Sędzia pokoju z konstytucją może być na bakier

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydencki projekt o sądach pokoju nie zakłada zmian w konstytucji. Jego autorzy wprost wskazują w uzasadnieniu, że nie jest to potrzebne. Nieco inaczej patrzą na to prawnicy - ich wątpliwości konstytucyjne budzi choćby kadencyjność sędziów, powoływanie w wyborach powszechnych i udział w całym procesie Krajowej Rady Sądownictwa. O konieczności zmian w konstytucji mówiło też MS, ale przy swoim projekcie.

16.12.2021

Prezes TSUE: Podważanie prawa UE to kryzys egzystencjalny Wspólnoty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Spór z polskim rządem o praworządność dotyczy niezależności wymiaru sprawiedliwości, a nie prymatu prawa Unii nad polską konstytucją - stwierdził prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts. I dodał, że podważanie przez państwa członkowskie i ich sądy zasad obowiązujących w traktatach Unii Europejskiej to kryzys egzystencjalny dla całej wspólnoty.

15.12.2021

Popularyzacja LegalTech, szkolenia dla aplikantów i adwokatów - Wolters Kluwer rozwija współpracę z NRA

Prawnicy Rynek LegalTech

Wolters Kluwer Polska i Naczelna Rada Adwokacka zawarły umowę, której celem jest zacieśnianie współpracy. Chodzi m.in. o popularyzację zagadnień z obszaru LegalTech, organizowanie szkoleń dla aplikantów i adwokatów oraz pogłębienie współpracy wydawniczej. To kolejny etap współdziałania z samorządami prawniczymi, wydawnictwo od kilku lat współpracuje już m.in. z Krajową Izbą Radców Prawnych.

15.12.2021

Prof. Romanowski: Trzeba bronić Adama Bodnara

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Ze smutkiem zapoznałem się z punktem porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem miało być potępienie przez Radę byłego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara za słowa podziękowania wygłoszone w Niemczech podczas odbierania przyzanej mu nagrody - pisze prof. Michał Romanowski.

13.12.2021

Zdalne rozprawy – komplikacje to ich drugie imię

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Coraz więcej rozpraw sądowych prowadzonych jest w zdalnej lub hybrydowej formule. Problem w tym, że w choć w dużej liczbie przypadków wszystko działa jak należy, problemy techniczne też nadal zdarzają się regularnie. Sędziowie, ale też adwokaci i radcy podkreślają, że tego nie można lekceważyć. A do tego dochodzą inne nieprzewidziane sytuacje, które czynią te rozprawy niesztampowymi.

11.12.2021

Izba Dyscyplinarna: Pięć lat zawieszenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny z chwilą zawieszenia nie traci posiadanego tytułu zawodowego, ale nie może posługiwać się nim podczas aktywności zawodowej. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego 8 grudnia, mimo nakazujących jej zawieszenie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, zawiesiła w prawie do wykonywania zawodu radcę prawnego na pięć lat, gdyż nie respektował on orzeczeń sądów dyscyplinarnych.

10.12.2021

Prof. Adam Bodnar chce dotrzeć do młodych w audycjach o prawie

Prawnicy

W środy wieczorem, w radiu Newonce, prof. Adam Bodnar prowadzi audycję, w której rozmawia na tematy związane z demokracją, prawami człowieka, praworządnością i – jak sam mówi – wszystkim tym, co składa się na to, by nasze państwo lepiej funkcjonowało. Słuchacze, należący raczej do młodszego pokolenia, mogą liczyć na porcję edukacji prawnej.

09.12.2021

SN: Trzech sędziów rozpoznaje i odrzuca zażalenie

Prawnicy Zmiany w k.p.c.

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w postępowaniu egzekucyjnym odrzuca sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na wątpliwości sądu rejonowego, który rozpoznawał zażalenie na postanowienie komornika.

09.12.2021

Rada Europy pyta, jak Polska zamierza stosować konwencję praw człowieka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W jaki sposób, w kontekście listopadowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Polska zapewni skuteczne wykonanie zobowiązań wynikających z Europejskiej konwencji praw człowieka - pyta polskiego ministra spraw zagranicznych sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić. Polski rząd ma czas do 7 marca na złożenie wyjaśnień w tej sprawie.

08.12.2021

Iustitia nawołuje do bojkotu wyborów do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie wystartujemy w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa tak długo, jak długo będzie wybierana przez polityków. Nie jest naszym celem znaleźć się w Radzie, która zabija państwo prawa - stwierdził prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. Krystian Markiewicz. I poinformował, że w przyjętym stanowisku zarząd Iustitii wzywa sędziów do dalszego bojkotu sejmowego trybu wyboru sędziów do KRS.

08.12.2021

NSA: Nie ma podstaw do przenoszenia 65-letniego komornika na emeryturę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Ukończenie przez komornika sądowego 65. roku życia nie może być podstawą odwołania go ze stanowiska. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że osiągnięcie wieku emerytalnego nie ma wpływu na szybkość i sprawność postępowania. Szczególnie, że żadna z czynności egzekucyjnych nie wymaga od komornika sprawności fizycznej, która wyróżniałaby go na tle innych zawodów prawniczych.

08.12.2021

Niemcy: Nowy rząd zadba o partnerstwo z Polską, ale praworządności nie odpuści

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Chcemy partnerstwa z Polską, ale w sprawie praworządności nie ustąpimy - taki m.in. przekaz znalazł się w porozumieniu koalicyjnym trzech partii - socjaldemokratycznej SPD, Zielonych i liberalna FDP - które tworzą nowy rząd Niemiec. Na jego czele stanął socjaldemokrata Olaf Scholz z SPD. Wprost mowa jest o budowaniu relacji z Polską, a bez wymieniania państw o naciskach w sprawie praworządności.

08.12.2021

Skarga wysłana przez ePUAP pełna wątpliwości

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Poniedziałkowa uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotycząca podpisów elektronicznych, wzbudziła duże zainteresowanie i dyskusję, zwłaszcza w środowisku pełnomocników. Jedni chwalą rozstrzygnięcie, inni twierdzą, że obowiązek umieszczania odrębnego podpisu na każdym z załączonych pism jest nadmiernym formalizmem, który komplikuje procedury i stwarza dodatkowe utrudnienia.

07.12.2021

Izba Dyscyplinarna zajmie się w tym tygodniu prokuratorami i radcami prawnymi

Prawo karne Prawnicy

Na wokandzie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w tym tygodniu nie ma żadnych spraw sędziów. We wtorek 7 grudnia br. miały się odbyć posiedzenia i rozprawy dwóch prokuratorów, radcy i adwokata, którzy mieli naruszać zasady etyki zawodowej. Nie dojdą do skutku, gdyż na przeszkodzie stanęła choroba sędziego Piotra Niedzielaka.

07.12.2021

NSA: Trzeba podpisać skargę, a nie samo pismo ogólne

Prawnicy Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wynika to z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.

06.12.2021

SN: Prof. Majchrowski zrzekł się urzędu sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zrzekłem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego - poinformował w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu sędzia SN w Izbie Dyscyplinarnej prof. Jan Majchrowski. Jak wyjaśnił, jest to forma protestu przeciwko naruszaniu w samym Sądzie Najwyższym obowiązującego polskiego prawa. Z jego oświadczenia wynika, że chodzi o stosowanie się do wyroków TSUE i niestosowanie się do wyroków TK.

06.12.2021

Prof. Modzelewski: Prawa podatkowego nie da się już zrozumieć

Prawnicy Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Nikt nie jest już w stanie przeczytać ze zrozumieniem wszystkich przepisów podatkowych. Jest tego za dużo, nie bardzo wiadomo, czy obowiązują czy też nie, jakość przepisów międzyczasowych i epizodycznych sięga już dna. Cechą przepisów prawa podatkowego, które dotyczą zwłaszcza podatków harmonizowanych, jest chaos, który pogłębia na co dzień radosna twórczość TSUE

03.12.2021

Sejm rozpoczął prace nad ustawami o sędziach pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta

Sejm skierował w czwartek do dalszych prac w komisji prezydenckie projekty zakładające wprowadzenie sądów pokoju. Według nich taki sędzia ma mieć ukończone studia prawnicze i co najmniej trzyletnie doświadczenie, będzie wybierany na 6-letnią kadencję. Ma zajmować się sprawami drobnymi, ale też alimentami. I będzie mógł orzekać krótkotrwałe kary pozbawienia wolności.

02.12.2021

SN: Wadliwy skład sądu nie wstrzymał wykonania kary dla syndyka

Prawnicy

Kara zawieszenia w czynnościach służbowych syndyka na cztery lata nie będzie wstrzymana. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej orzekł, że orzekanie przez sędziego wadliwie powołanego przez nową KRS nie ma wpływu w wykonanie wyroku skazującego. Podobnie jak powołanie się na wniosek sędziego SN Kamila Zaradkiewicza do Trybunału Konstytucyjnego o ujawnienie listy sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL.

01.12.2021

Maczuga czy skalpel? Prawnicy mają narzędzia do kwestionowania orzeczeń "nowych" sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

4 miliony - tyle rozstrzygnięć mogli dotąd wydać sędziowie powołani z udziałem obecnej KRS. W ocenie prawników są jednak podstawy w procedurach - cywilnej, karnej i administracyjnej - by je skutecznie podważyć, podnosząc choćby wątpliwości wobec składu. Nie wszyscy jednak uważają, że wszystkie te orzeczenia powinny zniknąć z porządku prawnego.

01.12.2021