NSA: kierowca z epilepsją może odzyskać prawo jazdy

Kierowca, któremu z powodu epilepsji odebrano przed 29 czerwca 2011 r. prawo jazdy, może obecnie żądać nowych badań lekarskich, aby odzyskać ten dokument - wynika z piątkowego wyroku Naczelnego Sądu...

24.01.2014

NSA: nie można mylić wizy Schengen z wizą krajową

Cofnięcie wizy Schengen odbywa się na podstawie Wspólnego Kodeksu Wizowego, a nie przepisów krajowych - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok dotyczył Ukrainki zatrzymanej na przejściu...

23.01.2014

NSA: nie wolno fałszywie reklamować produktu

Nie można w ulotkach reklamowych i w internecie podawać fałszywego składu produktu - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Taka reklama wprowadza konsumenta w błąd, bo sugeruje, że produkt ma...

22.01.2014

Strasburg: służba wojskowa bywa nieludzka

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 stycznia br. uznał, iż obowiązkowa służba wojskowa w przypadku osoby z zaburzeniami lękowymi sprowadziła się do nieludzkiego i upokarzającego jej...

22.01.2014

NSA: odmowa udostępnienia akt IPN wymaga decyzji

Wnuk walczącego o niepodległy byt Polski dziadka otrzymał od Instytutu Pamięci Narodowej odmowę wglądu w dziennik działań bojowych. NSA nie uwzględnił jego skargi z powodu błędnie napisanej kasacji.

22.01.2014

SA: nieodśnieżenie chodnika może dużo kosztować

Za nieodsnieżone chodniki odpowiada zarządca nieruchomości, a także firma, której te prace powierzono. Jeśli zdarzy się wypadek, to odpowiedzą oni za uszczerbek na zdrowiu i krzywdę moralną, a także...

20.01.2014

ETS: Komisja przekroczyła swoje kompetencje

Komisja Europejska, w ramach egzekwowania okresowej kary pieniężnej ustalonej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, nie może orzekać w przedmiocie zgodności z prawem Unii przepisów krajowych,...

20.01.2014

SN: wstrzymane emerytury wypłaca ZUS z odsetkami

W opinii Sądu Najwyższego błędy wywołane wadliwym prawem z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz decyzje ostateczne uznane za bezprawne nie mogą stanowić dla ZUS usprawiedliwienia dla pozbawienia...

18.01.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski