ZUS płaci kancelariom, bo brakuje mu prawników - specjalistów

Prawnicy Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

ZUS zatrudnia radców, a mimo to korzysta z zewnętrznych prawników. Sama Centrala ma podpisane umowy na obsługę prawną z 12 kancelariami. Koszt ich usług w latach 2015-2020 sięgnął prawie 11 mln zł, a zatrudnienie prawników w Centrali i w wydziałach obsługi prawnej 43 oddziałów w kraju – kolejne 293,5 mln zł. To powszechna praktyka w organach administracji

17.06.2021

Taborowski: Ignorowanie wyroków międzynarodowych trybunałów to ślepa uliczka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Słyszymy właśnie buńczuczne zapowiedzi niewykonania kolejnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE. Takich wyroków, szczególnie dotyczących polskich sądów, będzie wkrótce więcej, a ich ignorowanie prowadzić będzie do chaosu prawnego i podważania naszej przynależności do struktur międzynarodowych - mówi dr hab. Maciej Taborowski,

16.06.2021

NSA: Zatarcie skazania wpływa na ocenę nieskazitelnego charakteru adwokata

Prawnicy

Jednorazowe zdarzenie naruszające porządek prawny może rzutować w sposób kluczowy i przesądzający na ocenę nieskazitelności charakteru i rękojmi przyszłego adwokata - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Jednak podkreślił, że nawet w takich sytuacjach minister sprawiedliwości nie jest zwolniony z obowiązku wszechstronnej analizy całokształtu okoliczności, a zwłaszcza fakt zatarcia skazania.

16.06.2021

Technologia i specjalizacja lekarstwem na covidowy kryzys na rynku prawnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aż 40 proc. prawników przyznaje, że pandemia wpłynęła na ich biznes, a 61 proc. kancelarii i działów prawnych firm dokonało w ciągu ostatniego roku cięć kosztów. Szanse na utrzymanie się na rynku respondenci widzą m.in. w nowych technologiach, aż 80 proc. z nich uważa, że koronawirus zwiększył zapotrzebowanie na takie rozwiązania - wynika z kolejnego raportu Wolters Kluwer 2021 Future Ready Lawyer.

15.06.2021

TK: Rozprawa w sprawie stosowania orzeczeń TSUE odwołana

Prawnicy

Trybunał Konstytucyjny odwołał zaplanowaną na wtorek rozprawę w sprawie stosowania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To już kolejne odwołanie terminu rozpatrzenia tej sprawy. Wcześniej było to planowane na 13 maja. TK ma rozpatrzyć wniosek Małgorzaty Bednarek z Izby Dyscyplinarnej SN, związany z postanowieniem TSUE o zawieszeniu tej Izby.

14.06.2021

Przepis na ciastka z konopi? Prokurator zdecyduje o usunięciu z sieci

Prawo karne Prawnicy Policja

22 czerwca wejdą w życie zmiany w kodeksie postępowania karnego rozszerzające na podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną oraz dostawców usług cyfrowych obowiązek niezwłocznego zabezpieczenia danych na żądanie sądu lub prokuratora. Co więcej, jeśli będzie się z tym wiązało przestępstwo - np. sprzedaż lub produkcja substancji psychotropowych - organy będą mogły nakazać usunięcie tych treści.

14.06.2021

Na rynku coraz trudniej - adwokaci i radcy częściej "podwykonawcami" firm prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura chce wrócić do tematu profesjonalizacji rynku. Rozmawia z parlamentarzystami o projekcie, zgodnie z którym te usługi mogliby świadczyć jedynie adwokaci, radcowie czy prawnicy zagraniczni. Tymczasem coraz więcej adwokatów zaczyna współpracować z firmami prawnymi, by utrzymać się na rynku. Według wielu prawników to zmiany, których nie da się już powstrzymać.

14.06.2021

Organizacje będą obserwować wybór sędziego ETPC

Prawnicy Prawo unijne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na pytania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o to, jakie kroki zamierza podjąć po odrzuceniu polskiej listy kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z zapowiedzi resortu wynika, że organizacje pozarządowe uzyskają możliwość obserwacji rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

12.06.2021

Ziobro atakuje sędziów Izby Dyscyplinarnej, Manowska odmawia mu rozsądku i przyzwoitości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z konsternacją powzięłam informację nt. wypowiedzi ministra Zbigniewa Ziobry, w której z imienia i nazwiska zaatakowani zostali dwaj sędziowie Izby Dyscyplinarnej - oświadczyła I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Jej zdaniem każda krytyka "powinna mieścić się w granicach rozsądku i przyzwoitości".

11.06.2021

Sędzia należy do Iustitii - rzecznik dyscyplinarny chce wyłączenia go ze sprawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawa dotyczy sędziego Jarosława Ochockiego, który napisał o prezydencie Andrzeju Dudzie, że jest "złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią". Teraz odpowiada za uchybienie godności urzędu oraz zasadom etyki zawodowej. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, chce wyłączenia sędziego sprawozdawcy,

11.06.2021

Izba Dyscyplinarna trochę hamuje prokuratorskie oskarżenia wobec sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego już kilkanaście razy w tym roku nie zgodziła się na uchylenie immunitetu sędziom. Powodem był brak przekonujących dowodów lub kwestie proceduralne. Jednak nie byli to sędziowie z pierwszych stron gazet. Ostatnio także ci znani z krytyki władz są traktowani łagodniej przez sędziów dyscyplinarnych. Dlaczego?

11.06.2021

KE chce wycofania z TK wniosku dotyczącego wykonywania wyroków TSUE - premier odmawia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand poinformował w czwartek, że Polska ma miesiąc, by odpowiedzieć na prośbę o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku premiera dotyczącego orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. - Wszystkie orzeczenia TSUE są wiążące dla władz państw członkowskich - podkreślił rzecznik. Premier stwierdził, że wniosku nie wycofa,

10.06.2021

Sędzia Morawiec: Wracam do pracy, zarzuty prokuratora były wyssane z palca

Prawo karne Prawnicy

Prokurator postawił mi zarzuty bez pokrycia, ale nie podano motywów uchwały Izby Dyscyplinarnej, które odmówiła uchylenia immunitetu. Teza, iż sędziowie Izby myślą już co będzie po wyroku TSUE i będą chcieli "rozpłynąć się" w innych izbach Sądu Najwyższego jest prawdopodobna. Zwłaszcza, że Mariusz Łodko, który orzekał w tej sprawie został przeniesiony do Izby Cywilnej

10.06.2021

MS przygotowuje komorników do e-akt - jest projekt rozporządzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ogólne zasady dotyczące trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników ma uregulować rozporządzanie, którego projekt jest obecnie opiniowany. Czasu zostało niewiele - zgodnie z regulacją ma ona zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.

10.06.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Adwokat stale zaniedbujący klientów - skreślony z listy

Prawo karne Prawnicy

Mimo skreślenia z listy adwokatów, Izba Dyscyplinarna nie umorzyła postępowania o ukaranie, gdyż w chwili popełnienia czynów obwiniony był adwokatem. - Orzeczenie dyscyplinarne ma dyfamacyjny charakter i może być wskazówką dla członków innych korporacji prawniczych, do których adwokat mógłby wstąpić - orzekł Sąd Najwyższy.

09.06.2021

Papier prawnikom ciąży, wolą mobilny dostęp do informacji

Prawnicy Nowe technologie

Pandemia pokazała prawnikom, że kancelarie można prowadzić nawet z Hiszpanii, a opasłe teczki spraw zastąpić plikami w chmurze. Nadal jednak duża część z nich drukuje dokumenty, a są i tacy, którzy polegają wyłącznie na papierze. To się jednak zmienia - dzięki rynkowej konkurencji i wymaganiom klientów, którzy coraz chętniej korzystają z nowinek technologicznych - m.in. ułatwiających szybki dostęp do informacji prawnych.

08.06.2021

Prawny język UE w 24 wersjach ma jednakową moc

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Tłumacze unijni nie mają łatwo, bo muszą tłumaczyć akty prawne na 24 języków, z których każdy ma swoją specyfikę. Jeśli w akcie oryginalnym znajdują się dwa zdania, to w języku krajowym też powinny być dwa. Nie można ich skrócić ani połączyć. A tłumaczenie przekłada się na interpretację prawną. Wszystkie wersje opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE są w równym stopniu autentyczne

07.06.2021

WSA: Nowoczesność czy tradycja, to wybór strony postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeżeli strona postępowania administracyjnego wniosła o elektroniczne doręczenie pism, organ związany jest tym wyborem. Doręczenie w trybie tradycyjnym nie może wówczas mieć miejsca, chyba, że doręczenie elektroniczne będzie niemożliwe lub bezskuteczne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

04.06.2021

RPO: Każdy sąd może pominąć wyrok TK wydany z udziałem dublera

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Należy pilnie wykonać wyrok w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce, w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z udziałem osoby wybranej na miejsce już zajęte jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, a taki organ nie spełnia wymogu „sądu ustanowionego ustawą”

02.06.2021

Sędzia Żurek: Spłaszczenie sądów po to, by nas złapać za gardło

Prawnicy

Jeśli się spłaszczy strukturę sądownictwa, utworzy jeden wielki sąd rejonowy, to da to instrument do weryfikacji i przerzucania sędziów pomiędzy wydziałami. Dzisiaj już to widzimy, choćby w sprawie sędziego Gąciarka. To jest grożenie palcem dziesiątkom sędziów w Polsce, nawet bez postępowania dyscyplinarnego. W planowanej reformie chodzi o to, by nas mocniej złapać za gardło

02.06.2021