SA: kara umowna ma mobilizować do wykonania umowy

Sąd Apelacyjny w Katowicach przypomniał, że kara umowna jest tzw. surogatem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej,...

30.08.2015

SA: umowa darowizny może zawierać dodatkowe klauzule

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał, że choć umowa darowizny ze swej istoty ma charakter darmy, to jednak nie oznacza to, że nie może nakładać określonych zobowiązań na osoby obdarowane. Mimo tego...

23.08.2015