Dubois i Stępiński: Populizm prawny szkodzi sprawiedliwości

Prawo karne Prawnicy

Pod hasłem „Bezpieczeństwo dla Polaków” minister Zbigniew Ziobro i jego zastępca Marcin Warchoł zapowiedzieli reformę Kodeksu karnego. Wychodząc z założenia, że dobre prawo musi odstraszać surowością kary przedstawili ponurą wizję Kodeksu karnego "dobrej zmiany" - piszą adwokaci Jacek Dubois i Krzysztof Stępiński. I przypominają, że nie ma w Polsce wzrostu przestępczości.

28.02.2022

Szef adwokatury apeluje o czasową ochronę dla obywateli Ukrainy

Prawnicy Ukraina

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do premiera o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielania czasowej ochrony cudzoziemcom masowo przybywającym do Polski z Ukrainy, wykorzystując mechanizm wskazany w art. 106 i 107 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

28.02.2022

Nieodpłatna pomoc prawna dostępna bez ograniczeń? MS pracuje nad zmianami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Postulaty środowisk prawniczych w sprawie zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, który jest potrzebny, ale w obecnej formie jest nieefektywny, mają szanse na realizację. Teraz wsparcie nie zawsze trafia do tych, którzy najbardziej go potrzebują. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami - chce m.in. usprawnić zapisy i korzystanie z porad. I rozważa, czy potrzebne jest oświadczenie o niemożności opłacenia porady.

26.02.2022

Porady prawne, bezpłatne poświadczenia dokumentów - prawnicy pomagają Ukraińcom

Prawnicy Administracja publiczna Ukraina

Dedykowane grupy wsparcia na portalach społecznościowych, informacje o udzieleniu porad pro bono, specjalne szkolenia dla prawników z przepisów dotyczących cudzoziemców - adwokaci i radcy prawni podejmują szereg działań, których wspólnym mianownikiem jest pomoc dla obywateli Ukrainy. W akcje włączają się też m.in. notariusze z całego kraju. Są gotowi za darmo poświadczać podpisy na dokumentach m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci.

25.02.2022

E-rozprawy w sprawach karnych rozbijają się o prawo do obrony

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

E-rozprawy miały być sposobem sądów na covidową zawieruchę. Przepisy obowiązują niemal od dwóch lat i w sprawach cywilnych stosowane są coraz częściej, ale wideokonferencje w sprawach karnych nadal kuleją. Co więcej, obrońcy i sędziowie zgodnie podkreślają, że "zdalnie" - w tym przypadku - powinno być stosowane wyjątkowo, a to ze względu na prawo do obrony i m.in. tajemnicę obrończą.

25.02.2022

Adam Roch nowym szefem Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 24 lutego 2022 r. powołał sędziego Adama Rocha na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas spotkania, które odbyło się tego samego dnia w Pałacu Prezydenckim.

24.02.2022

TK: Nie ma podstaw do kwestionowania powołania sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepisy pozwalające na wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości wobec procedury jego powołania przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. To odpowiedź na trzy pytania prawne skierowane jeszcze w 2019 roku przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

23.02.2022

Izba Dyscyplinarna SN: Wykłady własne radcy prawnego to nie szkolenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, który wykładał w wyższej szkole, ale nie zdobywał punktów podczas szkoleń zawodowych, został przez swój samorząd zawodowy ukarany finansowo. Izba Dyscyplinarna SN utrzymała orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w mocy, ale zauważyła, że kasacja oparta została na kłamstwie obrońcy, co jest naruszeniem zasad etyki.

23.02.2022

Ziobro: Solidarna Polska zgłosi własny projekt ustawy o SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zarząd Solidarnej Polski zdecydował w sobotę o zgłoszeniu własnego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, obok tych zgłoszonych przez prezydenta Andrzeja Dudę i przez Prawo i Sprawiedliwość - poinformował w sobotę Zbigniew Ziobro. Zapowiedział, że do środy przedstawione zostaną szczegóły projektu i stosunek do propozycji prezydenta.

19.02.2022

Współpraca z Wolters Kluwer ułatwi radcom dostęp do prawa i technologii

Prawnicy

Wolters Kluwer Polska, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz działająca przy niej Fundacja Subsidio Venire podpisały umowę, której celem jest rozszerzenie dotychczasowej współpracy. Radcowie będą mogli liczyć na szkolenia z obszaru nowych technologii, dostęp do nowoczesnego oprogramowania oraz wsparcie działań integracyjnych.

