Zapowiadany jest również kalendarz dostępności pełnomocników - liczono nawet w życie przed zbliżającymi się wakacjami, wymaga jednak zmian legislacyjnych. - Większe są szanse, że nastąpi to w kolejnym roku - mówi Prawo.pl jedna z osób pracujących nad systemem.

3 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy antycovidowej - pakiet zmian wraz z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi konkretnie o jej art. 15zzs[9] ust. 2, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe, poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Od końca listopada ubiegłego roku obowiązuje kolejna jego funkcjonalność skrzynka doręczeniowa dla prawników. 

Czytaj: Służbowe skrzynki na adwokackich serwerach mają lepiej chronić klientów >>
 

Biuro podawcze, streaming, doręczenia między pełnomocnikami

Jak informuje Naczelna Rada Adwokacka, nowe funkcje i usprawnienia Portalu Informacyjnego były tematem spotkania Prezesa NRA ze Zbigniewem Wiśniewskim, pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. informatyzacji, dyrektorem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. Podczas spotkania ustalono - jak wskazano - potencjalne kierunki rozwoju portalu wraz ze wstępną deklaracją terminu realizacji.

Chodzi o:

 • doręczenia elektroniczne względem pełnomocników oraz obywateli;
 • biuro podawcze – początkowo poprzez pojedyncze wnioski (termin realizacji czwarty kwartał 2022);
 • możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów;
 • możliwość złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
 • możliwość złożenia pisma informującego o wypowiedzeniu pełnomocnictwa;
 • doręczanie pism pomiędzy pełnomocnikami (termin realizacji pierwszy kwartał 2023 r.)
 • rozprawy zdalne - streaming dla publiczności, wnioskowanie o rozprawę zdalną, poświadczanie tożsamości przez Portal (termin realizacji czwarty kwartał 2022;
 • kalendarz dostępności pełnomocników.

 

NRA apeluje o kolejne zmiany

Po spotkaniu prezes NRA, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej przesłał postulaty kolejnych zmian w Portalu Informacyjnym, a wśród nich:

 1. wprowadzenie możliwości zamieszczania linków – w ramach danej sprawy, przypisanej do konta pełnomocnika;
 2. wprowadzenie możliwości składania incydentalnych wniosków/zawiadomień/oświadczeń online – w ramach danej sprawy, przypisanej do konta pełnomocnika (najlepiej w dodatkowej zakładce np. nazwanej „wniosek w sprawie”), takich jak:

 

 • - o odroczenie/zmianę terminu,
 • - zgłoszenie się pełnomocnika,
 • - ustanowienie substytuta,
 • - zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa,
 • - wykonanie zobowiązania do usunięcia braków formalnych,
 • - wniosek o dostęp do akt,
 • - wniosek o rozprawę zdalną,
 • - wniosek o przesłanie skanu dokumentu z akt sprawy itp.

oraz wprowadzenie elektronicznego kalendarza pełnomocnika procesowego pozwalającego na odnotowywanie terminów rozpraw/posiedzeń sądowych i czasu ich trwania w sprawach prowadzonych przez pełnomocnika procesowego, posiadającego konto w portalu informacyjnym oraz pozwalającego na blokowanie terminów czynności procesowych w ramach wszystkich apelacji w sposób wyłączający kolizje terminów, a także posiadającego funkcjonalność pozwalającą pełnomocnikowi procesowemu oznaczyć do 25 dni roboczych w roku kalendarzowym jako urlop, w których nie jest dopuszczalne dokonanie doręczenia.

Adwokaci chcieliby też, by poprzez system można było wyznaczać przez sąd termin rozprawy lub posiedzenia sądu, oraz by była możliwość prowadzenia korespondencji (zachowując ciągłość) z sekretariatem sądu (wydziału; asystentem sędziego) w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem portalu, np. w przypadku odrzucenia wniosku o udzielenie dostępu do sprawy lub w ramach danej sprawy w zakresie dotyczącym tej sprawy (czyli wewnętrzna poczta lub komunikator).

Adwokatura postuluje także uruchomienie czatbota, który będzie odpowiadał na typowe zapytania od użytkowników, wprowadzenie możliwości informowania o spóźnieniu pełnomocnika na rozprawę oraz  wprowadzenie możliwości składania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności/stwierdzenie wykonalności/stwierdzenie prawomocności połączonego z możliwością uiszczenia opłaty sądowej.

Czytaj: Rosati: Nie analogowa a cyfrowa - NRA stawia na zmianę Adwokatury >>