Sędzia też człowiek, chce pomagać nie tylko od święta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie milkną echa uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, w której wskazano, że udział sędziego, z wykorzystaniem swojego statusu, w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny ze względów etycznych. Sędziowie widzą w tym głębsze dno i próbę ograniczania ich prospołecznej działalności. I podkreślają, że też są obywatelami więc biorą udział w wielu zbiórkach i akcjach, choćby Hot16Challenge do której namawiał prezydent.

24.12.2021

Kolejny apel o punktowanie glos i prawniczych komentarzy

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Poprawmy prawo

Glosy i komentarze powinny być punktowane, a co za tym idzie, brane pod uwagę przy ewaluacji działalności naukowej - ten argument wraca m.in. z uwagą, że takie publikacje ma na koncie m.in. sam minister nauki. O punktowanie glos i komentarzy upominał się już rzecznik praw obywatelskich i jak dowiaduje się Prawo.pl, do tematu wróci on po nowym roku.

23.12.2021

SN: Wytyk sędziowski niezwłocznie po złożeniu wyjaśnień

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd odwoławczy, stwierdzając przy rozpoznaniu sprawy oczywistą obrazę przepisów, poucza sędziego, asesora sądowego, wchodzących w skład sądu orzekającego o możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień w dniu wydania orzeczenia. Postanowienie zawierające wytknięcie uchybienia powinno być wydane niezwłocznie po złożeniu wyjaśnień lub upływie terminu do ich złożenia.

23.12.2021

Adwokat Zwara: Nie uciekniemy przed cyfryzacją, ale ważne też cyberbezpieczeństwo

Prawnicy Nowe technologie

Rolą samorządu jest przygotowanie adwokatów na wyzwania związane z nowymi technologiami i to zarówno w zakresie edukacji, jak i używania infrastruktury do komunikacji z sądami. Ważne jest też cyberbezpieczeństwo. Dbając o klientów, powinniśmy zadbać o jak najlepszą ochronę tajemnicy adwokackiej i obrończej, także w tym obszarze.

23.12.2021

Będzie weto, czy nie - czas wyczekiwania w sprawie LexTVN

Prawnicy Administracja publiczna

Prezydent wyposażony jest w różne szczególne uprawnienia, w tym prawo zawetowania ustawy uchwalonej w Sejmie. Sejm natomiast może głosować nad odrzuceniem weta, choć nie zawsze decyduje się powrócić do procedowania w sprawie takiej ustawy. Wtedy po prostu zawetowany akt nie wchodzi w życie. Co Andrzej Duda postanowi w sprawie Lex TVN?

22.12.2021

Polscy prawnicy coraz częściej przed trybunałem w Strasburgu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polscy prawnicy coraz częściej występują przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W sumie począwszy od 1994 r. do 2021 było ich już 714, a tylko w ostatnim roku, i to mimo pandemii, liczba ta wzrosła o 38 pełnomocników. Rekordzistką jest adwokat Monika Gąsiorowska z Warszawy, która w 65 sprawach reprezentowała swoich klientów przed Trybunałem w Strasburgu.

22.12.2021

Dr Damasiewicz: Sędziowie chcieliby mieć więcej czasu na drążenie trudnych spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Polsce sędziowie muszą zajmować się licznymi sprawami, nie mają jednak zespołu osób, które stale by ich wspierały w tej pracy. Z tego powodu sędziowie często nie mają czasu, by zagłębiać się w trudnych problemach, mimo że wielu chętnie przeczytałoby monografię na dany temat - podkreśla dr Agnieszka Damasiewicz.

22.12.2021

Służbowe skrzynki na adwokackich serwerach mają lepiej chronić klientów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka zmierza do informatyzowania Adwokatury, a jednym z rozwiązań mają być skrzynki mailowe do kontaktów służbowych, w tym z sądami. Mają się one znajdować na serwerach samorządowych, by zapewnić bezpieczeństwo tajemnicy adwokackiej czy obrończej. Jednak o ile sam pomysł skrzynek samorządowych sądom się podoba, to obawiają się problemów z e-doręczeniami.

22.12.2021

Środowisko debatuje o przyszłości zawodu doradcy podatkowego

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Zawód doradcy podatkowego regulowany jest w 11 państwach UE, 16 krajów nie wyodrębniło go na razie, ale proces certyfikacji uprawnień powoli zaczyna się tworzyć. Zdaniem ekspertów, w Polsce można pójść wzorem niemieckim i rozważyć przyznanie przywilejów firmom obsługiwanym przez doradców. Są też pomysły dopuszczenia doradców do orzekania w sądach administracyjnych.

22.12.2021

Izba Dyscyplinarna: Prokurator może być ukarany za ten sam czyn zawieszeniem, karą dyscyplinarną i sankcją karną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trwa przesłuchiwanie świadków w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie prokurator Anny K. z Częstochowy. Odpowiada ona dyscyplinarnie za niedozwoloną ingerencję w sprawę karną syna koleżanki będącej także prokuratorem. Wcześniej został jej uchylony immunitet i może rozpocząć się proces karny w tej sprawie przed sądem powszechnym.