18.02.2022

Na aplikacjach próbne egzaminy, a wkrótce zmiany w programie

Prawnicy Strefa aplikanta

Aplikanci radcowscy w marcu mogą przystąpić do egzaminów próbnych - odbędą się online. Termin zgłoszenia upływa 24 lutego, samorząd radcowski chce, by aplikanci spróbowali swoich sił przed egzaminami zawodowymi. Do udziału w egzaminie uprawnieni są aplikanci, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2021 roku.

18.02.2022

Adwokaci chcą szybszych wypłat za pomoc prawną z urzędu, Senat zajmie się projektem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka chce, by o zwrocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sąd decydował w oddzielnym postanowieniu, wydanym po orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. W sprawach karnych rozstrzygałby o tym także na każdym etapie postępowania. Komisja senacka zdecydowała, że zajmie się projektem.

17.02.2022

Bogdan Święczkowski jest już sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bogdan Święczkowski, dotychczas Prokurator Krajowy i pierwszy zastępca prokuratora generalnego, którego Sejm 8 lutego wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę ślubowanie przed prezydentem. Jego kandydaturę w sejmie poparło 233 posłów, przeciw było 219. Sędzia TK jest wybierany przez Sejm na 9-letnią kadencję.

16.02.2022

SN: Brak zgody na dalszą pracę prokuratora był sprzeczny z interesem służby

Prawnicy Prokuratura

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła decyzję Prokuratora Generalnego, który nie zgodził się na dalsze zajmowanie stanowiska przez prokuratora. Prokurator Generalny nie wziął pod uwagę innych okoliczności, w tym również - interesu służby. SN ocenił też, że wydanie decyzji nastąpiło bez poszanowania zasady proporcjonalności i zasady równego traktowania.

16.02.2022

Radcy prawni zaczynają debatę nad zmianami w etyce swojego zawodu

Prawnicy

Radcy prawni zaczynają dyskusję nad ewentualnymi zmianami w przepisach samorządowych, w tym Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Do 15 lutego zbierano uwagi i choć szczegóły jeszcze nie są znane, podobnie jak u adwokatów jednym z pewniaków tematycznych zdaje się być sposób informowania o wykonywaniu zawodu. Zwieńczeniem debaty ma być lipcowy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

16.02.2022

Sejm: Poselski projekt reformy Izby Dyscyplinarnej będzie rozpatrywany razem z prezydenckim

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W piątek do Sejmu wpłynął projekt zupełnie nowej ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów, którego autorami są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformowano w poniedziałek, będzie on rozpatrywany razem z wniesionym wcześniej projektem prezydenta.

14.02.2022

"G(ł)odne urzędówki" - NRA apeluje do sędziów o terminowe wypłaty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie kończy się batalia o zmiany stawek za pomoc prawną z urzędu. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wystosował właśnie pisma do stowarzyszeń sędziowskich z apelem o zwrócenie uwagi na ich terminowe i etapowe wypłaty. Wskazuje w nich, że pandemia to czas trudny także dla pełnomocników i obrońców, tymczasem na wynagrodzenie za "urzędówki" muszą czekać i... latami.

14.02.2022

Europejskie organizacje w obronie polskich sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pomimo serii wyroków zarówno ETPC i TSUE, jawnie potępiających systemową, polityczną destrukcję niezależności sędziów, obserwujemy kolejny odrażający atak ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na polskiego sędziego - tak stowarzyszenie MEDEL komentuje zawieszenie sędzi Joanny Hetnarowicz-Sikory. Podobnie sprawę oceniło Europejskie Stowarzyszenie Sędziów.

14.02.2022

Sędzia Zawistowski: Coraz więcej orzeczeń dotkniętych nieważnością

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Władza polityczna powinna zrozumieć, że w obecnym systemie nie możemy dłużej funkcjonować. Jako państwo unijne stwarzamy też wielki problem dla całego sytemu, który oparty jest na zaufaniu do sądów każdego kraju członkowskiego. Powstaje pytanie, jak będą traktowane przez inne państwa członkowskie UE i ich sądy orzeczenia wydawane w Polsce.

14.02.2022

Nowi sędziowie w SN to niepewne wyroki - skarżący kasacyjnie mogą być zaniepokojeni

Prawo cywilne Prawnicy

Kryzys panujący w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego dotyka od trzech lat wszystkich, którzy składają skargi kasacyjne. Ostatnio jednak nasilił się po wyroku Trybunału w Strasburgu z 3 lutego br. Będzie więc fala pozwów, wielkie koszty, w tym - kasacji w sprawie niewłaściwie obsadzonego sądu. Dotyczy to Izby, która ma rozstrzygać problemy kredytów frankowych, sporów o dział spadku czy uchwał spółek.

11.02.2022