Projekt PO przewiduje nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, a także zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Upraszczamy procedury upadłościowe - deklarował w czwartek Robert Kropiwnicki (PO). Projekt Platformy wprowadza m.in. instytucję tzw. układu konsumenckiego w ramach którego dłużnik - przy akceptacji sądu - będzie mógł uzgadniać z wierzycielami m.in. sposób zaspokojenia wierzytelności. Nowością jest też wydzielenie z masy upadłościowej środków na wynajęcie mieszkania dla osoby, która ogłosiła upadłość i jego rodziny na okres do 24 miesięcy.

Z projektu wynika, że upadłość będzie mógł ogłosić również ten, kto ma tylko jednego wierzyciela - w praktyce konsumenci zalegają najczęściej ze spłatami wobec jednego banku lub jednej instytucji pożyczkowej.

Projekt wprowadza zasadę, że - w sytuacji, kiedy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego - koszty te tymczasowo pokrywa skarb państwa, a dopiero późnej dłużnik w ramach spłaty wierzycieli.

Obniżona ma zostać opłata stała od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - z 200 zł do 30 zł. Konsument będzie mógł ogłosić upadłość nie częściej niż raz na 10 lat. Tak jak do tej pory oddłużenie nie będzie możliwe, jeśli to sam dłużnik "umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa" doprowadził do niewypłacalności.

"Zachowana zostaje struktura postępowania obejmująca w pierwszej kolejności likwidację majątku dłużnika (za wyjątkiem przypadku, kiedy wierzyciele zgodzą się na zawarcie układu) a następnie trwający do 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 18 miesięcy, okres wykonywania planu spłaty wierzycieli" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli "osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat" - przewiduje projekt. Kosztami postępowania zostanie wówczas obciążony skarb państwa.

Tzw. upadłość konsumencka to możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W Polsce funkcjonuje od marca 2009 r., ma zapewnić możliwość oddłużenia tym osobom fizycznym, które nie są w stanie samodzielnie spłacać długów.

Jednak od wejścia w życie ustawy do końca 2012 r. na 2161 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydano jedynie 60 postanowień o ogłoszeniu upadłości takich osób, co - jak przyznają autorzy zmian - jest "w skali kraju liczbą znikomą". Sądy oddaliły i zwróciły ponad 1900 wniosków - głównie z tego powodu, że dłużnicy nie mieli majątku wystarczającego choćby na pokrycie kosztów samego postępowania upadłościowego.

"Liczymy, że te proporcje radykalnie się zmienią" - powiedziała na czwartkowej konferencji prasowej Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO). Projekt jeszcze w czwartek ma trafić do Sejmu.(PAP)