Uzupełnioną instrukcję korzystania z Portalu Informacyjnego Sądów w ramach e-doręczeń opublikowała właśnie Krajowa Rada Radców Prawnych. Chodzi o nowe funkcjonalności Portalu - odrębną zakładkę/ skrzynkę doręczeniową do której trafiać będą e-pisma sądowe i moduł doręczeń - sąd automatycznie dostanie informację o odebraniu pisma. Obecnie pracownik musi to sprawdzać wchodząc do systemu. 

Przypomnijmy, że 3 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy antycovidowej - pakiet zmian wraz z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi konkretnie o jej art. 15zzs[9] ust. 2, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe, poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Co raz sędziowie podkreślają jednak, że to przepisy, które powinny obowiązywać już na stałe. 

Zobacz procedurę w LEX: Doręczanie pism sądowych >

Czytaj: Od 25 listopada specjalna zakładka na e-doręczenia w Portalu Informacyjnym Sądu>>

Zmienia się charakter kont 

Równocześnie do systemu została wprowadzona poprawka. Chodzi o wszystkie osoby, którzy zakładając konto w portalu nie oznaczyły jego typu jako konta „pełnomocnika zawodowego”. Od 29 listopada doręczenia elektroniczne za pośrednictwem Portalu Informacyjnego odbywać się będą przy użyciu zakładki „Moje doręczenia”. Zakładka ta dostępna jest wyłącznie dla użytkowników Portalu Informacyjnego posiadających konto o charakterze „konta pełnomocnika zawodowego” dlatego wprowadzona ma zostać systemowa zmiana charakteru kont jej użytkowników. Konta radców prawnych i adwokatów o uprawnieniach kont zwykłych, zostały automatycznie zmienione na konta pełnomocników zawodowych. 

Zobacz w LEX: Biała Monika, Funkcjonowanie Portalu Informacyjnego i nowy model doręczeń pism sądowych w praktyce >

 

Ci radcy i adwokaci, którzy w przyszłości będą zakładać konta na Portalu Informacyjnym muszą zadbać by prawidłowo określili jego typ. - Czynni zawodowo pełnomocnicy powinni bowiem posiadać w Portalu Informacyjnym konta o typie „pełnomocnik zawodowy” - wynika z informacji zamieszczonej przez radców. Będzie można to zrobić uzupełniając dane osobowe, a konkretnie poprzez zakładkę typ użytkownika. 

Zobacz w LEX: Kowalczyk Rafał, Zasady doręczania pełnomocnikom zawodowym pism sądowych przez Portal Informacyjny - nagranie ze szkolenia >

Czytaj: MS poprawia zarządzenie związane z e-doręczeniami>>

E-pismo z sądu będzie lepiej widoczne 

Zakładka ma umożliwić radcom i adwokatom szybkie odnalezienie e-pism sądowych z sądu, które są im doręczane. Najpierw trzeba się zalogować do Portalu Informacyjnego, kliknąć w zakładkę „Moje doręczenia”, widoczną w panelu po lewej stronie. Po kliknięciu w zakładkę „Moje doręczenia”, na ekranie pojawi się lista pism sądowych adresowanych do pełnomocnika. Istotne jest również to, że zalogowanie się do Portalu Informacyjnego lub otwarcie zakładki „Moje  doręczenia” nie powoduje automatycznego doręczenia pism sądowych adresowanych do pełnomocnika zawodowego.

Pisma, które posiadają status „Niedoręczone” (a zatem takie, które nie zostały odebrane przez pełnomocnika zawodowego i co do których nie minął termin na dokonanie skutecznego prawnie odbioru – fikcja doręczenia), oznaczone są poprzez boczny pasek w kolorze czerwonym. By odebrać pismo należy kliknąć w przycisk „Odbierz”, który będzie widoczny po prawej stronie, odrębnie dla każdego z dokumentów. 

Po kliknięciu w ten przycisk wyświetlony zostanie komunikat treści: Użycie przycisku "Odbierz" równoznaczne jest z doręczeniem pisma sądowego. A to z kolei spowoduje odebranie pisma oraz formalnie jego doręczenie.