22.12.2021

Inwigilowanie adwokatów Pegasusem jest niedozwolone - interwencja prezesa NRA

Prawnicy

Kontrolowanie telefonu adwokata budzi podejrzenia o działania naruszające tajemnicę adwokacką lub obrończą, które w demokratycznym państwie prawnym stanowią nienaruszalną świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru sprawiedliwości - twierdzi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysław Rosati, odnosząc się do doniesień medialnych o inwigilacji adwokata Romana Giertycha.

21.12.2021

Olsztyn: Wiceprezes sądu odwołany za przywrócenie Juszczyszyna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Krzysztof Krygielski został we wtorek odwołany przez ministra sprawiedliwości z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. To reakcja na wydane przez niego dzień wcześniej zarządzenie o dopuszczeniu do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna, które po kilku godzinach zostało uchylone przez powołanego ponownie na stanowisko prezesa sądu Macieja Nawackiego.

21.12.2021

Dubois i Stępiński: Imperium neosędziów kontratakuje w Sądzie Najwyższym

Prawnicy Administracja publiczna

Trzej nowi sędziowie Sądu Najwyższego stwierdzili, że nie może w nim orzekać sędzia, który nominację sędziowską do sądu wojewódzkiego otrzymał od Rady Państwa kilkadziesiąt lat temu. Ten neokaeresowy skład, odwracając po mistrzowsku kota ogonem, powołał się na test niezależności i niezawisłości wypracowany w wyroku TSUE, pogłębiając w ten sposób chaos panujący w wymiarze sprawiedliwości.

21.12.2021

Prezes NRA apeluje do prezydenta o zawetowanie "Lex TVN"

Prawnicy

Przebieg prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (nazywaną Lex TVN) odbiegał od reguł stanowienia prawa, które winny być respektowane w demokratycznym państwie, sposób jej przyjęcia nastąpił z naruszeniem regulaminu Sejmu RP - wskazuje Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, o zawetowanie ustawy.

21.12.2021

Niełatwo zdać egzamin na doradcę podatkowego, chociaż pytania są znane

Prawnicy Doradca podatkowy Dla studenta

Zdawalność egzaminów na doradcę podatkowego na przestrzeni ostatnich lat wynosi około 30 procent – poinformowało Ministerstwo Finansów. Mimo że pytania są jawne, kandydaci powinni skupić się bardziej na literze prawa, a nie na samych pytaniach. Obecnie wykaz zawiera około 1500 pytań testowych, 1300 pytań otwartych oraz 45 zadań. Egzamin obejmuje 100 pytań oraz jedno zadanie.

21.12.2021

Sędzia Juszczyszyn przywrócony do orzekania i... ponownie zawieszony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Paweł Juszczyszyn, który od 4 lutego 2020 roku, po decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego był zawieszony w czynnościach, został w poniedziałek przywrócony do orzekania. To skutek ogłoszonego w piątek 17 grudnia br. wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Decyzję o przywróceniu podjął wiceprezes sądu, ale Maciej Nawacki, który od poniedziałku jest ponownie prezesem, ją anulował.

20.12.2021

SN: Zażalenie na zwrot wniosku o udzielenie zabezpieczenia do sądu, który wydał zarządzenie

Prawo cywilne Prawnicy Zmiany w k.p.c.

Do rozpoznania zażalenia na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sądzie pierwszej instancji, wniesionego po 7 listopada 2019 r., właściwy jest sąd, w którym wydano zaskarżone zarządzenie w składzie trzech sędziów - taki jest sens uchwały, którą podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

20.12.2021

Na zdalną z togą, bez papierosa i kawy - savoir vivre w dobie nowoczesnych rozpraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Udział w rozprawie zdalnej lub odmiejscowionej nie należy już do rzadkości. Adwokaci i radcy prawni powinni więc pamiętać, że w kontakcie z sądem niezmiennie obowiązują pewne zasady, dzięki którym okazują sądowi szacunek. I choć wiele kwestii nie jest uregulowanych, to przykładowo togę warto mieć na sobie lub pod ręką, a popijanie kawy czy herbaty może być przez sąd źle odebrane.

18.12.2021

Bydgoski sąd nakazał przywrócić sędziego Juszczyszyna do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie zobowiązany jest do dopuszczenia zawieszonego sędziego Pawła Juszczyszyna do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych, a w szczególności do pełnienia funkcji orzeczniczej - stwierdził w piątek Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Sędzia jest od blisko dwóch lat zawieszony w pełnieniu urzędu.

17.12.2021

KRS protestuje przeciwko bojkotowi wyborów do tego organu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa godzi wprost w interes wymiaru sprawiedliwości - stwierdziła w opublikowanym w piątek oświadczeniu KRS. I dodał, że atmosfera zagrożenia i zastraszenia powoduje, że sędziowie, bojąc się napiętnowania, nie chcą wziąć udziału w tych wyborach. Do bojkotu tych wyborów wezwało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

17.12.2021