Kandydat na referendarza będzie mógł potwierdzić aplikację sędziowską lub prokuratorską

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wśród dokumentów, które mają potwierdzać kwalifikacje kandydatów na referendarza ma być również oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej. Projekt zmieniający rozporządzenie trafił już do opiniowania, a Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia go luką w przepisach.

14.07.2021

Krakowscy sędziowie punktują nowelę procedury cywilnej - zagrożenie dla praw stron

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiany wprowadzone niedawną nowelizacją procedury cywilnej i tarczy antykryzysowej rodzą poważne konsekwencje procesowe i uderzają w standardy konstytucyjne. Zagrożona jest m.in. realizacja podstawowych praw procesowych stron, a efektem zmienionych przepisów są istotne trudności interpretacyjne co do zakresu i sposobu ich stosowania - piszą do MS sędziowie apelacji krakowskiej.

14.07.2021

TK na razie nie odpowiedział na pytanie o nadrzędność prawa krajowego nad unijnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny do godz. 13 w czwartek odroczył rozpatrywanie wniosku premiera w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. W środę TK ma odpowiedzieć na pytanie, czy jest obowiązek wykonywania postanowień Trybunału Sprawiedliwości UE zawieszających Izbę Dyscyplinarną. A w czwartek ma zapaść wyrok TSUE w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce.

13.07.2021

SN: Delegacja sędziego na czas pełnienia funkcji jest nieważna

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skoro sędzia sprawozdawca nie dysponował uprawnieniem do orzekania w sądzie apelacyjnym, to siłą rzeczy nie mógł wydać wyroku, a wyrok nie powodował skutków prawnych - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Dlatego, że delegacja sędziego ,,na czas pełnienia określonej funkcji”, nie jest znana polskiemu prawu kształtującemu ustrój sądów powszechnych - dodał sąd.

13.07.2021

e-KRS, e-doręczenia - prawnicy boją się o swoje dane

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Tegoroczny lipiec, mimo sezonu urlopowego, przynosi duże zmiany dla prawników. Od pierwszych jego dni obowiązują budzące spore wątpliwości e-doręczenia pism sądowych oraz e-KRS. Systemy nadal nie mają wszystkich funkcjonalności, problemem jest też ich połączenie z innymi bazami. Tymczasem coraz głośniejsze są także obawy o dane, do których "w sieci" dostęp może mieć praktycznie każdy.

13.07.2021

Pismo sądowe, czyli co można doręczyć przez portal informacyjny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecnie nie ma żadnego powodu, aby wyjąć z zakresu pojęcia pism sądowych orzeczenia, jak też uzasadnienia. Czym innym jest przy tym spełnienie warunków doręczania takich pism przez portal informacyjny. W tym zakresie ustawodawcy zabrakło zdecydowania. W mojej ocenie należy przyjąć, że jest to doręczenie elektroniczne, które nie wymaga do uwierzytelnienia podpisu i pieczęci

12.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN osądza bezprawie sądowe PRL jako zbrodnię komunistyczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej utrzymał w mocy orzeczenie zezwalające na pociągniecie do odpowiedzialności karnej sędziego za dwa wyroki wydane na opozycjonistów w stanie wojennym w 1982 roku. Czyny te od lipca 2020 roku uznawane są za zbrodnię komunistyczną i zbrodnię przeciwko ludzkości, która się nie przedawnia.

12.07.2021

Sądy potykają się o e-KRS - działa, ale z problemami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Wprowadzenie e-KRS minister sprawiedliwości ogłosił jako sukces i przejście z ery papierowej do cyfrowej. Trochę inaczej sytuację komentują pełnomocnicy, referendarze i pracownicy sądów. Ci ostatni boją się dużych zaległości, bo przykładowo nie mogą w tej chwili wykreślać z rejestru spółek. Samych wniosków elektronicznych nie jest jeszcze dużo, ale i tak ręcznie wpisywane są do projektów postanowień.

12.07.2021

Kary dla prawników surowe, ale procesy są uczciwe

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wydalenie z zawodu lub zawieszenie w czynnościach zawodowych radcy prawnego czy adwokata to ostateczna broń samorządów, aby zachować wizerunek i wiarygodność. Takie osoby są wielokrotnie wcześniej karane, także przez sądy karne. Naganne zachowanie w życiu prywatnym jest równie surowo oceniane, jak i zaniedbania w kancelarii.

10.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Charakter usług radcowskich nakazuje podnosić kwalifikacje

Prawnicy

Radca prawny zobowiązany jest do zachowania etycznego, które powinno być wzorem dla całej społeczności - orzekła Izba Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i uznała za słuszne ukaranie naganą radcy za brak udziału w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym. - Naruszenie obowiązku doskonalenia zawodowego godzi bezpośrednio w interes klientów - dodał SN.

