). Najmniej problemów przysporzyło zdającym zadanie z czwartej części egzaminu, z którego wystawiono 1 ocenę niedostateczną.  

 


Egzamin adwokacki

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało przed:

 • Komisją Egzaminacyjną  w  Białymstoku - 55 spośród 67 zdających, tj. ok. 82%,
 • Komisją Egzaminacyjną  w Gdańsku - 45 spośród 58 zdających, tj. ok. 78%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 2 w Gdańsku - 48 spośród 57 zdających, tj. 84%,
 • Komisją Egzaminacyjną  w Katowicach - 44 spośród 52 zdających, tj. ok. 85%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 2 w Katowicach - 42 spośród 53 zdających, tj. ok. 79%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 3 w Katowicach - 45 spośród 52 zdających, tj. ok. 87%,
 • Komisją Egzaminacyjną  w Kielcach - 18 spośród 27 zdających, tj. ok. 67%,
 • Komisją Egzaminacyjną  w Krakowie - 50 spośród 53 zdających, tj. ok. 94%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 2 w Krakowie - 47 spośród 53 zdających, tj. ok. 89 %,
 • Komisją Egzaminacyjną  w Lublinie - 33 spośród 42 zdających, tj. ok. 79%,
 • Komisją Egzaminacyjną  w Łodzi - 36 spośród 48 zdających, tj. ok. 75%,
 • - Komisją Egzaminacyjną  w Poznaniu - 45 spośród 56 zdających, tj. ok. 80%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu - 55 spośród 59 zdających, tj. ok. 93%,
 • Komisją Egzaminacyjną  w Rzeszowie - 61 spośród 67 zdających, tj. 91%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie - 22 spośród 28 zdających, tj. ok. 79%,
 • Komisją Egzaminacyjną  w Toruniu - 25 spośród 40 zdających, tj. ok. 63%,
 • Komisją Egzaminacyjną  w Warszawie - 54 spośród 68 zdających, tj. ok. 79%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 2 w Warszawie - 52 spośród 67 zdających, tj. ok. 78%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 3 w Warszawie - 53 spośród 67 zdających, tj. ok. 79%,
 • Komisją Egzaminacyjną   nr 4 w Warszawie - 62 spośród 68 zdających, tj. ok. 91%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 5 w Warszawie - 50 spośród 66 zdających, tj. ok. 76%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 6 w Warszawie - 56 spośród 64 zdających, tj. ok. 88%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 7 w Warszawie - 55 spośród 66 zdających, tj. ok. 83%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 8 w Warszawie - 50 spośród 67 zdających, tj. ok. 75%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 9 w Warszawie - 53 spośród 64 zdających, tj. ok. 83%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 10 w Warszawie - 55 spośród 65 zdających, tj. ok. 85%,
 • Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu - 59 spośród 66 zdających, tj. ok. 89%,
 • Komisją Egzaminacyjną  nr 2 we Wrocławiu - 51 spośród 64 zdających, tj. ok. 80%,

Na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa administracyjnego (152 oceny niedostateczne, tj. ok. 38% wszystkich takich ocen), a następnie z prawa gospodarczego (99 ocen niedostatecznych - 25%), prawa cywilnego (80 ocen niedostatecznych  - ok. 20%) i prawa karnego (61 ocen niedostatecznych - ok. 15%). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (11 ocen niedostatecznych - ok. 3%).

 


Egzamin radcowski

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało przed:

 • Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku - 38 spośród 44 zdających, tj. ok. 86%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Bydgoszczy - 41 spośród 44 zdających, tj. ok. 93%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku – 57 spośród 65 zdających, tj. ok. 88%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Gdańsku - 55 spośród 66 zdających, tj. ok. 83%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Katowicach - 57 spośród 73 zdających, tj. ok. 78%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Katowicach - 61 spośród 72 zdających, tj. ok. 85%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Kielcach - 40 spośród 45 zdających, tj. ok. 89%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Koszalinie - 22 spośród 26 zdających, tj. ok. 85%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Krakowie - 60 spośród 65 zdających, tj. ok. 92%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Krakowie - 50 spośród 63 zdających, tj. ok. 79%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Krakowie - 54 spośród 65 zdających, tj. ok. 83%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Lublinie - 42 spośród 46 zdających, tj. ok. 91%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Lublinie - 46 spośród 47 zdających, tj. ok. 98%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Łodzi - 36 spośród 46 zdających, tj. ok. 78%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Łodzi - 32 spośród 45 zdających, tj. ok. 71%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Olsztynie - 41 spośród 44 zdających, tj. ok. 93%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Opolu - 34 spośród 40 zdających, tj. 85%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Opolu - 33 spośród 38 zdających, tj. ok. 87%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu - 61spośród 72 zdających, tj. ok. 85%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu - 61 spośród 65 zdających, tj. ok. 94%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Poznaniu - 51 spośród 61 zdających, tj. ok. 84%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie - 41 spośród 46 zdających, tj. ok. 89%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie - 54 spośród 73 zdających, tj. 74%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Toruniu - 46 spośród 57 zdających, tj. ok. 81%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Wałbrzychu - 31 spośród 38 zdających, tj. ok. 82%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Warszawie - 53 spośród 69 zdających, tj. ok. 77%
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Warszawie - 55 spośród 70 zdających, tj. ok. 79%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Warszawie - 41 spośród 69 zdających, tj. ok. 59%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Warszawie - 55 spośród 70 zdających, tj. około 79%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 5 w Warszawie - 47 spośród 64 zdających, tj. ok. 73%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 6 w Warszawie - 53 spośród 67 zdających, tj. ok. 79%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 7 w Warszawie - 55 spośród 70 zdających, tj. ok. 79%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 8 w Warszawie - 57 spośród 69 zdających, tj. ok. 83%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 9 w Warszawie - 54 spośród 69 zdających, tj. ok. 78%,
 • Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu -  60 spośród 75 zdających, tj. 80%,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 we Wrocławiu - 52 spośród 74 zdających, tj. ok. 70%,
 • Komisją Egzaminacyjną w Zielonej Górze - 18 spośród 23 zdających, tj. ok. 78%.

Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 531 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego - 99, tj. ok. 19% wszystkich takich ocen, z zakresu prawa cywilnego   -  142, tj. ok. 27%, z zakresu prawa gospodarczego - 221, tj. ok. 42 %, z zakresu prawa administracyjnego  - 44, tj. ok. 8% i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - 25, tj. ok. 5%.