Minął czas na wykonanie orzeczeń TSUE, a decyzji w sprawie Izby Dyscyplinarnej nie ma

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W poniedziałek 16 sierpnia minął czas wyznaczony polskiemu rządowi przez Komisję Europejską na przekazanie informacji o wykonaniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości nakazujących wstrzymanie działalności Izby Dyscyplinarnej. Premier zapowiedział, że do końca dnia zostanie ona przekazana, ale tymczasem ID działa, a przedstawiciele władz tylko ogólnie mówią o likwidacji bądź przekształceniu tego organu.

16.08.2021

Adwokaci, radcy prawni mają prawo do godnego wynagrodzenia - interpelacja do ministra

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kwestia stawek adwokackich i radcowskich co rusz wraca. Przykładowo Naczelna Rada Adwokacka chce m.in., by o zwrocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sąd decydował w oddzielnym postanowieniu, wydanym po orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. Teraz - także w tej sprawie - do ministra sprawiedliwości napisała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

16.08.2021

Wraca sprawa Kodeksu Etyki Adwokackiej - we wrześniu druga część Krajowego Zjazdu

Prawnicy

Adwokatura wraca do dyskusji nad zasadami etyki. Wiodącymi tematami są obecnie reklama, success fee, umowa o pracę i współpraca z kancelariami odszkodowawczymi. To z kolei, według nieoficjalnych informacji Prawo.pl oznacza, że los nowego kodeksu etyki, który będzie rozpatrywany podczas wrześniowego KZA jest praktycznie przesądzony i raczej są małe szanse na jego przyjęcie.

14.08.2021

Szef Iustitii składa pozew w sprawie stosunku służbowego nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Stowarzyszenia "Iustitia" sędzia prof. Krystian Markiewicz chce ustalenia nieistnienia stosunku służbowego między Małgorzatą Manowską, pierwszą prezes SN, a Sądem Najwyższym. Złożony przez niego pozew dotyczy też siedmiu innych sędziów SN i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej pozwał w tej samej sprawie Tomasza Przesławskiego, prezesa Izby Dyscyplinarnej SN.

13.08.2021

Będą problemy z wygaszaniem stosunku służbowego sędziów Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy

Wraz ze spodziewaną likwidacją Izby Dyscyplinarnej zmieni się status zasiadających w niej sędziów, gdyż spowoduje ona wygaśnięcie ich stosunków służbowych. Zniknie problem orzekania przez sędziów nieposiadających przymiotu niezawisłości oraz problem pozbawienia podsądnych prawa do obrony - twierdzą prawnicy. Pojawić się może jednak kwestia konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów.

13.08.2021

Adwokaci chcą prawa do niższej stawki ryczałtu

Prawnicy PIT Doradca podatkowy Polski Ład

W ramach Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów chce od przyszłego roku wprowadzić niższe stawki ryczałtu. Przedstawiciele zawodów medycznych będą mogli się rozliczać w oparciu o 14-proc. stawkę podatku (obecnie 17 proc.). Obniżona stawka będzie miała zastosowanie także dla zawodów technicznych (m.in. architektów). Adwokaci apelują, by obniżony ryczałt można było stosować także do usług prawniczych.

12.08.2021

E-doręczenia - jest szansa na kalendarz pełnomocnika, który uwzględni urlop

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

E-doręczenia nadal spędzają sen z powiek pełnomocników. Głównymi problemami są niejednolita praktyka sądów i brak części funkcjonalności portalu informacyjnego sądów. To ostatnie może zmienić się już w połowie września. Wtedy ma zacząć działać moduł doręczeń, a sąd automatycznie dostanie sygnał o odebraniu pisma.

12.08.2021

SN: Kolejna delegacja sędziego sprzeczna z ustawą

Prawnicy

Nie spełnia wymogów ustawowych akt delegowania sędziego do pełnienia służby sędziowskiej „na czas pełnienia funkcji prezesa” - stwierdził po raz drugi Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Podkreślił, że czasowa skuteczność delegowania sędziego nie da się pogodzić z prawem do sądu ustanowionego ustawą, skoro do odwołania z funkcji prezesa sądu może dojść w każdym czasie.

11.08.2021

Poznańscy radcowie prawni doradzali na festiwalu Pol’and’Rock

Prawnicy

Prawne aspekty nierówności płci na rynku pracy, jak również wykluczenia niektórych grup społecznych - to najczęściej zgłaszane problemy podczas warsztatów prawnych zorgazowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu podcza tegorocznego 27 PolandRock Festivalu, na terenie zachodniopomorskiego lotniska Makowice – Płoty.

