Strasburg: dobro dziecka ponad wszystko

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 26 listopada uznał naruszenie praw matki w związku z wydaniem nakazu powrotu dziecka do państwa trzeciego. Sąd krajowy nie uwzględnił...

26.11.2013

SN: szkody górnicze oceniane według starych przepisów

Do spraw o naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w których zdarzenie wywołujące szkodę, jak i jej powstanie, miały miejsce przed 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy ustawy z 4...

25.11.2013

SN: budynek wart miliony sprzedany za 50 zł

Sąd Najwyższy uznał, że Sąd Apelacyjny w Warszawie powinien dokładnie zbadać, czy umowa sprzedaży kamienicy będącej w posiadaniu władz miasta za 50 zł przez właścicieli była ważna i nie omijała...

24.11.2013

NSA: informacje o poselskich pożyczkach są tajne

Kancelaria Sejmu nie musi udostępniać informacji o pożyczkach udzielonych posłom, bo nie ma to związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznej - orzekł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny w...

21.11.2013