Oświadczenie tej treści przedstawił były prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie zamiast oświadczenia, wprowadzonego tzw. ustawą kagańcową.

Przynależność do organizacji

Ustawa ta wprowadziła obowiązek wyjawiania przez sędziów i prokuratorów do jakich organizacji społecznych należą. Celem tych oświadczeń było ułatwienie rzecznikom dyscyplinarnym ścigania członków stowarzyszeń, które krytykują „dobrą zmianę” w wymiarze sprawiedliwości i bronią praworządności.

Podobne oświadczenia mają obowiązek składać także sędziowie.

Skuteczna obrona

Ukarania prok. Krzysztofa Parchimowicza domagał się zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla okręgu łódzkiego Rafał Sławnikowski, który prowadził postępowanie na wniosek Prokuratora Okręgowego w Warszawie.

Obrony byłego prezesa Stowarzyszenia podjął się adwokat Bartosz Tiutunik - wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.