Legitymacje adwokackie i radcowskie przejdą do lamusa? Samorządy chcą wersji elektronicznej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

E-legitymacje: adwokacka oraz aplikanta adwokackiego miałyby być umieszczane w aplikacji mObywatel. Co więcej, dawałyby możliwość logowania się np. do panelu adwokackiego. NRA nieoficjalnie liczy, że takie zmiany uda się wprowadzić już w 2022 roku. Chciałaby też, by przez mObywatel można było logować się do portalu informacyjnego sądu. Nad e-legitymacją pracują też radcy prawni.

03.08.2021

Prof. Wróbel: Absurd prawny prowadzący do wyjścia z Rady Europy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszystko teraz można załatwić wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego - uważa prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. - Wniosek Prokuratora Generalnego o zbadanie konstytucyjności art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka jest próbą legitymizowania przez Trybunał Konstytucyjny osób, które znalazły się w nim na miejsce prawidłowo wybranych sędziów

02.08.2021

Zarząd Themis: Wypowiadanie standardów Strasburga jest bardzo ryzykowne

Prawnicy

Wniesienie skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka świadczy o niewiarygodnej ignorancji prawnej jej autora. Dopóki Polska jest członkiem Rady Europy nawet ewentualne uwzględnienie skargi przez TK nie zwolni państwa od odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku stwierdzenia naruszenia praw i wolności obywatelskich w związku z działalnością naszego Trybunału - czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia Sędziów Themis.

02.08.2021

KRS: Trybunał unijny odniósł się do obaw i wrażeń, nie do faktów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa oświadczyła, że "z głębokim niepokojem i rozczarowaniem przyjmuje stwierdzenia zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca 2021 r., że nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej nie gwarantuje niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej". Z tego powodu, że Izba ta została niewłaściwie obsadzona wyłącznie sędziami wyłonionymi przez Radę. Zaapelowała też o umiar w krytyce Rady.

31.07.2021

Cztery listy I Prezes SN w sprawie wyroków TSUE. Prezydent: będą zmiany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska wysłała pisma o podobnej treści do: prezydenta, premiera, marszałek Sejmu oraz marszałka Senatu. Zwróciła w nich uwagę na potrzebę reakcji na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i pogłębiający się paraliż postępowań w Izbie Dyscyplinarnej SN. Prezydent odpowiada, że "wszystko wskazuje na to, że będą potrzebne zmiany ustawodawcze".

30.07.2021

Sędzia Matras: Premier skrytykował Izbę Dyscyplinarną SN, bo będą zmiany lub... tylko lukruje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Premier Morawiecki krytykuje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która nie uruchomiła właściwie "mechanizmów kontrolnych". Sędzia Jarosław Matras odpowiada: Ten przekaz ma przygotować grunt pod zmiany, które winny spowodować wykonanie wyroku TSUE z 15 lipca 2021 r. oraz postanowienie z 14 lipca 2021 r. Obawiam się jednak, że może to być jedynie „lukrowanie” stanu rzeczy.

30.07.2021

SN: Stan spoczynku sędziego z dniem prawomocności uchwały KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Praktyka wskazywania przez Krajową Radę Sądownictwa w uchwale konkretnej daty przejścia sędziego w stan spoczynku jest niewłaściwa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i uchylił kolejną uchwałę Rady. Sąd podkreślił, że przejście sędziego w stan spoczynku następuje z dniem prawomocności uchwały KRS i mają na to wpływ okoliczności, których Rada nie jest w stanie przewidzieć w chwili jej podejmowania.

30.07.2021

Prokurator Generalny: Konwencja Praw Człowieka nie decyduje kto jest sędzią TK

Prawnicy

Prokurator Generalny skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie czy Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu może oceniać proces wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zbigniew Ziobro wyraził pogląd, że to ocena wewnętrznej, ustrojowej sprawy naszego kraju i dlatego jest sprzeczna z polską Konstytucją.

29.07.2021

Protesty w wymiarze sprawiedliwości: o wyższe płace i przestrzeganie wyroków TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stop zamrażaniu płac, nie zamrażajcie nam pensji - apelowali do rządu w czwartek, 29 lipca, pracownicy sądów i prokuratury. W środę natomiast 92 sędziów Sądu Najwyższego - czynnych i w stanie spoczynku, wzywało w pisemnym apelu wszystkie organy państwa - w tym sędziów, do wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

29.07.2021

NSA: Wynagrodzenie członków NRA jest jawne

Prawnicy

Pełnienie funkcji członka Naczelnej Rady Adwokackiej i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia nie jest objęte sferą prywatną, lecz pozostaje w związku z realizacją ustawowych kompetencji samorządu zawodowego. Jest informacja publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i stwierdził bezczynność tego organu.

29.07.2021

W sądach wojskowych - cała władza dla prezesów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rządowy projekt ustawy nowelizujący Prawo o ustroju sądów wojskowych stanowi ingerencję w zakres samorządności sędziowskiej. O wyborze kandydatów na sędziów wojskowych będzie decydować kolegium sądu okręgowego, składające się z sędziów funkcyjnych, a nie - jak do tej pory - zgromadzenie sędziów. Minister obrony będzie planował finanse takich sądów, a następnie... o nich decydował.

28.07.2021

Zatrzymanie przez policję bez poznania zarzutów i bez obrońcy

Prawo karne Prawnicy

Osoba zatrzymana, która następnie została zwolniona i nie zostały jej postawione zarzuty, ma z formalnego punktu widzenia prawo do odwołania się do sądu, który mógłby zweryfikować prawidłowość zatrzymania. Jednak nie może tego zrobić, gdyż nie ma dostępu do akt - zauważa nowy RPO i popiera stanowisko prof. Bodnara. To ewidentna luka prawna, którą należy pilnie usunąć.

28.07.2021

Elektroniczny czynny żal zablokowany na osiem lat

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Źle znowelizowane prawo, bez synchronizacji terminów wejścia w życie przepisów kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego skarbowego spowodowało, że od października – aż przez osiem lat – nie będzie można składać do skarbówki czynnego żalu w formie elektronicznej. Podatnicy znów będą musieli przesyłać... papierowe listy.

28.07.2021

Nowe technologie w wymiarze sprawiedliwości są niezbędne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem prawników, wprowadzenie nowych technologii jest niezbędne w wymiarze sprawiedliwości i stanowi naturalną konsekwencję zmieniającej się rzeczywistości społecznej i prawnej. Może być także jedyną odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoją obecnie sądy. Szczególnie pokazuje to pandemia koronawirusa i konieczność przejścia przez prawników na tryb pracy zdalnej lub hybrydowej.

28.07.2021

NSA: Nieuprawniona odmowa wpisu na listę radców prawnych

Prawnicy

Okręgowa Izba Radców Prawnych nie jest uprawniona do weryfikacji wyników egzaminu radcowskiego, czy podważania dokumentu komisji egzaminacyjnej w sprawie stwierdzenia uzyskania pozytywnego wyniku tego egzaminu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i potwierdził, że tytuł doktora prawa zwalnia od odbycia aplikacji.

27.07.2021

Prowizoryczne doręczenia elektroniczne w sądzie – czyli „blockchain” po polsku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Od początku lipca funkcjonuje doręczenie elektroniczne dokonywane przez Portal Informacyjny Sądów. I coraz bardziej widoczna jest prowizorka regulacji covidowej, która objawia się w braku funkcjonalności systemu i poważnych trudnościach prawników „procesowych” w przeglądaniu wszystkich dokumentów, odnajdywaniu pism, itd., ale w słabym zabezpieczeniu pism sądowych.

27.07.2021

Prawnicy: Prezes mBanku mógł wziąć udział w sprawie, zamiast pouczać sąd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Prezes mBanku Cezary Stypułkowski przyszedł na ogłoszenie wyroku w jednej ze spraw dotyczących kredytu frankowego, a następnie... zabrał głos po wydaniu wyroku. Prezes mógł zająć stanowisko w toku postępowania, komentowanie wyroku na sali sądowej jest niedopuszczalne - wskazują prawnicy.

26.07.2021

Prof. Tomaszewski: Sposób na weryfikację biegłych niełatwy, ale potrzebny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Certyfikacja i weryfikacja biegłych wydaje się obecnie konieczna. Także dlatego, że opiniowaniem zajmuje się coraz więcej prywatnych firm, które są traktowane jako instytucje specjalistyczne. Największą trudnością jest jednak to, kto miałby to robić. W mojej ocenie nie ma innego wyjścia jak stworzenie niezależnego podmiotu kwalifikacyjnego - mówi prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski,

26.07.2021

Prezes Izby Dyscyplinarnej wzywa do zakończenia sporu, ale nie rezygnuje z urzędu

Prawnicy

Apeluję do każdego, komu bliskie jest dobro naszej Ojczyzny, komu bliskie są wartości i zasady zawarte w Konstytucji RP, aby wykorzystać wszelkie przewidziane prawem możliwości i definitywnie zakończyć spór dotyczący kształtu i funkcjonowania polskiego sądownictwa - wzywa dr. hab. Tomasz Przesławski, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej.

22.07.2021

Sądy niezbyt przychylne nowym technologiom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pandemia COVID–19 przyśpieszyła implementację narzędzi umożliwiających dostęp online do sądu. Ciągle nie jest on jednak wystarczający. Zdalne procedowanie musi respektować prawo „publicznej rozprawy”. Nie może też pomijać wykluczonych cyfrowo – m.in. takie wnioski wynikają z opublikowanego w czwartek raportu „Wdrażanie nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości”.

22.07.2021