10.08.2021

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej musi się łączyć z innym wyborem KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W związku z wyrokiem i postanowieniem TSUE, do 16 sierpnia rząd musi coś zaproponować w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN. Jednak by uchronić nasz kraj przed karami finansowymi, trzeba pokazać nowe projekty ustaw. Prawnicy uważają, że należy zreformować Izbę Dyscyplinarną, ale zgodnie z polską Konstytucją, podobnie jak i legalnie wyłaniać członków Krajowej Rady Sądownictwa.

10.08.2021

SN: Niepotrzebny odpis wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Prawo cywilne Prawnicy

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie trzech sędziów podjął uchwałę związaną z ostatnią nowelizacją postępowania cywilnego z lipca 2019 roku. Według uchwały, odpis wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem nie podlega doręczeniu między pełnomocnikami. A zażalenie na postanowienie o odmowie uzasadnienia wyroku oraz jego doręczenia rozpoznaje sąd drugiej instancji.

07.08.2021

Ruch Pierwszej Prezes SN w połowie słuszny, choć niezrozumiały

Prawnicy

Częściowe zawieszenie postępowań dyscyplinarnych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego to ruch w dobrym kierunku, ale... połowiczny - uważają prawnicy. Według nich, zarządzenia wydane ostatnio przez prof. Małgorzatę Manowską nie zadowolą ani TSUE, ani Komisji Europejskiej - to decyzje na przetrwanie. Wskazują więc konkretne propozycje zmian - m.in. konieczność uregulowania spraw dyscyplinarnych ustawą. Do ataku na I Prezes przystąpił Zbigniew Ziobro.

07.08.2021

Prezes Manowska poprawiła czwartkowe zarządzenie ws. Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek I Prezes nakazała Izbie Dyscyplinarnej wstrzymanie się od orzekania w sprawach sędziowskich i prokuratorskich. Wydała w tej sprawie dwa zarządzenia. Jedno z nich zostało zmienione. Po poprawkach nie obejmuje postępowań immunitetowych prokuratorów.

06.08.2021

I Prezes nakazuje Izbie Dyscyplinarnej wstrzymanie się od orzekania w sprawach sędziowskich i prokuratorskich

Prawnicy

Prof. Małgorzata Manowska, I Prezes SN wydała w czwartek wieczorem 5 sierpnia br. dwa zarządzenia w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 r. , w których nakazała sprawy dyscyplinarne sędziów i prokuratorów przekazywać do swego sekretariatu. A będące w toku - do rozważenia prezesowi Izby Dyscyplinarnej, czy je kontynuować.

05.08.2021

NSA: Opiniowanie aktów prawnych nie zapewni wpisu na listę radców prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pracownik skarbówki z doktoratem chciał uzyskać wpis na listę radców prawnych. Z aplikacji i egzaminu radcowskiego miało go zwolnić zatrudnienie w urzędzie i okazjonalne opiniowanie ustaw i rozporządzeń. Naczelny Sąd Administracyjnych wskazał, że to za mało, ponieważ od kandydata wymaga się bieżącej pracy przy projektach aktów prawnych. Trzeba być de facto zawodowym legislatorem.

05.08.2021

Zapowiada się koniec Izby Dyscyplinarnej SN?

Prawnicy

Senat przygotował nowelizację ustawy zmierzającą do likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Jednak do czasu wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu przez rząd, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego powinna zawiesić swoją działalność - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Rząd szykuje się do zmiany ustawy.

04.08.2021

Izba Dyscyplinarna SN zawiesza sędziów w czynnościach, mimo wyroku TSUE

Prawnicy

Sędziowie Izby Dyscyplinarnej przerwali urlop, aby zająć się zarządzeniami prezesów sądów w sprawie natychmiastowego odsunięcia od orzekania dwóch sędziów, którzy są podejrzani o popełnienie przestępstw kryminalnych. W jednej ze spraw zawieszono sędziego bezterminowo i obniżono mu wynagrodzenie o 50 procent, w drugiej - stwierdzono niewłaściwość Izby.

04.08.2021

Nie żyje mecenas Jacek Kondracki

Prawnicy

Uznany adwokat Jacek Kondracki zmarł w nocy, z poniedziałku na wtorek. Prawnik miał 78 lat. W ubiegłym roku został uhonorowany odznaczeniem Adwokatura Zasłużonym. Był jednym z najlepszych obrońców - to niepowetowana strata, nie tylko dla Adwokatury.

03.08.2021