Postanowienie o nałożeniu na Nawackiego kary Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał 4 kwietnia br. Wcześniej ten sąd, jako druga instancja w dniu 9 marca 2022 r. uwzględnił w całości zażalenie na postanowienie SR w Bydgoszczy orzekającym w I instancji z 29 września 2021 r. o odrzuceniu wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, czyli o wyegzekwowanie obowiązku prezesa SR w Olsztynie przywrócenia do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna.

Według KRS, orzeczenie bydgoskiego sądu stanowi naruszenie konstytucji. - W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wydanie orzeczenia o zastosowaniu kary pozbawienia wolności (aresztu) wobec osoby, której z mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje immunitet formalny gwarantujący, że nie będzie pozbawiona wolności bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie stanowi oczywiste naruszenie art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - oświadczyła Rada.

 

Sąd wymierza sędziemu grzywnę

W postanowieniu bydgoskiego sądu czytamy m.in., że na podstawie art. 1051 par. 1 kpc w zw. z art. 1052, art. 1053 par. 1 i par. 2 kpc oraz art. 743 par. 1 kpc, postanowił on wymierzyć Prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie - Maciejowi Nawackiemu grzywnę w wysokości 15 000,-zł ( piętnaście tysięcy złotych), z jednoczesną zamianą na areszt na wypadek jej niezapłacenia, licząc jeden dzień aresztu jako 1000,-zł (jeden tysiąc złotych) grzywny za działanie wbrew określonemu w postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 1 Społecznych z dnia 14 kwietnia 2021 r. wydanemu w sprawie VII Po 16/21 i zaopatrzonemu w klauzulę wykonalności w dniu 14 kwietnia 2021 r. obowiązkowi: - zaniechania aktów skutkujących niedopuszczeniem Pawła Juszczyszyna, jako sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, do wykonywania obowiązków służbowych, w tym w szczególności wykonywania funkcji orzeczniczych w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie; - zaniechania wszelkich innych działań, które skutkowałyby pominięciem uprawnionego, jako sędziego, w wyznaczaniu terminów posiedzeń oraz przydzielaniu spraw w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, na zasadach ogólnych. (Sygn. akt XII Co 769/22 z dnia 04 kwietnia 2022 r.  Sąd Rejonowy w Bydgoszcz XII Wydział Cywilny).

Niech prokurator generalny dopilnuje praworządności

KRS wezwała Zbigniewa Ziobrę do interwencji w tej sprawie. - Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do Prokuratora Generalnego o niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań prawnych mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem stosownie do art. 2 ustawy – Prawo o prokuraturze - napisała w stanowisku Rada.  Przepis, na który powołuje się Rada stanowi, że prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności.

Sędzia Paweł Juszczyszyn od 4 lutego 2020 roku, po decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest zawieszony w czynnościach. Został wprawdzie przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przywrócony do orzekania, ale prezes olsztyńskiego sądu Maciej Nawacki nie wykonuje tego postanowienia. 

Czytaj także: 
Sędzia Juszczyszyn zawieszony z obniżonym wynagrodzeniem>>
Jest wniosek o egzekucję postanowienia sądu o przywróceniu Juszczyszyna do orzekania>>
 Sędzia Juszczyszyn przywrócony do orzekania i... ponownie zawieszony >>

Po tym marcowym orzeczeniu sędzia zgłosił się ponownie do pracy, ale prezes Nawacki odmówił przywrócenia go do wykonywania obowiązków sędziego. Jak mówi adwokat prof. Michał Romanowski, który jest pełnomocnikiem sędziego Juszczyszyna, sąd w Bydgoszczy właśnie nałożył na prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie grzywnę 15 tys. zł z zamianą na 15 dni aresztu w celu przymuszenia prezesa Nawackiego do wykonania orzeczenia nakazującego dopuścić sędziego Juszczyszyna do orzekania.
- Mało kto wierzył, że możliwe jest wyegzekwowanie prawa w Polsce. Symbolem stał się cytat z filmu Miś „Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi”. Ale ja bywam mega uparty w słusznych sprawach! - Orzeczenie sądu w Bydgoszczy ma precedensowy charakter. Do tej pory nie zdarzyło się w Polsce po 1989 roku, by trzeba było przymuszać prezesa sądu do wykonywania prawomocnych orzeczeń. To prawdopodobnie precedensowe orzeczenie również w skali europejskiej. Bo w krajach demokratycznych nie do pomyślenia jest, by sędzia i prezes sądu nie wykonywał orzeczeń - mówi prof. Romanowski. I dodaje, że to orzeczenie będzie miało też wpływ do analogicznej procedury egzekucyjnej wszczętej przeciwko Małgorzacie Manowskiej, która też odmawia wykonania prawomocnego orzeczenia w sprawie Juszczyszyna.

Czytaj też: Nieskazitelność charakteru sędziego >

 

 - Moja walka o powrót do sądu jest do wygrania. Sędziowie nie dadzą się zastraszyć. Ze swoim pełnomocnikiem nadal będziemy podejmować kolejne kroki prawne, aż do zwycięstwa i mojego powrotu do służby sędziowskiej. Dotąd mnie nie złamali i nadal nie dam się złamać - powiedział sędzia Paweł Juszczyszyn.