10.07.2021

Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021 - rusza X edycja konkursu

Prawnicy

Młodzi prawnicy, którzy postawą społeczną, wiedzą i przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych, mają szanse na wyróżnienia w tegorocznym konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”. Ruszyła właśnie jego dziesiąta edycja, uczestników można zgłaszać - co ważne - do 5 września. Organizatorem jest Wolters Kluwer Polska.

09.07.2021

Prof. Szostek: Doręczenia elektroniczne to sukces, ale wciąż prowizorka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po wielu latach przygotowań, na których nie wszystkim zależało, mamy doręczenie elektroniczne. I to należy uznać za olbrzymi sukces - pisze dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Dariusz Szostek. Ale dodaje, że od 3 lipca obowiązuje rozwiązanie prowizoryczne i niedopracwane. - Nie mam wątpliwości, iż powrotu do doręczeń na papierze nie ma. Tak jak nie mam wątpliwości, iż prowizorki są wieczne - stwierdza.

09.07.2021

Zbyt cienka granica między wydatkami osobistymi a firmowymi

Prawnicy PIT Rachunkowość

Przewrotne pytanie i pomysłowo przedstawione uzasadnienie przekonało skarbówkę, że zegarek prawnika może być kosztem uzyskania przychodu. Można powiedzieć, fiskus połknął haczyk. Trzeba jednak teraz się pilnować i na wszelki wypadek nie pokazywać się z nowym gadżetem na rodzinnych czy przyjacielskich spotkaniach. Na pewno też nie można iść z nim po piwo czy ciastka.

08.07.2021

Rzecznik TSUE: Nie można kwestionować niezawisłości wszystkich sędziów powołanych w czasach PRL

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ma podstaw do powzięcia wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności potencjalnie wszystkich polskich sędziów powołanych przed 2018 rokiem - stwierdził w opinii dla Trybunału Sprawiedliwości UE jego rzecznik generalny. Wyrok w tej sprawie będzie odpowiedzią na pytania zadane przez sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza.

08.07.2021

Prawnicy: Nie ograniczajcie obywatelom prawa do sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik praw obywatelskich i organizacje zrzeszające prawników ogłosiły w środę memorandum, w którym domagają się uchylenia przepisów lub ich skutków oraz zaprzestania dalszych działań legislacyjnych ograniczających prawo do sądu i dostęp do sądu oraz ingerujących w niezależność, niezawisłość i samodzielność orzeczniczą sądów.

07.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN zawiesza na rok radcę za przywłaszczenie laptopa i Temidy

Prawnicy

Jeśli do rozliczenia ze współpracowniczką potrzebna jest interwencja policji, to radca prawny winny jest uchybienia godności zawodu. A co więcej - narażenia swojej korporacji na straty wizerunkowe. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych na rok nie jest zbyt dotkliwa i niewspółmierna w tej sytuacji - orzekła Izba Dyscyplinarna.

07.07.2021

Drogi zegarek adwokata może być kosztem uzyskania przychodu

Prawnicy Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Skarbówka zaczyna zmieniać podejście do rozliczania kosztów podatkowych przez jednoosobowe firmy. Do tej pory wiele wydatków traktowała jako osobiste i blokowała ich odliczanie. Niedawna interpretacja podatkowa potwierdza jednak, że prawnik może odliczyć od przychodów zakup drogiego zegarka z chronografem. Stanowisko skarbówki jest zaskakująco pozytywne – uważają eksperci.

07.07.2021

Sprawy prokuratora Parchimowicza będą toczyć się od nowa

Prawo karne Prawnicy

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpoznawała dwie z kilka spraw wszczętych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, byłego prezesa Stowarzyszenia Lex Super Omania. Sprawy te wracają do pierwszej instancji z powodu błędów proceduralnych, ale ich istota dotyczy wolności wypowiedzi i granic dozwolonej krytyki prokuratury.

06.07.2021

Są już wyniki egzaminów prawniczych - najlepsza zdawalność na radcowskim

Prawnicy Strefa aplikanta

Resort sprawiedliwości ogłosił wyniki przeprowadzonych w maju tego roku prawniczych egzaminów zawodowych. Egzamin komorniczy zdało 58 proc. ogółu kandydatów, egzamin adwokacki około 81 proc. ogółu przystępujących natomiast egzamin radcowski zdało 88,1 proc. ogółu przystępujących do tego egzaminu.

06.07.2021

"Krzyształowe Serca" - radcowie prawni nagrodzeni za pomoc innym

Prawnicy Pomoc społeczna

Dziesięcioro radców zostało nagrodzonych 6 lipca za chęć bezinteresownego pomagania innym i wielkie serce. Dziewięć nagród przyznała kapituła, o dziesiątej zdecydowali internauci. Radcowie prawni nagrodzeni "Kryształowym sercem" - jak wskazywano - tworzą lepszy świat dla potrzebujących. Nagrodzono prawniczki i prawników walczących z dyskryminacją, wspierających dzieci i mniejszości czy też np. medyków zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19.

06.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski