Organizacje zrzeszone w Komiteie Obrony Sprawiedliwości (KOS) - zwróciły się Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej o wykorzystanie wszelkich dostępnych środków w celu:

 1. powstrzymania wyboru kolejnej nielegalnej neo-KRS oraz przywrócenia niezależności KRS (wybór prawidłowego, konstytucyjnego organu) poprzez doprowadzenie do zgodności trybu wyboru jej sędziowskiej części z polską Konstytucją i umożliwienie tak utworzonemu organowi weryfikacji powołań sędziowskich dokonanych z udziałem neo-KRS,
 2. usunięcia z Sądu Najwyższego neo-sędziów wybranych na stanowiska z udziałem neo-KRS,
 3. ustanowienia nowego, transparentnego i niezależnego systemu postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom, połączonego z likwidacją Izby Dyscyplinarnej,
 4. niezwłocznego przywrócenia prawa do wykonywania zawodu wobec wszystkich sędziów, którzy zostali bezprawnie zawieszeni z powodu wykonywania orzeczeń TSUE i ETPCz,
 5. uchylenia ustawy kagańcowej.


- Jako społeczeństwo obywatelskie i środowiska prawnicze, od 6 lat konsekwentnie zaangażowane w obronę standardów państwa prawa w Polsce, zwracamy uwagę, że znacząca większość polskiego społeczeństwa jest gorącymi zwolennikami integracji europejskiej i wspólnych wartości transatlantyckich. Polska jest ważnym dla bezpieczeństwa geopolitycznego krajem i tylko jako państwo szanujące praworządność może być elementem wspólnego europejskiego systemu. W razie ostatecznego zniszczenia gwarancji demokracji w naszym kraju, Polska będzie jedynie stanowić zagrożenie, a nie wsparcie wspólnej polityki Unii Europejskiej, także w związku z zagrożeniami zewnętrznymi. Mając to na uwadze apelujemy o wsparcie naszych demokratycznych dążeń i uniemożliwienie polskim władzom dokonywania niszczenia fundamentów UE od środka. Tylko konsekwentne stosowanie realnych, skutecznych instrumentów zapewni przywrócenie państwa prawa w Polsce - czytamy w apelu.

Czytaj także: Strasburg: Neo-KRS łamie prawo do rzetelnego procesu>>

Pod apelem podpisały się:

 • Inicjatywa #Wolne Sądy
 • Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 • Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
 • Archiwum Osiatyńskiego
 • Stowarzyszeni Adwokackie „Defensor Iuris”
 • Prezydium Forum Współpracy Sędziów
 • Stowarzyszanie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Pelana treść stanowiska dostępna jest tutaj: Petycja przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce w trakcie wojny w Ukrainie (pdf)

Czytaj także: 
Komitet PAN apeluje o zakończenie kryzysu praworządności>>
NRA chce wstrzymania wyboru sędziów - członków KRS>>

Iustitia nawołuje do bojkotu wyborów do KRS>>