To, ile zarabiają prawnicy, sprawdziła firma GP Executive specjalizująca się w doradztwie personalnym oraz prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na wysokie stanowiska menadżerskie i specjalistyczne. Przygotowała raport: "Badanie Wynagrodzeń Prawników i Doradców Podatkowych 2021/2022" dotyczący wynagrodzeń, benefitów i pracy zdalnej prawników oraz doradców podatkowych. Badanie zostało przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2021 r. metodą CAWI, czyli w formie elektronicznej, polegającej na w pełni anonimowym wypełnieniu przez respondentów ankiety on-line. Ankieta była dostępna na dedykowanej stronie internetowej przez ponad 7 tygodni. Wypełniło ją 315 osób.  

 

 

Czytaj też: Wiedza prawników o psychologii zeznań świadków >

Czytaj: W polskich kancelariach coraz częściej jak w serialu "Suits" >>

Firmy doradcze i kancelarie - najwięcej badanych z Mazowsza

W badaniu wzięli udział prawnicy zatrudnieni w kancelariach prawnych i firmach doradczych, prawnicy wewnętrzni (in-house) oraz doradcy podatkowi. Zmiennymi grupującymi były: geograficznie zdefiniowane miejsce pracy ankietowanych, forma zatrudnienia, wielkość organizacji zatrudniającej, jej lokalny/międzynarodowy charakter, obszar/sektor świadczenia usług przez osoby badane, zajmowane stanowisko, doświadczenie zawodowe i posiadane uprawnienia zawodowe.

Czytaj też: Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów >

Pytano o wysokość zarobków osób badanych, przysługujące premie i ich wysokość, doświadczane w 2021 r. podwyżki lub obniżki wynagrodzenia, otrzymywane i pożądane pozapłacowe benefity, plany i powody zmiany pracy oraz pożądane zmiany w warunkach pracy, a także praca zdalna i jej ramy czasowe w okresie pandemii COVID-19.

Co ważne, wśród respondentów biorących udział w badaniu zdecydowanie dominują ci z województwa mazowieckiego (82 proc.). Pozostałe województwa są reprezentowane w niewielkim stopniu, poniżej 5 proc. W badaniu nie wzięła udziału żadna osoba z 3 województw: lubuskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Prawie 2/3 ankietowanych (64 proc.) to prawnicy zatrudnieni w kancelarii prawnej lub firmie doradczej. Ponad 1/3 respondentów (36 proc.) to wewnętrzni prawnicy lub doradcy podatkowi (in-house). Podobnie rozkład przedstawia się wśród respondentów pracujących w kancelariach, większość (60 proc.) pracuje w dużych organizacjach, zatrudniających ponad 50 osób.

Sprawdź: Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej >

Z kolei jeśli chodzi o obszar specjalizacji to w przypadku tego badania dominowały 4 kluczowe: M&A/Corporate (18proc), Real Estate/Construction (15 proc.), Banking & Finance (11 proc.) oraz Tax (11 proc.).  Natomiast w zakresie umów wśród respondentów dominowała umowa o współpracę – B2B (58 proc.), ponad 1/3 (36 proc.) podała, że zatrudniona na umowę o pracę, a tylko 6 proc. wskazało na umowę zlecenie.

 

B2B bardziej się opłaca

Wyniki pokazują, że na wyższe zarobki prawnicy mogą liczyć w międzynarodowych kancelariach prawnych i firmach doradczych. Widać to w osiąganym maksimum. W pierwszym przypadku to poziom 50 tys. zł miesięcznie, w drugim - 80 tysięcy.  

Co więcej, korzystniejszy zdaje się być dla kieszeni prawnika kontrakt B2B. Chyba, że jest się in housem, w tym przypadku osoby na wysokich stanowiskach mogą liczyć na więcej niż dostaliby na B2B. Im wyższa pensja tym oczywiście większe doświadczenie i dłuższy staż pracy.

