Sprawozdawczyni sejmowej komisji finansów publicznych Krystyna Skowrońska (PO) podkreśliła w środę w Sejmie, że projekt wprowadza spójne przepisy dotyczące bezpieczeństwa na rynku instytucji finansowych. Jak tłumaczyła, jest to ważne dla podmiotów korzystających z usług bankowych, ubezpieczeniowych czy reasekuracyjnych. "Projekt poprawia bezpieczeństwo na rynku instytucji finansowych" - oceniła.

Marcin Kierwiński (PO) zauważył podczas debaty, że obecnie w naszym kraju nie ma żadnej instytucji finansowej z polskim kapitałem, którą można byłoby zaliczyć do konglomeratów finansowych, czyli ponadgranicznych instytucji działających w więcej niż jednej branży finansowej. Konglomeraty finansowe - mówił - są obecne na polskim rynku tylko poprzez oddziały globalnych instytucji finansowych. Według Skowrońskiej po wejściu ustawy w życie nadal nadzór nad tymi instytucjami będzie sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego; będzie on jednak wzmocniony, ze względu na wyższe wymagania m.in. kapitałowe wobec tych instytucji.

Kierwiński zwrócił też uwagę, że potencjalne trudności konglomeratu finansowego mogą mieć duży wpływ na stabilność rynku finansowego na terenie UE. "Stąd konieczna szczególna dbałość o prawidłowy nadzór nad tego typu instytucjami, głównie w celu zapobiegania potencjalnym problemom. Instytucje te są narażone na bardzo specyficzne ryzyka" - zaznaczył. Dodał, że zmiany nie będą miały wpływu na "koszty funkcjonowania podmiotów nadzorowanych, zwłaszcza w zakresie wykonywania obowiązków sprawozdawczych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego". Zapowiedział, że jego klub będzie głosował za przyjęciem projektu.

Również poseł PiS Jerzy Żyżyński zadeklarował, że jego klub popiera ten projekt. Podkreślił, że choć obecnie nie istnieją polskie konglomeraty finansowe, to tego typu instytucje rozwijają się na świecie i wchodzą na polski rynek. "Sprawą kluczową jest zwiększenie nadzoru, który zapewnia bezpieczeństwo klientów i całego rynku finansowego" - dodał.

Żyżyński zwrócił uwagę, że zmiany dotyczą tylko rynku regulowanego, czyli nadzorowanego przez KNF. "Powinniśmy dbać o to, by nadzorem obejmować cały rynek finansowy, również tzw. nieregulowaną część rynku finansowego" - postulował.

Także Wincenty Elsner (Twój Ruch), Genowefa Tokarska (PSL) i Zbigniew Matuszczak (SLD) w imieniu swoich klubów zapowiedzieli poparcie zaproponowanych zmian.

Projekt noweli ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego autorstwa resortu finansów ma dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy zwiększającej nadzór nad systemem finansów w całej UE. Chodzi o dopasowanie do przepisów wspólnotowych definicji: konglomeratu finansowego, podmiotu dominującego, podmiotu zależnego i nadzoru dodatkowego, a także objęcie nadzorem uzupełniającym zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Przyszła ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. (PAP)