 

 

Jak rozkłada się to jeśli chodzi o stanowiska? W kancelarii prawnej, firmie doradczej działającej lokalnie associate na umowie o prace może liczyć na stawki od 2 tys. do 15 tys. brutto. Jego kolega pracujący na podstawie B2B od 4 300 do 18 tys. zł ale netto. W firmie zagranicznej (kancelarii lub doradczej) na tym samym stanowisku można uzyskać od 3 600 do 18 tys. zł (umowa o pracę) i od 4 tys. do 34 tys. (B2B).

Sprawdź też: RODO w kancelarii prawnej w kontekście polskich regulacji sektorowych >

Pójdźmy wyżej. Senior associate w kancelarii i firmie o lokalnym zasięgu może liczyć na wynagrodzenie od 6 100 do 33 500 zł netto (B2B), partner od 7 600 do 50 tys. zł (ta sama umowa, ten sam obszar działania). W przypadku firm międzynarodowych zarobki senior associate kształtują się na poziomie od 13 tys. do 40 tys. zł netto (B2B), a jeśli chodzi o partnera od 25 tys. do 80 tys. zł netto.

- Interesujące jest również to, że w przypadku wyższych stanowisk prawniczych (senior associate, counsel, partner), gdzie wymagane są najczęściej uprawnienia zawodowe adwokata lub radcy prawnego, nie istnieją praktycznie umowy o pracę. Dominuje trend zatrudniania tych osób na podstawie kontraktów B2B. Wygląda na to, że nie tylko adwokaci cenią sobie taką formułę działania, która często też jest połączona z korzystnym, ryczałtowym opodatkowaniem działalności - wskazał Jakub Ziółek, managing partner, CRIDO Legal w komentarzu do raportu.

Czytaj też: Nomos - dla prawników słowo magiczne >

Czytaj: Od obiegu dokumentów, po zespoły śledcze - innowacje wchodzą do polskich kancelarii>>

U "in-housów" nieco inaczej

Nieco inaczej wygląda to w przypadku prawników i doradców in-house zatrudnionych w obszarze prawnym. Tu znaczenie ma stanowisko. Regionalni dyrektorzy działów prawnych na więcej mogą liczyć jeśli są zatrudnieni na umowe o pracę - od 35 tys. do 60 tys. zł brutto, niż na kontrakcie B2B - w tym przypadku to przedział od 25 do 35 tys. zł netto. Dyrektor działu prawnego na umowie o pracę może otrzymać od 14 500 do 56 tys. zł a na kontrakcie B2B od 15 500 zł do 35 tys. zł.

Na jeszcze jedną kwestię zwraca uwagę w komentarzu do raportu Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, wiceprezeska zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. - Wyniki pokazują jednoznacznie wzrost roli prawników wewnętrznych, co przekłada się na wysokość zarobków. Myślę, że powoli zmniejsza się dysproporcja pomiędzy zarobkami prawników kancelaryjnych i prawników wewnętrznych. Coraz wyższy poziom wynagrodzenia tych ostatnich może zachęcać wielu młodych prawników do rozpoczęcia lub kontynuowania kariery blisko biznesu - dodaje.

Najbardziej pożądany benefit? Święty spokój w urodziny

Na pytanie dotyczące otrzymywanych benefitów ankietowani wskazali trzy, które uzyskały ponad 50-procentową częstość wyborów: narzędzia – telefon, laptop, tablet (76 proc.), opieka zdrowotna (72 proc.) i karta sportowa (53 proc.). Dwa kolejne najpopularniejsze to dopłata do szkoleń (27 proc.) i urlop naukowy przed egzaminem (26 proc.).

Z kolei jeśli chodzi o te najbardziej pożądane, których respondenci nie otrzymują prym wiedzie dzień wolny w urodziny - 38 proc., wymiar urlopu większy niż przysługujący ustawowo (36 proc.) i kursy językowe (29 proc.). Na liście "benefitowych marzeń" znalazły się też: samochód służbowy - 24 proc., nagradzanie długiego stażu pracy dodatkowym dniem płatnego urlopu - 24 proc., dopłata do szkoleń 24 proc., dopłata do szkolenia zawodowego - 22 proc., karty z możliwością zapłaty za posiłki i rozrywkę - 21 proc., ubezpieczenie na życie - 18 proc., masaże/zajęcia jogi w godzinach pracy - 17 proc.